Про журнал

Науково-теоретичний журнал "Мінералогічний журнал" заснований у вересні 1979 року.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ № 12859-1743 ПР від 16.06.2007 р.

ISSN 2519-447X (електронний), ISSN 2519-2396 (друкований) (ISSN 0204-3548 використовувався для назви «Минералогический журнал» з 1979 по 2003 р.) 

Українська