О.В. Митрохин. ПЕТРОГРАФІЯ, МІНЕРАЛОГІЯ ТА ПОТЕНЦІЙНА РУДОНОСНІСТЬ ГРАНІТОЇДІВ БАРЧАНС-ФОРДЖ (АРГЕНТИНСЬКІ ОСТРОВИ, ЗАХІДНА АНТАРКТИКА)

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.42.02.032

УДК 551.22+552.3+549

ПЕТРОГРАФІЯ, МІНЕРАЛОГІЯ ТА ПОТЕНЦІЙНА РУДОНОСНІСТЬ ГРАНІТОЇДІВ БАРЧАНС-ФОРДЖ (АРГЕНТИНСЬКІ ОСТРОВИ, ЗАХІДНА АНТАРКТИКА)

О.В. Митрохин, д-р геол. наук, проф. Київський національний університет

імені Тараса Шевченка Навчально-науковий інститут "Інститут геології"

03022, Київ, Україна, вул. Васильківська, 90

E-mail: mitrokhin.a.v@ukr.net

https://orcid.org/0000-0001-6269-0092

В.Г. Бахмутов, д-р геол. наук, проф., зав. від.

Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України

03142, Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 32

Національний антарктичний науковий центр України

01016, Київ, Україна. бул. Тараса Шевченка, 16

E-mail: bakhmutovvg@gmail.com

https://orcid.org/0000-0003-3804-9953

О.Л. Марущенко, магістр. Київський національний університет

імені Тараса Шевченка Навчально-науковий інститут "Інститут геології"

03022, Київ, Україна, вул. Васильківська, 90

E-mail: lesymarush@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-7423-3849

О.В. Андреєв, канд. геол.-мін. наук, старш. наук. співроб.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Навчально-науковий інститут "Інститут геології"

03022, Київ, Україна, вул. Васильківська, 90

E-mail: andreev@univ.kiev.ua

https://orcid.org/0000-0003-0954-7777

О. А. Хлонь, пров. інженер. Київський національний університет

імені Тараса Шевченка Навчально-науковий інститут "Інститут геології"

03022, Київ, Україна, вул. Васильківська, 90

E-mail: khlon@univ.kiev.ua

https://orcid.org/0000-0001-6750-0489

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2020, 42 (2): 32-45

Анотація: 

Гранітоїди палеогенового віку, які відслонюються на островах Барчанс і Фордж, є наймолодшим проявом гранітоїдного магматизму району української антарктичної станції "Академік Вернадський". Під час сезонних досліджень 22-ї та 24-ї українських антарктичних експедицій були отримані нові дані про геологію та петрографічне різноманіття гранітоїдів Барчанс-Фордж. Для подальшого дослідження відібраних зразків автори застосовували методи оптичної та електронної мікроскопії, електронно-мікрозондовий та рентген-флуоресцентний аналізи. Метою досліджень було уточнення умов залягання гранітоїдів Барчанс-Фордж, з’ясування їх мінералого-петрографічних особливостей і потенційної рудоносності. Отримані результати засвідчили, що на островах Барчанс і Фордж імовірно відслонюється бокова біляконтактова фація великого гранітоїдного масиву. Більша ж його частина має знаходитись нижче сучасного рівня моря на північ та захід від Аргентинських островів. Доведено, що гранітоїдний масив Барчанс-Фордж (ГМБФ) був сформований у ранньому палеогені на абісальному рівні вкорінення. Раніше отримані результати K-Ar, Rb-Sr та Ar-Ar ізотопного датування дають віковий інтервал 55—60 млн рр. Вмісними породами для цього масиву слугували метаморфізовані вулканіти, з якими ГМБФ контактує на південно-східному фланзі, а також, можливо, діорити та габроїди, які містяться у вигляді ксенолітів у гранітоїдах. З’ясовано, що головним петрографічним представником ГМБФ є гранодіорити. Останні петрографічно подібні до гранодіоритів о. Пітерман, розташованого близько 8 км на північний схід від досліджуваної території. По аналогії з гранодіоритами о. Пітерман, для яких час ексгумації оцінено попередниками у 11 млн рр., для ерозійного розкриття ГМБФ також припускається неогеновий вік. За мінералого-петрографічними особливостями гранодіорити Барчанс-Фордж віднесені до гранітоїдів I типу, джерелами магмогенерації яких слугували магматичні породи основного та середнього складу. У процесі оцінювання потенційної рудоносності гранітоїдів Барчанс-Фордж рекомендовано звернути увагу на притаманну цим породам первинно-магматичну ортит-торитову мінералізацію, а також на генетично пов’язані з такими гранітоїдами гідротермальні утворення з молібденітовою та халькопіритовою мінералізацією.

Ключові слова: петрографія, мінералогія, гранітоїди, Західна Антарктика.

Література:

 1. Артеменко Г.В., Бахмутов В.Г., Самборская И.А., Кануникова Л.И. Проявления рудной минерализации в интрузивном комплексе архипелага Аргентинские острова (Западная Антарктика). Минерал. журн. 2011. 33, № 3. С. 90—99.
 2. Бахмутов В.Г., Гладкочуб Д.П., Шпира В.В. Возрастная позиция, геодинамическая специфика и палеомагнетизм интрузивных комплексов западного побережья Антарктического полуострова. Геофиз. журн. 2013. 35, № 3. С. 3—30.
 3. Митрохин О. В., Бахмутов В.Г., Гаврилів Л.І., Алєксєєнко А.Г. Геологічна будова острова Пітерман (Архіпелаг Вільгельма, Західна Антарктика). Вісник Київ. ун-ту. Геол. 2018. 80, № 1. С. 7—15. https://doi.org/10.17721/1728-2713.80.01
 4. Adie R.J. The petrology of Graham Land: II. The Andean granite-gabbro intrusive suite. London: HMSO, 1955. 39 p. (Falkland Islands Dependencies Survey Sci. Rep., 12). http://nora.nerc.ac.uk/id/eprint/511012
 5. Elliot D.H. The petrology of the Argentine Islands. British Antarctic Survey Sci. Reps. 1964. № 41. 31 p.
 6. Guenthner W.R., Barbeau D.L., Reiners P.W., Thomson S.N. Slab window migration and terrane accretion preserved by low-temperature termochronology of a magmatic arc, northern antarctic peninsula. Geochem., Geophys., Geosyst. 2010. 11, № 3. P. 1—13. https://doi.org/10.1029/2009GC002765
 7. Hawkes D.D., Littlefair M.J. An occurrence of molybdenum, copper and iron mineralization in the Argentine Islands, West Antarctica. Econ. Geol. 1981. 76, № 4. P. 898—904.
 8. Le Maitr R.W., Streckeisen A., Zanettin B., Le Bas M.J., Bonin B., Bateman P., Bellieni G., Dudek A., Efremova S., Kellet J., Lameyre J., Sabine P.A., Schmid R., Sørensen H., Woolley A.R. Igneous Rocks a Classification and Glossary of Terms. Recommendations of the International Unite of Geological Sciences Subcommission on the systematics of Igneous Rocks. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2002. 236 p.
 9. Mytrokhyn O., Gavryliv L., Bakhmutov V. Neogene-Quaternary magmatic activities in the region of Ukrainian Antarctic Station "Akademik Vernadsky". XII Int. Sci. Conf., XII Int. Sci. Conf (Kyiv, 13—16 Novem.). Kyiv: In-te of continuing education T. Shevchenko Nat. Univ., 2018. 4 p.
 10. Naumko I.M., Artemenko G.V., Bakhmutov V.G., Vovk O.P., Telepko L.F., Sakhno B.E. Quartz forming conditions in secant veins in granodiorites of the Andean intrusive complex of the Barchans Islands (Argentine Islands, West Antarctica). Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018. № 4. С. 74—80. https://doi.org./10.15407/dopovidi2018.04.074
 11. Pankhurst R.J. Rb-Sr geochronology of Graham Land, Antarctica. J. Geol. Soc. 1982. 139, № 6. P. 701—711.
 12. Rex D.C. Geochronology in relation to the stratigraphy of the Antarctic Peninsular. Bull. British Antarctic Survey, 1976. № 43. P. 49—58.

PDF

Ukrainian