Л.М. Степанюк. ПРО МЕЗОАРХЕЙСЬКИЙ ВІК КЛАСТОГЕННОГО ЦИРКОНУ ІЗ МЕТАТЕРИГЕННИХ УТВОРЕНЬ СКЕЛЮВАТСЬКОЇ ТА САКСАГАНСЬКОЇ СВІТ КРИВОРІЗЬКОЇ СТРУКТУРИ (ЗА ДАНИМИ U-Pb ДАТУВАННЯ)

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.42.02.046

УДК 550.93

ПРО МЕЗОАРХЕЙСЬКИЙ ВІК КЛАСТОГЕННОГО ЦИРКОНУ ІЗ МЕТАТЕРИГЕННИХ УТВОРЕНЬ СКЕЛЮВАТСЬКОЇ ТА САКСАГАНСЬКОЇ СВІТ КРИВОРІЗЬКОЇ СТРУКТУРИ (ЗА ДАНИМИ U-Pb ДАТУВАННЯ)

Л.М. Степанюк, д-р геол. наук, чл.-кор. НАН України, проф., заст. дир.

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: stepaniuk@nas.gov.ua

https://orcid.org/0000-0001-5591-5169

Л.В. Шумлянський, д-р геол. наук, пров. наук. співроб. Інститут геохімії,

мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: lshumlyanskyy@yahoo.com

http://orcid.org/0000-0002-6775-4419

А. Гоффманн, аспірант.

Каліфорнійський університет, Відділення наук про Землю
СА 92521, м. Ріверсайд, США, пр-т Університетський, 900

E-mail: ahoff003@ucr.edu

М. Гофманн, PhD, зав. лабораторією.

Музей природознавства Сенкенберга, Дрезден, Німеччина

E-mail: mandy.hofmann@senckenberg.de

Scopus ID: 35334126200

A. Кoвaлик, аспірант.

Каліфорнійський університет, Відділення наук про Землю
СА 92521, м. Ріверсайд, США, пр-т Університетський, 900

E-mail: fkova001@ucr.edu

А. Беккер, проф.

Каліфорнійський університет, Відділення наук про Землю
СА 92521, м. Ріверсайд, США, пр-т Університетський, 900
E-mail: andreyb@ucr.edu

http://orcid.org/0000-0002-1154-0585

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2020, 42 (2): 46-62

Анотація: 

Переконливі геохронологічні дані щодо часу формування відкладів, які виповнюють Криворізьку структуру, дотепер відсутні, і в чинній Хроностратиграфічній схемі вони віднесені до палеопротерозою. Тому особливо актуальним є датування детритових мінералів-геохронометрів, яке допомагає визначити максимальний вік осадонакопичення. Розглянуто результати U-Pb датування цирконів із двох проб метапісковиків і двох проб філітових сланців. Три з цих проб репрезентують метатеригенні відклади скелюватської світи Криворізької структури, одна проба сланців була відібрана з товщі саксаганської світи. Дослідження виконано з застосуванням методу лазерної абляції з визначенням ізотопного складу за допомогою ICP-MS. Більшість отриманих ізотопних дат виявилися різко дискордантними, що пов’язане зі значною метаміктизацією цирконів завдяки високому вмісту урану та торію. Ми використовували лише ті результати датування, ступінь конкордантності яких понад 80 %. Згідно із ними, циркони з усіх досліджених проб виявляють вузький діапазон варіацій ізотопного віку, від 2,9 до 3,3 млрд рр. і відповідають мезоархейським породам Середньопридніпровського району Українського щита, що складають фундамент, на якому накопичувалися відклади Криворізької структури. Вік виявлених нами наймолодших кристалів становить близько 2,9 млрд рр., він визначає максимальний вік формування відкладів скелюватської і саксаганської світ. Він також у межах похибки відповідає віку детритових монацитів (2,85 млрд рр.), отриманому раніше для пісковиків скелюватської світи. Цей вік дещо молодший, ніж вік метабазальтів новокриворізької світи (не менше 2,96 млрд рр.), виливи яких знаменували початок формування Криворізької структури. Раніше визначений вік гранітів Ганнівського масиву (2,68 млрд рр.), які перетинають відклади новокриворізької та саксаганської світ, також вказує на їхній як мінімум неоархейський вік. Отримані нами геохронологічні дані не заперечують висновку про мезо-неоархейський вік відкладів скелюватської та саксаганської світ.

Ключові слова: Криворізька структура, кластогенний циркон, LA-ICP-MS, скелюватська світа, саксаганська світа.

Література:

 1. Артеменко Г.В., Шумлянский Л.В., Беккер А.Ю. U-Pb возраст (LA-ICP-MS) кластогенного циркона глееватской свиты Кривбасса (Украинский щит). Геол. журн. 2018. № 2. С. 42—57. https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2018.2.133457
 2. Артеменко Г.В., Шумлянский Л.В., Хоффманн А., Беккер А.Ю. Возраст пород области сноса для кварцитов родионовской свиты ингуло-ингулецкой серии (Желтянский участок Правобережного района). Допов. НАН України. 2019. № 12. С. 65—74. https://doi.org/10.15407/dopovidi2019.12.065
 3. Бобров о.Б., Степанюк Л.М., Сергєєв С.А., Пресняков С.Л. Метатоналіти дніпропетровського комплексу та вікові етапи їх формування (геологічна позиція, склад, результати Shrimp радіології). Зб. наук. пр. УкрДГРІ. 2008. № 1. С. 9—23.
 4. Бобров О.Б., Степанюк Л.М., Паранько І.С., Пономаренко О.М., Шумлянський Л.В., Дьюйм Б. Генезис та вік циркону із "латівського" горизонту криворізької серії Українського щита. Мінерал. журн. 2011. 33, № 1. С. 30—40.
 5. Ємець О.В., Пономаренко О.М., Кюні М., Петріченко К.В., Щербак Д.М., Сінелю С. Мінералого-геохімічні особливості та вік уранового зруденіння альбітитів Кіровоградського блоку на прикладі Новокостянтинівської урановорудної ділянки (Новоукраїнський гранітний масив, Український щит). Мінерал. журн. 2007. 29, № 2. С. 102—110.
 6. Кореляційна хроностратиграфічна схема раннього докембрію Українського щита (поясн. зап.). К.Ю. Єсипчук, О.Б. Бобров, Л.М. Степанюк, М.П. Щербак, Є.Б. Глеваський, В.М. Скобелєв, А.С. Дранник, М.В. Гейченко. УкрДГРІ, НСК України. Київ, 2004. 29 с.
 7. Паранько І.С., Стеценко В.В., Бутирін В.К., Козар М.А. Путівник геологічних екскурсій IV наук.-виробн. наради геологів-зйомщиків України (8—12 жовт. 2007 р.). Дніпропетровськ, 2007. 62 с.
 8. Самсонов А.В., Пухтель И.С., Журавлев Д.З., Чернышев И.В. Геохронология архейского аульского комплекса и проблема фундамента зеленокаменных поясов Украинского щита. Петрология. 1993. 1, № 1. С. 29—49.
 9. Степанюк Л.М., Бобров О.Б., Паранько І.С., Пономаренко О.М., Сергєєв С.А. Генезис та вік циркону із амфіболіту новокриворізької світи Криворізької структури. Мінерал. журн. 2011. 33, № 3. С. 69—76.
 10. Степанюк Л.М., Паранько І.С., Пономаренко О.М., Довбуш Т.І., Висоцький О.Б. Уран-свинцевий вік кластогенного монациту із метапісковика скелюватської світи Криворізької структури. Мінерал. журн. 2011. 33, № 4. С. 80—90.
 11. Степанюк Л.М., Курило С.І. Геохімія двопольовошпатових гранітоїдів Середнього Придніпров’я. Київ: Наук. думка, 2019. 207 с.
 12. Тіхлівець С.В. Мінеральний склад зон контакту дайки граніту та порід залізисто-кремнистої формації Криворізького басейну. Proc. of the Int. Sci. Conf. "International Trends in Science and Technology" (October 17, 2017, Warsaw, Poland), С. 4—7.
 13. Шестопалова Е.Е., Степанюк Л.М., Довбуш Т.И., Котвицкая И.Н. Уран-свинцовый возраст циркона гранитоидов Корсунь-Новомиргородского плутона (Ингульский мегаблок УЩ). Мінерал. журн. 2014. 36, № 4. С. 95—106.
 14. Шестопалова Е.Е., Степанюк Л.М., Довбуш Т.И., Котвицкая И.Н. Изотопный возраст циркона габброидов Городищенского массива (Корсунь-Новомиргородский плутон, Ингульский мегаблок УЩ). Мінерал. журн. 2015. 37, № 2. С. 63—75.
 15. Шумлянський Л.В. Постколізійний мафіт-ультрамафітовий магматизм Українського щита і кімберлітоутворення. Зб. тез Міжнар. наук. конф. "Моделі утворення алмазу та його корінних джерел. Перспективи алмазоносності Українського щита і суміжних територій", Київ, 11—13 верес. 2012. С. 226—227.
 16. Щербак Н.П., Артеменко Г.В., Бартницкий Е.Н., Верхогляд В.М., Комаристый А.А., Лесная И.М., Мицкевич Н.Ю., Пономаренко А.Н., Скобелев В.М., Щербак Д.Н. Геохронологическая шкала докембрия Украинского щита. Киев: Наук. думка, 1989. 144 с.
 17. Щербак Н.П., Артеменко Г.В., Лесная И.М., Пономаренко А.Н. Геохронология раннего докембрия Украинского щита. Архей. Киев: Наук. думка, 2005. 243 с.
 18. Claesson S., Bibikova E., Shumlyanskyy L., Dhuime B., Hawkesworth C. The oldest crust in the Ukrainian Shield — Eoarchean U-Pb ages and Hf-Nd constraints from enderbites and metasediments. Eds. Van Kranendonk, N.M.W., Parman, S., Shirey, S., Clift, P.D. Continent Formation Through Time. Geological Society, London, Special Publ., 2015. 389. С. 227—259.
 19. Shumlyanskyy L., Hawkesworth C., Billström K., Bogdanova S., Mytrokhyn O., Romer R., Dhuime B., Claesson S., Ernst R., Whitehouse M., Bilan O. The origin of the Palaeoproterozoic AMCG complexes in the Ukrainian Shield: new U-Pb ages and Hf isotopes in zircon. Precam. Res. 2017. 292. P. 216—239. https://doi.org/10.1016/j.precamres.2017.02.009
 20. Shumlyanskyy L., Mitrokhin O., Billström K., Ernst R., Vishnevska E., Tsymbal S., Cuney M., Soesoo A. The ca. 1.8 Ga mantle plume related magmatism of the central part of the Ukrainian shield. GFF. 2016. 138. P. 86—101.
 21. Shumlyanskyy L., Ernst R., Söderlund U., Billström K., Mitrokhin O., Tsymbal S. New U-Pb ages for mafic dykes in the Northwestern region of the Ukrainian shield: coeval tholeiitic and jotunitic magmatism. GFF. 2016. 138. P. 79—85.

PDF

Ukrainian