І.М. Наумко. АКТУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК З ГЕОХІМІЇ ІЗОТОПІВ

АКТУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК З ГЕОХІМІЇ ІЗОТОПІВ

І.М. Наумко, д-р геол. наук, проф., зав. від.

Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України

79060, Львів, Україна, вул. Наукова, 3-a

E-mail: igggk@mail.lviv.ua

https://orcid.org/0000-0003-3735-047X

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2020, 42 (2): 90-91

Анотація: 2019 р. вийшов друком навчальний посібник "Геохімія ізотопів" (автор: Петро Білоніжка. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 190 с.), в якому розглянуто теоретичні основи будови атомів і атомних ядер хімічних елементів та стабільні і радіоактивні ізотопи, детально охарактеризовано радіологічні методи визначення віку гірських порід, мінералів та інших природних утворень, проаналізовано геохімію і розподіл стабільних ізотопів вуглецю, сірки, кисню, водню і азоту у природних процесах та їхнє генетичне і пошукове значення, показано використання радіоактивного розпаду ізотопів у ядерній енергетиці, наукових дослідженнях і техніці та вплив радіоактивності на довкілля.

Ключові слова: геохімія, хімічний елемент, ізотоп, атом, атомне ядро.

PDF

Ukrainian