42 (3)

З М І С Т

Мінералогія

Квасниця В.М. Діаманти з теригенних відкладів басейнів рік Дністер і Південний Буг 3

Vyshnevskyi O.A. Compositional Zoning in Pyrope from Sedimentary Deposits of Bug Area (Ukraine): Implications for Understanding their Provenance 17

Пономаренко О.М., Самчук А.І., Лісна І.М., Сьомка Л.В., Швайка І.А., Проскурка Л.І., Швайка І.Д., Вовк К.В. Особливості розподілу РЗЕ в апатитах грануліто-гнейсових порід Подільського блоку Українського щита 27

Levashova Е.V., Kulchytska H.O., Skublov S.G., Herasymets I.M., Kryvdik S.G., Galankina О.L., Mamykina M.E., Levashov D.S. Trace Element Geochemistry of Zircons from the Velyka Vyska Syenite Massif, Ukrainian Shield 39

Геохімія

Степанюк Л.М., Шумлянський Л.В., Гаценко В.О., Лісна І.М., Довбуш Т.І., Вайлд С.А., Немчін А., Багінські Б., Білан О.В. U-Pb геохронологія (LA-ICP-MS) геологічних процесів у гранулітах Середнього Побужжя. С т а т т я 1. Породна асоціація Кошаро-Олександрівського кар’єру 50

Рудоутворення

Ніколаєв І.Ю., Шеремет Є.М., Кривдік С.Г., Стрекозов С.М., Сєтая Л.Д. Прогнозування рудопроявів у південно-східній частині України 69

Втрати науки

Пам’яті видатного вченого-мінералога Арнольда Сергійовича МАРФУНІНА 87

Ukrainian