V.I. Pavlyshyn, MINERALOGY IN INDEPENDENT UKRAINE (1991-2021)

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.43.03.003

UDC 549.0

MINERALOGY IN INDEPENDENT UKRAINE (1991-2021)

V.I. Pavlyshyn, DrSc (Geology, Mineralogy), Prof., High School of Ukraine Academician

M.P. Semenenko Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation of the NAS of Ukraine

34, Acad. Palladin Ave., Kyiv, Ukraine, 03142

E-mail: V.I.Pavlyshyn@gmail.com

ResearcherID: D-6558-2019

Language: Ukrainian

Mineralogical journal 2021, 43 (3): 3-24

Abstract: This article discusses the state of mineralogical research in independent Ukraine in the period from 1991 to 2021. The main achievements in various Earth sciences disciplines, including regional, systematic and genetic mineralogy, the chemistry and physics of minerals, mineralogical crystallography, bio- and nanomeralogy, experimental, space and applied mineralogy, and technical studies are considered. Four world-famous research groups and disciplines are notable. They are: i) regional and mineralogical led by academician Yevhen Lazarenko, ii) thermobarogeochemical studies led by professor Mykola Yermakov, iii) crystal chemistry led by academician Oleksandr Povarennykh, and iv) mineral physics led by professors Ivan Matyash, Oleksiy Platonov, and Arkady Tarashchan. Problems facing mineralogy including personnel, scientific, and applied are briefly discussed in the "Conclusion" section.

Keywords: analysis, mineralogical knowledge and achievements, independent Ukraine (1991-2021).

References:

 1. Ponomarenko, O.M. and Antsiferov, A.V. (eds) (2012), The Azov rare-earth deposit of the Azov Sea region megablock of Ukrainian Shield (geology, mineralogy, geochemistry, genesis, ores, integrated exploration criteria, problems of exploitation), Noulidzh press, Donetsk, UA, 374 p. [in Russian].
 2. Bilonizhka, P. (2017), Heokhimichni zakonomirnosti formuvannya rodovyshch kaliinykh solei Peredkarpattya, Ivan Franko LNU Publ. House, Lviv, UA, 228 p. [in Ukrainian].
 3. Bobrov, O.B., Gurs’kyj, D.S., Sivoronov, A.O., Pavlun’, M.M. and Lyahov, Yu.V. (2004), Geologo-genetychna typizaciya zolotorudnyh rodovyshh Ukrayiny, UkrDGRI, Kyiv, UA, 468 p. [in Ukrainian].
 4. Bratus, M.D., Davydenko, M.M., Zinchuk, I.M., Kaliuzhnyi, V.A., Matviienko, O.D., Naumko, I.M., Redko, L.R. and Svoren, Y.M. (1994), Fliuidnyi rezhym mineraloutvorennia v litosferi (v zviazku z prohnozuvanniam korysnykh kopalyn), Nauk. dumka, Kyiv, UA, 192 p. [in Ukrainian].
 5. Walter, A.A., Eremenko, G.K., Kvasnitsa, V.N. and Polkanov, Yu.A. (1992), Impact-metamorphogenic minerals of carbon, Nauk. dumka, Kyiv, UA, 172 p. [in Russian].
 6. Vovchenko, R., Matkovskyi, O., Bakumenko, I., Bokhorska, L. and Polubichko, O. (2006), Glossary-Directory of precious jewels and collection stones, Ivan Franko LNU Publ. House, Lviv, UA, 165 p. [in Ukrainian].
 7. Voznyak, D.K. (2007), Mikrovklyuchennya ta rekonstrukciya umov endogennogo mineraloutvorennya, Nauk. dumka, Kyiv, UA, 280 p. [in Ukrainian].
 8. Hevorkian, S.V., Liashenko, V.S. and Yanchuk, E.A. (1991), Diagnostika mineralov margantsa, Nauk. dumka, Kyiv, UA, 208 p. [in Russian].
 9. Grechanovskiy, A.E. (2012), Radiatsionnaya ustoychivost prirodnykh i iskusstvennykh mineralnykh matrits dlya dolgovremennoy i ekologicheski-bezopasnoy utilizatsii vysokoaktivnykh radioaktivnykh otkhodov, Logos press, Kyiv, UA, 127 p. [in Russian].
 10. Gurov, E.P. and Gozhik, P.F. (2006), Impaktnoe krateroobrazovanie v istorii Zemli, Publ. NTP Naftogaz-prognosis, TOV Gnozis, Kyiv, 216 p. [in Russian].
 11. Dovgiy, S.O. and Pavlyshyn, V.I. (2003), Ekologichna mineralogiya Ukrayiny, Nauk. dumka, Kyiv, UA, 152 p. [in Ukrainian].
 12. Zinchenko, O.V., Pavlyshyn, V.I. and Vasyniuk, A.V. (2012), Mineral. zb., No. 62, Iss. 1, Lviv, UA, pp. 31-37 [in Ukrainian].
 13. Zuzuk, F.V. (2002-2004), Mineralohiya urolitiv, Vol. 1-3, Vezha publ., Lutsk, UA, Vol. 1 (2002), 408 p.; Vol. 2 (2003), 438 p.; Vol. 3 (2004), 582 p. [in Ukrainian].
 14. Ivanchenko, V.V., Kotlyar, M.I., Shatokha, V.I., Nesterenko, T.P. and Tyryshkina, S.N. (2007), Mineralnyy sostav i aglomeratsiya zhelezosoderzhashchikh metallurgicheskikh shlamov, KTU press, Krivoy Rog, UA, 142 p. [in Russian].
 15. Indutnyy, V.V., Tataryntsev, V.I., Pavlyshyn, V.I., Indutna, T.V., Manokhina, L.V. and Tataryntseva, K.V. (2002), Yak otsinyuvaty koshtovnosti z dorohotsinnykh kameniv i metaliv, in Pavlyshyn, V. (ed.), TOV "ALMA" publ., Kyiv, 272 p. [in Ukrainian].
 16. Pavlyshyn, V.I. (ed.) (2019), Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation. M.P. Semenenko NAS of Ukraine is 50th years, Directory, Kyiv, UA, 266 p. [in Ukrainian].
 17. Kvasnytsya, V.M. and Latysh, I.K. (1996), Samorodne zoloto Ukrayiny, ArtEk, Kyiv, UA, 152 p. [in Ukrainian].
 18. Kvasnitsya, V.N., Zinchuk, N.N. and Coptil, V.I. (1999), Tipomorphism of the diamond microcrystals, Nedra, Moscow, RU, 220 p. [in Russian].
 19. Kvasnytsya, I.V., Pavlyshyn, V.I. and Kosovs'kyi, Ya.O. (2009), Samorodna mid' Ukrayiny. Heolohichna pozytsiia, mineralohiia i krystalohenezys, Lohos publ., Kyiv, UA, 171 p. [in Ukrainian].
 20. Kolodii, V.V., Boiko, H.Yu. and Boichevska, L.E. (2004), Karpatska naftohazonosna provintsiia. Fliuidnyi rezhym katahenno-hidrotermalnoho protsesu periodu formuvannia zhylnoi, prozhylkovoi i prozhylkovo-vkraplenoi mineralizatsii v osadovykh tovshchakh, Ukr. Publ. Centre, Kyiv, UA, pp. 308-345 [in Ukrainian].
 21. Korzhnev, M.M. (2013), Kryterii ekolohichnoi i heoloho-ekonomichnoi otsinky ta mineralohiia vidkhodiv hirnycho-metalurhiinoho kompleksu Kryvbasu, Publ. House Nika-Centre, Kyiv, UA, 228 p. [in Ukrainian].
 22. Latysh, I.K. and Padalka, I.A. (2003), Koshtovne ta dekoratyvne kaminnia Ukrayiny, ArtEk press, Kyiv, UA, 144 p. [in Ukrainian].
 23. Legkova, G.V., Boyko, V.L., Monakhov, V.S. and Stulchikov, V.A. (1991), Tipomorfizm amfibolov iz metabazitov Ukrainskoho shchita, Nauk. dumka, Kyiv, UA, 108 p. [in Russian].
 24. Litvin, M.O., Platonov, O.M. and Khomenko, V.M. (1992), Opticheskie spektry i okraska porodoobrazuyushchih amfibolov, Nauk. dumka, Kyiv, UA, 183 p. [in Russian].
 25. Scherbakov, I.B. (ed.) (2000), Lyuminestsentsiya salicheskih porodoobrazuyuschih mineralov. Petrologicheskie prilozheniya, Kyiv, UA, 84 p. [in Russian].
 26. Matkovskyi, O., Naumko, I. and Pavlun, M. (2018), Mineral. zb., No. 68, Iss. 1, Lviv, UA, pp. 129-134 [in Ukrainian].
 27. Matsui, V.M. and Nesterovskyi, V.A. (1995), Amber of Ukraine (state of the problem), Publ. House Terra, Kyiv, UA, 56 p. [in Russian].
 28. Matsyuk, S.S. and Zinchuk, N.N. (2001), Opticheskaya spektroskopiya mineralov verkhney mantii, Nedra-Biznestsentr press, Moscow, RU, 428 p. [in Russian].
 29. Yatsenko, G.M., Babynin, A.K., Gurskiy, D.S. and et al. (1998), Mestorozhdeniya zolota v gneysovykh kompleksakh dokembriya Ukrainskogo shchita, in Yatsenko, G.M. and Gurskiy, D.S. (eds), Geoinform publ., Kyiv, UA, 256 p. [in Russian].
 30. Shcherbak, N.P. (ed.) (1995), Mineraly Ukrainskih Karpat. Oksidy, gidroksidy, hloridy, iodidy, ftoridy, Nauk. dumka, Kyiv, UA, 137 p. [in Russian].
 31. Matkovskyi, O.I. (ed.) (2003-2014), Mineraly Ukrainskykh Karpat., Book 3-5, Lviv Univ. Publ. House, Lviv, UA. Book 3, (2003), 344 p. Book 4, (2011), 520 p. Book 5 (2014), 584 p. [in Ukrainian].
 32. Pavlyshyn, V., Matkovskyi, O. and Dovgy, S. (2018), Zdobutky mineralogiyi v Ukrayini (do 100-richchya Geologichnoyi sluzhby Ukrayiny ta Nacionalnoyi akademiyi nauk Ukrayiny), Instytut obdarovanoyi dytyny NAPN Ukrayiny, Kyiv, UA, 146 p. [in Ukrainian].
 33. Pavlyshyn, V., Matkovskyi, O. and Dovhyy, S. (2019), Istoriya mineralohiyi v Ukrayini. Vid glybokoyi davnyny do 90-kh rokiv XX stolittya, Master-print, Kyiv, UA, 436 p. [in Ukrainian].
 34. Pavlyshyn, V.I. (2017), Zap. Ukr. mineral. tov-va, Vol. 14, Kyiv, UA, pp. 32-60 [in Ukrainian].
 35. Pavlyshyn, V.I., Bondarenko, S.M., Brik, A.B., Voznyak, D.K., Ilchenko, K.O., Kalinichenko, A.M., Kvasnytsya, V.M., Kulchytska, H.O., Lupashko, T.M., Naumko, I.M., Semenenko, V.P., Taran, M.M., Tarashchan, A.M., Khomenko, V.M. and Chernysh, D.S. (2018), Mineral. Journ. (Ukraine), Vol. 40, No. 3, Kyiv, UA, pp. 3-39 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.15407/mineraljournal.40.03.003
 36. Pavlyshyn, V.I., Zinchenko, O.V. and Dovhyi, S.O. (2007), Mineral. Journ. (Ukraine), Vol. 29, No. 2, Kyiv, UA, pp. 5-18 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.15407/mineraljournal
 37. Pavlyshyn, V.I., Platonov, O.M., Brik, O.B., Voznyak, D.K., Kvasnytsya, V.M., Kurepin, V.O., Melnikov, V.S., Mitsyuk, B.M., Semenenko, V.P. and Tarashchan A.M. (2008), Mineral. Journ. (Ukraine), Vol. 30, No. 3, Kyiv, UA, pp. 7-37 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.15407/mineraljournal
 38. Metalidi, V.S. (ed.) (2006), Prospects of diamond deposits in Ukraine. Publ. House Center of Europe, Kyiv-Lvov, UA, 200 p. [in Russian].
 39. Platonov, A.N. and Taran, M.N. (2018), Opticheskiye spektry i okraska prirodnykh granatov, Nauk. dumka, Kyiv, UA, 256 p. [in Russian].
 40. Platonov, A.N., Khomenko, V.M. and Tarashchan, A.N. (2013), Opticheskaya spektroskopiya i lyuminestsentsiya porodoobrazuyushchikh slyud i khloritov, Nauk. dumka, Kyiv, UA, 297 p. [in Russian].
 41. Ponomarenko, O.M., Ivanitskiy, V.P., Brik, A.B. and Dudchenko, N.O. (2013), Vlastyvosti pryrodnykh, sintetichnykh ta biogennykh oksydiv і gidroksydiv zaliza za danymy mesbauerrovskoyi spektroskopiy, Nauk. dumka, Kyiv, UA, 159 p. [in Ukrainian].
 42. Ponomarenko, O.M., Kryvdik, S.G. and Dubyna, O.V. (2012), Endogenni ilmenit-apatytovi rodovyshcha Ukrayinskogo shchyta (geokhimiya, petrologiya ta mineralogiya), Noulidzh press, Donetsk, UA, 230 p. [in Ukrainian].
 43. Baranov, P.N. and Tsyupko, S.V. (eds) (2005-2008), Samotsvety Ukrayiny, Vol. 1-3, Yuvelir-Press, Kyiv, UA. Vol. 1, (2005), 64 p.; Vol. 2. (2006), 100 p.; Vol. 3. (2008), 84 p. [in Russian].
 44. Kulchytska, H. and Chernysh, D. (compilers) (2019), Zap. Ukr. mineral. tov-va, Vol. 16, Kyiv, UA, 445 p. [in Ukrainian].
 45. Taran, M.M. (2020), Optical spectroscopy of ions of transitional metals of minerals at different temperatures and pressures: spectroscopic, crystal chemical and thermodynamic aspects, Nauk. dumka, Kyiv, UA, 399 p. [in Ukrainian].
 46. Tsymbal, Yu.S. (2014), Typomorphism of diamond and its satellite minerals from sedimentary rocks of the Western part of the Ukrainian Shield, Nauk. dumka, Kyiv, UA, 207 p. [in Ukrainian].
 47. Sheremet, E.M., Kryvdik, S.G. and Sedova, E.V. (2014), Redkometal’nye granity Ukrainskogo shhita (petrologіya, geohimiya, geofіzika i rudonosnost), in Ponomarenko, O.M. and Antsiferov, A.V. (eds), Noulidzh, Donetsk, UA, 250 p. [in Russian].
 48. Bubniak, I. and Solecki, A. (eds) (2014), Geo-Carpathians. Potential of the Cognitive Tourism, Krosno, PL, 208 p.
 49. Pavlishin, V.I. and Dovgi, S.A. (2007), Mineralogycal Almanac, Vol. 12, EKOST Association, Moscow, RU, 125 p.
 50. Udubaşa, G., Szakáll, S., Duda, R., Kvasnytsya, V., Koszowska, E. and Novak, M. (2002), Minerals of the Carpathians, Granit Publ. House, Prague, Czech Republic, 479 p.

PDF

English