Л.М. Степанюк, ГЕОХРОНОЛОГІЯ КРИСТАЛІЧНИХ ПОРІД ШУМИЛІВСЬКОЇ ДІЛЯНКИ ДОЛИНИ р. ПІВДЕННИЙ БУГ (ГАЙСИНСЬКИЙ БЛОК)

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.43.03.062

УДК 550.93

ГЕОХРОНОЛОГІЯ КРИСТАЛІЧНИХ ПОРІД ШУМИЛІВСЬКОЇ ДІЛЯНКИ ДОЛИНИ р. ПІВДЕННИЙ БУГ (ГАЙСИНСЬКИЙ БЛОК)

Л.М. Степанюк, д-р геол. наук, чл.-кор. НАН України, проф., заст. дир.

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: stepaniuk@nas.gov.ua; orcid: 0000-0001-5591-5169

Т.І. Довбуш, наук. співроб.

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: tetyana.dovbush1@gmail.com; orcid: 0000-0002-3512-3313 

В.М. Бельський, канд. геол. наук, наук. співроб.

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: belskyi_vm@ukr.net; orcid: 0000-0001-7990-1386

О.Б. Висоцький, наук. співроб. Інститут геохімії,

мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: alek.vysotsky@gmail.com; orcid: 0000-0002-3542-4685

О.В. Білан, зав. лаб. Київський національний університет

імені Тараса Шевченка Навчально-науковий інститут "Інститут геології"

03022, м. Київ, Україна, вул. Васильківська, 90

E-mail: olenka.bilan@gmail.com; orcid: 0000-0003-0964-6003

І.М. Котвіцька, наук. співроб. Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: irinakotvitska@gmail.com

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2021, 43 (3): 62-72

Анотація: У районі с. Шумилів у бортах долини р. Пд. Буг і кар’єром (Шумилівська ділянка) відслонюються породи гайсинського комплексу (собіти) — асоціація діоритоподібних порід та амфіболітів, по яких розвиваються біотитові граніти. Вивчено внутрішню будову кристалів акцесорного циркону із кварцового діориту та граніту. З’ясовано, що в обох типах порід кристали циркону складні, утворені цирконами трьох генерацій. Циркон першої генерації складає сильно тріщинуваті ядра світло-рожевого кольору, на які наростають у вигляді оболонок циркон другої та/або третьої генерації. Циркон другої генерації — світло-рожевий, тонкозональний, утворює оболонки навколо сильно тріщинуватого циркону (перша генерація) ядер, зрідка займає центральні ділянки кристалів. Циркон третьої генерації утворює оболонки навколо циркону двох перших генерацій, або наростання, зазвичай на головках кристалів, має світло-коричневе, коричневе забарвлення. Для з’ясування часу протікання ендогенних геологічних процесів уран-свинцевим ізотопним методом визначено вік монациту із граніту та титаніту з кварцового діориту: 2049 ± 6 млн рр. та 2005 ± 2 млн рр. відповідно.

Ключові слова: граніт, кварцовий діорит, монацит, циркон, титаніт, ізотопний вік.

Література:

 

 1. Бартницкий Е.Н., Бибикова Е.В., Верхогляд В.М., Легкова Г.В., Скобелев В.М., Терец Г.Я. ИГМР-1. Международный стандарт циркона для уран-свинцовых изотопных исследований. Геохимия и рудообразование. 1995. Вып. 21. С. 164—167.
 2. Ентин В.А., Гинтов О.Б., Мычак С.В., Бельский В.Н., Гейко Ю.В., Поляченко Е.Б., Гуськов С.И., Марченко А.В. "Великая" дайка Побужья. Геофиз. журн. 2019. 41, № 4. С. 77—96. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v41i4.2019.177368
 3. Кореляційна хроностратиграфічна схема раннього докембрію Українського щита (схема та поясн. зап.). К.Ю. Єсипчук, О.Б. Бобров, Л.М. Степанюк, М.П. Щербак, Є.Б. Глеваський, В.М. Скобелєв, А.С. Дранник, М.В. Гейченко. Київ: УкрДГРІ, НСК України, 2004. 30 с.
 4. Решетник М.М., Степанюк Л.М., Заяць О.В., Довбуш Т.І., Висоцький О.Б. Уран-свинцевий ізотопний вік за монацитом собітів Росинсько-Тікицького мегаблоку (Український щит). Зб. пр. Всеукр. конф. "Від мінералогії і геогнозії до геохімії, петрології, геології та геофізики: фундаментальні і прикладні тренди ХХІ ст." (MinGeoIntegration XXI). Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 23—25 верес. 2020 р. Київ, 2020. С. 59—62. URL: www.geol.univ.kiev.ua/docs/conf/Mingeo2020_materials.pdf (дата звернення: 12.04.2021).
 5. Степанюк Л.М., Бухарєва К.С., Курило С.І., Довбуш Т.І., Зюльцле О.В. Уран-свинцевий вік за монацитом граніту гайсинського комплексу (Росинсько-Тікицький мегаблок Українського щита). Мінеральні ресурси України. 2017. № 4. С. 3—6.
 6. Щербак Н.П., Артеменко Г.В., Бартницкий Е.Н., Верхогляд В.М., Комаристый А.А., Лесная И.М., Мицкевич Н.Ю., Пономаренко А.Н., Скобелев В.М., Щербак Д.Н. Геохронологическая шкала докембрия Украинского щита. Киев: Наук. думка, 1989. 144 с.
 7. Щербаков И.Б. Петрология Украинского щита. Львов: ЗУКЦ, 2005. 366 с.
 8. Cherniak D.J. Lead diffusion in titanite and preliminary results on the effects of radiation damage on Pb transport. Chem. Geol. 1993. 110, Iss. 1—3. P. 177—194. https://doi.org/10.1016/0009-2541(93)90253-F
 9. Frost B.R., Chamberlain K.R., Schumacher J.C. Sphene (titanite): phase relations and role as a geochronometer. Chem. Geol. 2000. 172 (1—2). P. 131—148. https://doi.org/10.1016/S0009-2541(00)00240-0
 10. Hanson G.N., Catanzaro E.J., Anderson D.H. U-Pb ages for titanite in a contact metamorphic zone. Earth Planetary Sci. Lett. 1971. 12, Iss. 2. P. 231—237. https://doi.org/10.1016/0012-821X(71)90082-3
 11. Krough T.E. A law contamination method for hedrotermal decomposition of zircon and extraction of U and Pb for isotopic age determination. Geochim. et Cosmochim. acta. 1973. 37, Iss. 3. P. 485—494. https://doi.org/10.1016/0016-7037(73)90213-5
 12. Ludwig K.R. Pb Dat for MS-DOS, version 1.06. U.S. Geol. Surv. Open-File Rept. 1989. 542, № 88. Р. 40.
 13. Ludwig K.R. ISOPLOT for MS-DOS, version 2.0. U.S. Geol. Surv. Open-File Rept. 1990. 557, № 88. Р. 38.
 14. Tucker R.D., Raheim A., Krogh T.E., Corfu F. Uranium-lead zircon and titanite ages from the northern portion of the Western Gneiss Region, south-central Norway. Earth Planetary Sci. Lett. 1986. 81. P. 203—211. https://doi.org/10.1016/0012-821X(87)90156-7

PDF

Ukrainian