О.М. Пономаренко, ДО ПИТАННЯ ПРО ВІК ЧАРНОКІТОЇДІВ ТАШЛИЦЬКОГО КОМПЛЕКСУ (ІНГУЛЬСЬКИЙ МЕГАБЛОК УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА)

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.43.03.073

УДК 550.93

ДО ПИТАННЯ ПРО ВІК ЧАРНОКІТОЇДІВ ТАШЛИЦЬКОГО КОМПЛЕКСУ (ІНГУЛЬСЬКИЙ МЕГАБЛОК УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА)

О.М. Пономаренко, д-р геол. наук, акад. НАН України, директор

E-mail: pan.igmof@gmail.com; orcid: 0000-0002-5179-6091

І.М. Лісна, канд. геол.-мін. наук, старш. наук. співроб.

E-mail: Lesirmich@ukr.net; orcid: 0000-0001-7545-1752

Л.М. Степанюк, д-р геол. наук, чл.-кор. НАН України, проф., заст. дир.

E-mail: stepaniuk@nas.gov.ua; orcid: 0000-0001-5591-5169

Л.В. Шумлянський, д-р геол. наук, пров. наук. співроб.

E-mail: lshumlyanskyy@yahoo.com; orcid: 0000-0002-6775-4419

В.М. Мінєєва, мол. наук. співроб.

E-mail: mivernik@ukr.net; orcid: 0000-0003-0198-0146

О.В. Заяць, канд. геол. наук, наук. співроб.

E-mail: zaiats@nas.gov.ua; orcid: 0000-0001-5011-029X

Л.В. Сьомка, наук. співроб.

E-mail: liudmylas26@gmail.com; orcid: 0000-0002-7059-2502

В.В. Гулько, аспірант

E-mail: vladimir.gulko@ukr.net; orcid: 0000-0002-6085-8346

О.О. Коваленко, мол. наук. співроб.

E-mail: ok.igmr@gmail.com; orcid: 0000-0002-5772-8970

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2021, 43 (3): 73-84

Анотація: У результаті виникнення сумніву стосовно положення тащлицького комплексу в Кореляційній хроностратиграфічній схемі раннього докембрію Українського щита, вивчено та продатовано циркони із чарнокітоїдів Приінгульської синкліналі. Встановлено наявність в них цирконів двох генерацій: ранньої архейської (~3 млрд рр.) та ранньопротерозойської (2,0 ± 0,1 млрд рр.). Наявність в чарнокітоїдах циркону архейського віку свідчить, що протолітом чарнокітоїдів ташлицького комплексу в Приінгульській синкліналі слугували давніші породи, ніж породи спасівської світи, яку вважають протерозойською, але молодші за еоархейські ендербіти гайворонського комплексу. 2,0 ± 0,1 млрд рр. тому архейські породи разом з породами інгуло-інгулецької серії зазнали вплив гранулітового метаморфізму (ультраметаморфізму), в результаті якого в чарнокітоїдах утворились циркони ранньопротерозойського віку. Архейські циркони ташлицького комплексу Приінгульської синкліналі, які за морфологією відповідають гранітоїдам (вулканітам) амфіболітової (зеленосланцевої?) фації, не подібні на еоархейські циркони із ендербітів гайворонського комплексу, які мають "типоморфний" циркон, що частково зберігає зовнішній вигляд у ході тектоно-магматичних перетворень.

Ключові слова: Приінгульська синкліналь, чарнокітоїди, циркони, ізотопний уран-свинцевий вік, гранулітова фація метаморфізму.

Література:

 1. Бєлєвцев Я.Н., Рудницький П.М., Сухинін О.М., Єгоров Ю.П., Олейник О.А. Про стратиграфію та структуру центральної частини Українського щита. Геол. журн. 1971. 31, № 1. С. 114—128.
 2. Белевцев А.Р. Изотопный возраст и условия локализации золотого оруденения в Кировоградском блоке Украинского щита: автореф. дис. … канд. геол. наук. Киев, 2002. 20 с.
 3. Беличенко Е.П. Петрогенезис гнейсово-мигматитовых толщ Братского и Ингульского синклинориев Кировоградского блока (Украинский щит). Минерал. журн. 1997. 19, № 6. С. 54—87.
 4. Бибикова Е.В. Древнейшие породы Земли: изотопная геохронология и геохимия изотопов. Мінерал. журн. 2004. 26, № 3. С. 13—20. https://doi.org/10.15407/mineraljournal
 5. Гинтов О.Б., Мычак С.В. Геодинамическое развитие Ингульского мегаблока Украинского щита по геолого-геофизическим и тектонофизическим данным. Геофиз. журн. 2011. 33, № 3. С. 102—118; № 4. С. 89—99.
 6. Гранулитовая фация Украинского шита. Под. ред. И.С. Усенко. Киев: Наук. думка, 1985. 218 с.
 7. Єсипчук К.Ю., Бобров О.Б., Степанюк Л.М., Щербак М.П., Глеваський Є.Б., Скобелєв В.М., Дранник А.С., Гейченко М.В. Кореляційна хроностратиграфічна схема раннього докембрію Українського щита (схема та поясн. зап.). Київ: УкрДГРІ; НСК України, 2004. 30 с.
 8. Загнитко В.М., Монахов В.С., Веліканов Ю.Ф. Мінералогічні та ізотопно-геохімічні фактори формування Клинцівського золоторудного родовища. Мінерал. журн. 1999. 21, № 4. С. 45—56.
 9. Клочков В.М., Билынская Я.П., Шевченко А.М. Некоторые проблемы геологического строения Ингуло-Ингулецкого района. Регіональні геологічні дослідження. Київ, 2001. С. 153—157.
 10. Кривдік С.Г., Кравченко Г.Л., Томурко Л.Л., Дубина О.В., Загнітко В.М., Рокачук Т.А., Шнюкова К.Є., Мінєєва В.М. Петрологія і геохімія чарнокітоїдів Українського щита. Київ: Наук. думка, 2011. 215 с.
 11. Крюченко В.А. Геологическое истолкование результатов комплексной интерпретации геофизических данных по профилю ГСЗ Бабанка — Пятихатки. Геол. журн. 1981. 41, № 4. С. 51—61.
 12. Лесная И.М. Геохронология чарнокитоидов Побужья. Киев: Наук. думка, 1988. 133 с.
 13. Лесная И.М., Пономаренко А.Н., Левковская Н.Ю. Циркон — индикатор древнейших пород протоконтинентальной коры. Минерал. журн. 2000. 22, № 4. С. 31—36. https://doi.org/10.15407/mineraljournal
 14. Митрохин А.В., Вишневская Е.А., Гаценко В.А., Митрохина Т.В., Михальченко И.И., Шумлянский Л.В. Петрология, геохимия и рудоносность ультрамафитовых даек Новоукраинского дайкового поля (Ингульский мегаблок Украинского щита). Мінерал. журн. 2016. 38, № 1. С. 42—57. https://doi.org/10.15407/mineraljournal.38.01.042
 15. Носырев И.В., Робул В.М., Есипчук К.Е., Орса В.И. Генерационный анализ акцессорного циркона. Москва: Наука, 1989. 203 с.
 16. Старостенко В.И., Гинтов О.Б. Геотектоника, глубинное строение и рудные месторождения Кировоградского рудного района Украинского щита по геофизическим данным. Мінерал. журн. 2014. 36, № 2. С. 27—45. https://doi.org/10.15407/mineraljournal
 17. Степанюк Л.М., Шумлянський Л.В., Курило С.І., Сьомка В.О., Бондаренко С.М., Вайлд С.А., Немчін А.А. U-Pb геохронологія (LA-ICP-MS) геологічних процесів у гранулітах Середнього Побужжя. Стаття 3. Породна асоціація нижньої течії р. Ятрань. Мінерал. журн. 2021. 43, № 1. С. 34—50. https://doi.org/10.15407/mineraljournal.43.01.034
 18. Степанюк Л.М., Андрієнко О.М., Довбуш Т.І., Бондаренко В.К. Вік формування порід Новоукраїнського масиву. Мінерал. журн. 2005. 27, № 1. С. 44—50. https://doi.org/10.15407/mineraljournal
 19. Степанюк Л.М., Довбуш Т.І., Бондаренко С.М., Сьомка В.О., Грінченко О.В., Скуратівський С.Є. Уран-свинцева геохронологія порід калій-уранової формації Інгульського мегаблоку Українського щита. Мінерал. журн. 2012. 34, № 3. С. 55—63. https://doi.org/10.15407/mineraljournal
 20. Шестопалова Е.Е., Степанюк Л.М., Довбуш Т.И., Котвицкая И.Н. Уран-свинцовый возраст циркона гранитоидов Корсунь-Новомиргородского плутона (Ингульский мегаблок УЩ). Мінерал. журн. 2014. 36, № 4. С. 95—106. https://doi.org/10.15407/mineraljournal
 21. Шумлянський Л.В. Геохімія піроксенових плагіогнейсів (ендербітів) Побужжя та ізотопний склад гафнію в цирконах. Мінерал. журн. 2012. 34, № 2. С. 64—79. https://doi.org/10.15407/mineraljournal
 22. Шумлянський Л.В., Петренко О.В. Палеопротерозойський гранітоїдний магматизм Інгульського району Українського щита. Геол.-мінерал. вісн. Криворіз. нац. ун-ту. 2015. 33, № 1. С. 80—87.
 23. Щербак Д.Н., Пономаренко А.Н., Макаренко И.Д. Геохронология гранитоидов Ингуло-Ингулецкого мегаблока Украинского щита. Геохимия и рудообразование. 1995. Вып. 21. С. 74—88.
 24. Щербак Н.П., Пономаренко А.Н. Возрастная последовательность процессов вулканизма и гранитоидного магматизма Украинского щита. Мінерал. журн. 2000. 22, № 2/3. С. 12—24. https://doi.org/10.15407/mineraljournal
 25. Щербак Н.П., Артеменко Г.В., Лесная И.М., Пономаренко А.Н., Шумлянский Л.В. Геохронология раннего докембрия Украинского щита (Протерозой). Киев: Наук. думка, 2008. 238 с.
 26. Щербаков И.Б., Рябоконь В.В., Минеева В.Н. О валидности ташлыкского комплекса. Геохимия и рудообразование. 2004. Вып. 22. С. 67—71.
 27. Шербаков И.Б. Петрология Украинского щита. Львов: ЗУКЦ. 2005. 364 с.
 28. Этингоф И.М., Билынская Я.П. Стратиграфия докембрия Ингуло-Ингулецкого района. Геол журн. 1986. 46, № 2. С. 66—73.
 29. Яценко Г.М. Нижний докембрий центральной части Украинского щита. Львов: Вища шк., 1980. 139 с.
 30. Ященко Н.Я., Шехоткін В.В. Навколо проблеми золотоносності Інгуло-Інгулецької зони УЩ. Мінеральні ресурси. 1998. № 2. С. 5—8.
 31. Batchelor R.A., Bowden P. Petrogenetic interpretation of granitoid rock series using multicationic parameters. Chemical Geology. 1985. 48, Iss. 1—4. P. 43—55. http://dx.doi.org/10.1016/0009-2541(85)90034-8
 32. Eggins S.M., Kinsley L.P.J., Shelley J.M.G. Deposition and element fractionation processes during atmospheric pressure laser sampling for analysis by ICP-MS. Appl. Surf. Sci. 1998. 127—129. P. 278—286. https://doi.org/10.1016/S0169-4332(97)00643-0
 33. Günther D., Heinrich C.A. Enhanced sensitivity in LA-ICP-MS using helium-argon mixture as aerosol carrier. J. Anal. At. Spectrom. 1999. 14. P. 1369—1374. https://doi.org/10.1039/A901648A
 34. Jackson S.E., Pearson N.J., Griffin W.L., Belousova E. The application of laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry to in-situ U-Pb zircon geochronology. Chem. Geol. 2004. 211. P. 47—69. https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2004.06.017
 35. Irvine T.N., Baragar W.R.A. A Guide to the Chemical Classification of the Common Volcanic Rocks. Canad. Journ. Earth Sci. 1971. 8, № 5. P. 523—548. https://doi.org/10.1139/e71-055
 36. Middemost E.A.K. Magmas and magmatic rocks: An introduction to igneous petrology. London and New York (Longman), 1985. 266 p.
 37. O’Connor J.T. A classification for quartz-rich igneous rocks based on feldspar ratio. United States Geological Survey Professional Paper. 1985. 525B. P. 79—84.
 38. Shumlyanskyy L., Wilde S.A., Nemchin A.A., Claesson S., Billström K., Bagiński B., Eoarchean rock association in the Dniester-Bouh Domain of the Ukrainian shield: a suite of LILE-depleted enderbites and mafic granulites. Precam. Res. 2021. 352. 106001. https://doi.org/10.1016/j.precamres.2020.106001
 39. Shumlyanskyy L., Hawkesworth C., Billströmn K., Bogdanova S., Mytrokhyn O., Romer R., Dhuime B., Claesson S., Ernst R., Whitehouse M., Bilan O. The origin of the Palaeoproterozoic AMCG complexes in the Ukrainian Shield: new U-Pb age sand Hf isotopes in zircon. Precam. Res. 2017. 292. P. 216—239. https://doi.org/10.1016/j.precamres.2017.02.009
 40. Stepanyuk L.M., Kurylo S.І., Dovbush T.І., Grinchenko O.V., Syomka V.O., Bondarenko S.M., Shumlyanskyy L.V. Geochronology of granitoids of the Eastern part of the Inhul region (the Ukrainian Shield). Geochemistry and Ore formation. 38. P. 3—13. https://doi.org/10.15407/gof.2017.38.003
 41. Villaseca C., Barbero L., Herreros V. A re-examination of the typology of peraluminous granite types in intracontinental orogenic belts. Transactions of the Royal Soc. of Edinburgh: Earth Sci. 1998. 89 (2). P. 113—119. https://doi.org/10.1017/S0263593300007045
 42. Wiedenbeck M., Allé P., Corfu F., Griffin W.L., Meier M. Three natural zircon standards for U-Th-Pb, Lu-Hf, trace element and REE analyses. Geostandards Newsletter. 1995. 19. P. 1—23. https://doi.org/10.1111/j.1751-908X.1995.tb00147.x

PDF

Ukrainian