І.М. Наумко, ВИЧЕРПНИЙ ВНЕСОК У БАЗУ ЗНАНЬ ПРО ГЕНЕЗИС МІНЕРАЛІВ

ВИЧЕРПНИЙ ВНЕСОК У БАЗУ ЗНАНЬ ПРО ГЕНЕЗИС МІНЕРАЛІВ

І.М. Наумко, д-р геол. наук, чл.-кор. НАН України, проф., зав. від.

Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України

79060, м. Львів, Україна, вул. Наукова, 3-a

E-mail: igggk@mail.lviv.ua; orcid: 0000-0003-3735-047X; Scopus AuthorID 7801462266, 56618206900

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2021, 43 (3): 113-116

Анотація: У 2021 р. вийшов друком підручник "Генезис мінералів" (В.І. Павлишин, О.І. Матковський, С.О. Довгий. Генезис мінералів: Підручник (3-є видання). Київ: КНТ, 2021. 676 с.), у якому ґрунтовно розглянуто вчення про генезис мінералів. Наведено нарис історії розвитку генетичної мінералогії, охарактеризовано фізико-хімічні засади та методи дослідження генезису мінералів, предметно висвітлено зародження, ріст, перетворення (руйнацію) мінеральних індивідів і агрегатів та способи їхнього утворення, детально обговорено геологічні процеси мінералогенезу, стисло проаналізовано генетичні підходи до типоморфізму та фацій мінералів.

Ключові слова: мінерал, індивід, агрегат, генезис, типоморфізм, фації.

PDF

Ukrainian