Characteristic of Exogenic Salt Halos of Lithium (on the Example of Two Plots of the Central and Southern-East Parts of the Ukraine)

UDC UDC 553.493.34

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.37.04.098

O.A. Zhuk

M.Р. Semenenko Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation of the NAS of Ukraine

34, Acad. Palladina Pr., Kyiv-142, Ukraine, 03680

Е-mail: igmof.zhuk@gmail.com

Characteristic of Exogenic Salt Halos of Lithium (on the Example of Two Plots of the Central and Southern-East Parts of the Ukraine)

Language: Ukrainian

Mineralogical journal 2015, 37 (4): 98-105

Abstract: The results of research of exogenic salt halos of lithium, that have different geological structural, landscape geochemical and other conditions of the formation have been described in this article. Their geochemical special aspects, parametric and non-parametric features (coefficient of contrast of lithium halo (K), degree of lithium mobility in the exogenic salt halo) have been defined. The conclusions as to nature of formation of salt halos have been drawn. In this article the results of researches on exploration of salt halos of lithium have been examined as exemplified by Rudnа and Stanychno-Luganske areas which territory belongs to the central and south-eastern parts of Ukraine (Kirovograd Region and Lugansk Region). Within the Rudnа area two salt halos of lithium are fixed. The both belong to natural pro ductive (ore) halo. The contrast of the first halo is 5, maximum-anomalous content of lithium is 40 mg/kg, the average degree of lithium mobility in the halo is 16 %, the halo contours are similar to the ore body contours. The contrast of the second halo is 7, maximum-anomalous content of lithium is 60 mg/kg, the average degree of lithium mobility is 20 %. Not contrasting salt halos of lithium have been fixed in Stanychno-Luganske area (the halo contrast is 2). The minimum content of lithium in the halo is 0.9 mg/kg, the maximum content is 5, the average content is 1.9 mg/kg. Its origin is connected with sorption on the geochemical barrier represented by silt deposits and technogenic sources which are located upstream. The halo has been fixed along the left bank of the river, along the length of the area. The halo belongs to technogenic, not contrasting, sorption with hydrogenic ways of element ingressing into the halo.

Keywords: exogenic salt halos, lithium, natural halos, technogenic halos, halo element associations.

References:

1. Aristov, V.V. (1984), Metodika geohimicheskih poiskov tverdyh poleznyh iskopaemyh, Nedra, Moscow, Russia, 199 p.
2. Afanas'eva, T.F., Vasilenko, V.I., Tereshina, T.V. and Sheremet, B.V. (1979), Pochvy SSSR, Mysl', Moscow, Russia, 380 p.
3. Bochaj, L.V., Pokid'ko, V.E., Kulish, Ye.A. and Kolosovskaya, V.O. (1999), Karta redkometal’nogo orudeneniya Ukrainskogo shchita, Obyasn. zap., M-b 1 : 1 500 000, Geoinform, Kyiv, Ukraine, 100 p.
4. Vinogradov, A.P. (1950), Geohimiya redkih i rasseyannyh himicheskih ehlementov v pochvah, Izd-vo AS SSSR, Moscow, Russia, 278 p.
5. Voznyak, D.K., Bugajenko, V.M., Galaburda, Yu.A., Melnykov, V.S., Pavlyshyn, V.І., Bondarenko, S.M. and Syomka, V.O. (2000), Mineralogical Journal (Ukraine), Kyiv, Vol. 22 No 1, pp. 21-41.
6. Ovchinnikov, L.N. (ed.) (1969), Geohimicheskie poiski rudnyh mestorozhdenij, IMGREH, Moscow, Russia, 106 p.
7. Gurs’kii, D.S., Yesipchuk, K.Yu., Kalіnіn, V.І., Kulіsh, Ye.O., Nechayev, S.V., Tretyakov, Yu.І. and Shumlyans’kii, V.O. (2006), Metalіchnі і nemetalіchnі korisny kopalini Ukrainy, T. 1. Metalіchnі korisnі kopaliny, in Shcherbak, M.P. and Bobrov, O.B. (eds), Tsentr Evropy, Kyiv-L’vіv, Ukraine, 739 p.
8. Dubov, R.I. (1964), Geochemistry of ore deposits, Nauka, Novosibirsk, Russia, pp. 114-129.
9. Dubov, R.I. (1971), Oreoly rasseyaniya mestorozhdenij Vostochnij Sibiri, Nauka, Moscow, Russia, pp. 115-126.
10. Zhovynsky, E.Ya., Zhuk, E.A. and Kryuchenko, N.O. (2009), Exploration and environmental geochemistry, Kyiv, Ukraine, No 1 (9), pp. 5-9.
11. Zhovynsky, E.Ya. and Kryuchenko, N.O. (2006), Mineralogical Journal (Ukraine), Kyiv, Vol. 28 No 2, pp. 88-93.
12. Zhovynsky, E.Ya., Kryuchenko, N.O., Pavlyuk, V.N., Zhuk, E.A. and Dmitrenko, K.E. (2011), Exploration and environmental geochemistry, Kyiv, Ukraine, No 1 (11), pp. 61-65.
13. Zhovynsky, E.Ya., Kryuchenko, N.O. and Zhuk, O.A. (2011), Mineralogical Journal (Ukraine), Kyiv, Vol. 33 No 3, pp. 84-89.
14. Kichurak, V.M. and Berezin, B.Z. (1979), Geological Journal, Kyiv, Ukraine, Vol. 39 No 3, pp. 134-135.
15. Semenenko, N.P. (ed.) (1975), Kriterii prognozirovaniya mestorozhdenij Ukrainskogo shchita i ego obramleniya, Naukova dumka, Kyiv, Ukraine, 560 p.
16. Kryuchenko, N.O. (2007), Exploration and environmental geochemistry, Kyiv, Ukraine, No 2 (7), pp. 3-60.
17. Kudryavcev, Yu.K., Vinogradov, N.A. and Ermolaev, A.N. (1991), Geohimicheskie osnovy prognoza i poiskov mestorozhdenij cvetnyh metallov vedushchih geologo-promyshlennyh tipov, IMGREH, Moscow, Russia, 104 p.
18. Levinson, A. (1976), Vvedenie v poiskovuyu geohimiyu, Mir, Moscow, Russia, 499 p.
19. Medvedev, V.V. (2002), Monitoring pochv Ukrainyi, Antikva, Kharkov, Ukraine, 428 p.
20. Shcherbak, M.P. (ed.) (1990), Mineraly Ukrainy: Kratkiy spavochnik, Naukova dumka, Kyiv, Ukraine, 406 p.
21. Mitskevich, B.F., Egorova, T.M., Sushchik, A.I. and Samchuk, A.I. (1988), Geokhimicheskie metody v reshenii geologicheskikh zadach, Nauka, Moscow, Russia, pp. 58-63.
22. Semenenko, N.P. (ed.) (1976), Redkie shchelochnye metally v porodah Ukrainy, Naukova dumka, Kyiv, Ukraine, 231 p.
23. Scherban’, I.P. (ed.) (1986), Redkie elementy Ukrainskogo shchita, Naukova dumka, Kyiv, Ukraine, 256 p.
24. Ronov, A.B., Migdasov, A.A., Voskresenskaya, N.T. and Korzina, G.A. (1970), Geochemistry, Moscow, Russia, No 2, pp. 131-161.
25. Saet, Yu.E. and Nesvizhskaya, N.I. (1974), Izuchenie form nahozhdeniya ehlementov vo vtorichnyh oreolah, VIEHMS, Moscow, Russia, 89 p.
26. Solovov, A.P., Grigoryan, S.V. and Kuzin, M.F. (1983), Instruktsiya po geohimicheskim metodam poiskov rudnyih mestorozhdeniy, Nedra, Moscow, Russia, 183 p.
27. Solodov, N.A., Belashov, L.S. and Kremeneckij, A.A. (1980), Geohimiya litiya, rubidiya i ceziya, Nedra, Moscow, Russia, 233 p.
28. Trufanova, L.G. and Glyuk, D.S. (1986), Usloviya obrazovaniya litievyh mineralov, Nauka, Novosibirsk, Russia, 149 p.
29. Horin, G.I., Bel’chanskaja, L.N., Borodin, V.P., Matveev, A.A., Milyaev, S.A., Morozov, V.I., Nikolaev, Yu.N., Ivlev, R.R. and Krasnikov, A.N. (1993), Metodicheskie rekomendacii po litohimicheskim metodam poiskov rudnyh mestorozhdenij po vtorichnym oreolam rasseyaniya, IMGREH, Moscow, Russia, 191 p.

English