О.В. Павлюк. МІНЕРАЛИ ВАЖКОЇ ФРАКЦІЇ В ОСАДОВИХ РІЗНОВІКОВИХ УТВОРЕННЯХ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА І ЙОГО СХИЛІВ

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.41.04.013

УДК 549:552.4

МІНЕРАЛИ ВАЖКОЇ ФРАКЦІЇ В ОСАДОВИХ РІЗНОВІКОВИХ УТВОРЕННЯХ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА І ЙОГО СХИЛІВ

О.В. Павлюк 1, В.М. Павлюк 2

1 Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: alia.pavliuk@gmail.com

2 ДП "Українська геологічна компанія" Правобережна геологічна експедиція

09150, с. Фурси, Україна, Київська обл., вул. Ярослава Мудрого, 1А

E-mail: pavliuk.geol@gmail.com

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2019, 41 (4): 13-21

Анотація: Через значний спад геологорозвідувальних робіт в Україні нині перед геологами постало завдання збереження численних матеріалів з регіональної мінералогії, які були накопичені за минулі роки активної діяльності геологічних експедицій та зберігаються переважно в рукописному вигляді. Саме тому нами була створена база мінералогічних даних в електронній формі, до якої внесено інформацію з мінералогічних карток та звітів із фондів та архівів Правобережної експедиції. Всього було опрацьовано 15100 аналізів, відібраних у межах південно-західної частини Українського щита (УЩ). Осадові відклади даної території досить різноманітні. Величезну роль у їх формуванні відіграло Бердичівське підняття, яке у вигляді пологого хребта простягається у південно-західному напрямку і поділяє площу на дві рівновеликі частини з помітними відмінностями в історії осадонакопичення. В дану базу було внесено інформацію про вміст головних мінералів, назву порід, стратиграфічний вік, інформацію про горизонт випробування, географічні координати точок відбору. Розрахунки, виконані на цій основі, дали змогу виявити певні закономірності поширення та розподілу мінералів важкої фракції в осадових різновікових утвореннях південно-західної частини УЩ. Зокрема, отримані дані свідчать про значні варіації їхнього вмісту та співвідношення в осадових утвореннях різних стратиграфічних підрозділів даної території. Такі відмінності у вмісті спричинені низкою факторів, серед яких головну роль відіграють стійкість мінералів, зв’язок із материнськими породами і вік. Систематизована база даних є підставою для детальніших (спеціалізованих) обрахунків для отримання нових результатів і точнішої реконструкції процесів, які відбувалися у ході осадонакопичення на різних територіях.

Ключові слова: середній вміст, мінерали важкої фракції, осадові породи, Український щит, база первинних мінералогічних даних.

Література:

  1. Бергер М.Г. Терригенная минералогия. М.: Недра. 1986. 227 с.
  2. Гожик П.Ф., Гранова А.К. Дифференция пляжевого материала в северо-западном Причерноморье. Докл. АН УССР. 1984. № 1. C. 9—11.
  3. Кашкаров И.Ф., Полканов Ю.А. О распределении минералов прибрежных титаноносных россыпей по скорости падения в воде и крупности зерен. Литология и полезные ископаемые. 1976. № 2. С. 84—89.
  4. Лемишко Р.А., Затхей Р.А., Бобриевич А.П. Терригенно-минералогические комплексы меловых отложений северо-запада Волыни. Минерал. сб. Львов. ун-та. 1986. № 40, Вып. 1. С. 46—54.
  5. Мельник А.П. Особенности терригенного осадконакопления прибрежно-равнинно-континентальных неогеновых отложений Украинского щита. Геол. журн. 1979. 39, № 5. С. 76—82.
  6. Павлишин В.И. Пути развития и судьбы минералогии (на примере развития минералогии в Украине). Материалы Междунар. минерал. сем.: Минералогические перспективы (ИГ Коми НЦ УрО РАН, 17—20 мая 2011 г.). Сыктывкар: Геопринт, 2011. С. 119—120.
  7. Ткач И.В. Эволюция терригенно-минералогических провинций Азовского моря в четвертичное время. Докл. АН УССР. 1989. № 1. С. 25—28.
  8. Хлебовські Р., Лінднер Л., Гожик П.Ф. Генетична інтерпретація мінерального складу бузьких лесів середнього Придністров’я. Геол. журн. 2001. № 4. С. 15—18.
  9. Шнюков Е.Ф., Огородников В.И., Иноземцев Ю. И., Францева И.А. Терригенно-минералогическое районирование современных осадков Черноморского шельфа УССР. Докл. АН УССР. 1981. № 1. C. 42—45.
  10. Юшкин Н.П. Минералогические перспективы. Материалы Междунар. минерал. сем.: Минералогические перспективы (ИГ Коми НЦ УрО РАН, 17—20 мая 2011 г.). Сыктывкар: Геопринт, 2011. С. 7—9.

PDF

Ukrainian