Д.С. Черниш. ПІВСТОЛІТТЯ В АВАНГАРДІ НАУК ПРО ЗЕМЛЮ

УДК 55(091)

ПІВСТОЛІТТЯ В АВАНГАРДІ НАУК ПРО ЗЕМЛЮ (до 50-річчя від дня заснування Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України)

УДК 55(091)

Д.С. Черниш

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: chernysh@nas.gov.ua

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2019, 41 (4): 61-65

Анотація: 9 січня 2019 р. виповнилося 50 років від дня заснування Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України — установи, що об’єднує зусилля багатьох різнопрофільних фахівців — геохіміків і хіміків, мінералогів і фізиків, петрологів і фізико-хіміків, рудознавців і мінерагеністів, — для всебічного вивчення речовинного складу природних об’єктів з метою напрацювання наукових засад задля сприяння задоволенню потреб України в мінеральній сировині та її раціональному використанні. Нині діяльність установи здійснюється за такими науковими напрямами: геохімія процесів породо- і рудоутворення, пошукова геохімія та геохімія довкілля; регіональна та генетична мінералогія, фізика мінералів, наномінералогія; петрологія ендогенних процесів; геологія, металогенія та прогнозування родовищ корисних копалин України.

Ключові слова: Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України; мінеральна речовина; геологічні процеси, науки про Землю, Інститут геохімії і фізики мінералів.

Література:

  1. Вернадський В.І. Про Національний Мінералогічний Музей при Українській Академії Наук у Київі. Зб. пр. Комісії для вироблення законопроєкту про заснування Української академії наук у Київі. Київ, 1919. С. 19—22.
  2. Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України: 50 років / Голов. ред. О.М. Пономаренко та ін.; Відп. ред. В.І. Павлишин. Київ, 2019. 268 с.
  3. Пономаренко О.М., Павлишин В.І., Кульчицька Г.О., Соломатіна Л.О. Мінералогічному музею імені Володимира Вернадського бути! Мінерально-сировинні багатства України: шляхи оптимального використання: Матеріали восьмої наук.-практ. конф. (смт Хорошів. 4 жовт. 2019 р.). Київ, 2019. С. 192—203.
  4. Сукач в.в., Кривдік С.Г., Донський М.О. Наукова конференція "Здобутки і перспективи розвитку геологічної науки в Україні", присвячена 50-річчю Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України. Мінерал. журн. 2019. 41, № 3. С. 93—95.
  5. Щербак Микола Петрович. Життєвий шлях і наукова діяльність / Відп. ред. О.М. Пономаренко. Київ, 2019. 140 с.

PDF

Ukrainian