Л.М. Степанюк, ГЕОХРОНОЛОГІЯ ЗА ЦИРКОНОМ І ТИТАНІТОМ МАГМАТИЧНИХ ПОРІД ОСНИЦЬКОГО БЛОКУ (УКРАЇНСЬКИЙ ЩИТ)

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.42.01.066

УДК 550.93

ГЕОХРОНОЛОГІЯ ЗА ЦИРКОНОМ І ТИТАНІТОМ МАГМАТИЧНИХ ПОРІД ОСНИЦЬКОГО БЛОКУ (УКРАЇНСЬКИЙ ЩИТ)

Л.М. Степанюк, д-р геол. наук, чл.-кор. НАН України, проф., заст. дир. https://orcid.org/0000-0001-5591-5169

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: stepaniuk@nas.gov.ua

О.Б. Висоцький, наук. співроб. https://orcid.org/0000-0002-3542-4685

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: alek.vysotsky@gmail.com

Т.І. Довбуш, наук. співроб. https://orcid.org/0000-0002-3512-3313

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: tetyana.dovbush1@gmail.com

О.В. Білан, зав. лаб. https://orcid.org/0000-0003-0964-6003

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Навчально-науковий інститут "Інститут геології"

03022, Київ, Україна, вул. Васильківська, 90

E-mail: olenka.bilan@gmail.com

Н.О. Коваленко, мол. наук. співроб. https://orcid.org/0000-0002-3203-7145

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: kovnat.igmr@gmail.com

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2020, 42 (1): 66-75

Анотація: Викладено результати уран-свинцевого датування титаніту та циркону з магматичних порід Осницького блоку Волинського мегаблоку Українського щита. За результатами уран-свинцевого ізотопного датування вік циркону з габро складає 1983 ± 7 млн рр., а вік сфенів — 1982 ± 11 млн рр. Для діоритів осницького комплексу отримано такі результати: вік циркону складає 1974,0 ± 1,2 млн рр., середнє зважене значення віку (тут і далі — за ізотопним співвідношенням 207Pb/206Pb) — 1984 ± 10 млн рр., титаніту — середнє зважене значення віку — 1985 ± 15 млн рр. Як і для габро і діориту, вік гранодіориту визначали також і за титанітом. Вік титаніту з гранодіориту складає 1972,4 ± 3,9 млн рр., середнє зважене значення віку — 1972,8 ± 3,3 млн рр., для циркону ми маємо середнє зважене значення віку — 1980 ± 11 млн рр. Таким чином, для титанітів і цирконів із плутонічних порід Осницького блоку в межах похибки отримано практично однакові значення віку, що найвірогідніше обумовлено коротким інтервалом часу їх формування 1,95—2,0 млрд рр. тому.

Ключові слова: Осницький блок, габро, циркон, сфен, ізотопний вік, Український щит.

Література:

 1. Аксаментова Н.В. Магматизм и палеогеодинамика раннепротерозойского Осницко-Микашевичского вулкано-плутонического пояса. Минск: ИГН НАН Беларуси, 2002. 176 с.
 2. Бартницкий Е.Н., Бибикова Е.В., Верхогляд В.М., Легкова Г.В., Скобелев В.М., Терец Г.Я. ИГМР-1. Международный стандарт циркона для уран-свинцовых изотопных исследований. Геохимия и рудообразование. 1995. Вып. 21. С. 164—167.
 3. Висоцький О.Б., Довбуш Т.І., Котвіцька І.М. Кристалогенезис та вік циркону із габро осницького комплексу (Волинський мегаблок УЩ). Геохімія та рудоутворення. 2010. № 28. С. 81—83.
 4. Кореляційна хроностратиграфічна схема раннього докембрію Українського щита (схема та поясн. зап.) / Есипчук К.Ю., Бобров О.Б., Степанюк Л.М., Щербак М.П., Глеваський Є.Б., Скобелєв В.М., Дранник А.С., Гейченко М.В. Київ: УкрДГРІ, НСК України, 2004. 30 с.
 5. Методичні рекомендації з уран-свинцевого, рубідій-стронцієвого та самарій-неодимового ізотопного датування геологічних об’єктів при ГРР / Довбуш Т.І., Скобелєв В.М., Степанюк Л.М. Київ: УкрДГРІ, 2008. 77 с.
 6. Скобелев В.М. Геохронология гранитоидов Северо-Западного района Украинского щита. Геол. журн. 1980. 40, № 4. С. 136—142.
 7. Скобелев В.М. Петрология и геохронология докембрийских образований Северо-Западного района Украинского щита. Киев: Наук. думка, 1987. 140 с.
 8. Шумлянский Л.В. Геохимия пород Осницко-Микашевичского вулкано-плутонического пояса. Геохимия. 2014. № 11. C. 912—924.
 9. Щербак Н.П., Артеменко Г.В., Лесная И.М., Пономаренко А.Н., Шумлянский Л.В. Геохронология раннего докембрия Украинского щита. Протерозой. Отв. ред. Н.П. Щербак. Киев: Наук. думка, 2008. 239 с.
 10. Щербак Н.П. Петрология и геохронология докембрия западной части Украинского щита. Киев: Наук. думка, 1975. 272 с.
 11. Щербак Н.П., Злобенко В.Г., Жуков Г.В., Котловская Ф.И., Полевая Н.И., Комлев Л.В., Коваленко Н.К., Носок Г.М., Почтаренко В.И. Каталог изотопных дат пород Украинского щита. Киев: Наук. думка, 1978. 224 с.
 12. Щербак Н.П., Елисеева Г.Д., Левковская Н.Ю. Геологический и радиологический возраст пород клесовской серии и осницкого комплекса. Геол. журн. 1978. 38, № 4. С. 28—43.
 13. Ludwig K.R. Pb Dat for MS-DOS, version 1.06. U.S. Geol. Surv. Open-File Rept. 1989. 542, № 88. Р. 40.
 14. Ludwig K.R. ISOPLOT for MS-DOS, version 2.0. U.S. Geol. Surv. Open-File Rept. 1990. 557, № 88. Р. 38.

PDF

Ukrainian