І.М. Наумко, НОВЕ ОРИГІНАЛЬНЕ ВИДАННЯ З ІСТОРІЇ МІНЕРАЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ І ЗДОБУТКІВ МІНЕРАЛОГІЇ В УКРАЇНІ

НОВЕ ОРИГІНАЛЬНЕ ВИДАННЯ З ІСТОРІЇ МІНЕРАЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ І ЗДОБУТКІВ МІНЕРАЛОГІЇ В УКРАЇНІ

І.М. Наумко, д-р геол. наук, проф., зав. від. https://orcid.org/0000-0003-3735-047X

Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України

79060, Львів, Україна, вул. Наукова, 3-a

E-mail: igggk@mail.lviv.ua

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2020, 42 (1): 86-88

Анотація: У 2018 р. вийшла друком монографія "Здобутки мінералогії в Україні. До 100-річчя Геологічної служби України та Національної академії наук України" (автори: Володимир Павлишин, Орест Матковський, Станіслав Довгий. Київ: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2018. 146 с.), в якій розглянуто історію розвитку мінералогічних знань в Україні від часу створення 1918 року Українського геологічного комітету і Української академії наук та висвітлено роль В.І. Лучицького і В.І. Вернадського у їхньому становленні. Стисло охарактеризовано досягнення українських учених за понад 100-річний період у регіональній, систематичній і генетичній мінералогії, кристалохімії та фізиці мінералів, мінералогічній кристалографії, біо- та наномінералогії, експериментальній, космічній і прикладній мінералогії, музейній справі, описано всесвітньовідомі мінералогічні наукові школи.

Ключові слова: мінералогія, Геологічна служба, Національна академія наук, Україна.

PDF

Ukrainian