"МІНЕРАЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ": 40 РОКІВ ІСТОРІЇ

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.41.01.003
УДК 549:061.22.055.001.3 (477)
А.І. Радченко 1, О.І. Мриглод 2
1 Видавничий дім "Академперіодика" НАН України
01004, м. Київ, вул. Терещенківська, 4
E-mail: radchenko@nas.gov.ua
2 Інститут фізики конденсованих систем НАН України
79011, м. Львів, вул. Свєнціцького, 1
E-mail: olesya@icmp.lviv.ua
"МІНЕРАЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ": 40 РОКІВ ІСТОРІЇ
Мова: українська
Мінералогічний журнал 2019, 41 (1): 03-14
Анотація: Із застосуванням порівняльно-історичного та статистичних методів опрацьовано зміст наукового фахового періодичного видання "Мінералогічний журнал" за 40 років його існування (1979—2018). Вміщені у випусках журналу матеріали проаналізовано за рубриками, авторами, тематикою, мовами видання. Отримано деякі кількісні показники, що характеризують діяльність цього друкованого органу. Детальніше розглянуто авторську мережу журналу за 2010—2018 рр.
Ключові слова: науковий журнал, "Мінералогічний журнал", мінералогія, рубрика, цитування.
Література:
1.    Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України. URL: http://mineraljournal.org.ua/?q=uk/node/791 (дата звернення: 16.01.2019).
2.    Мінералогічний журнал. URL: https://igmof.org.ua/uk (дата звернення: 16.01.2019).
3.    Радченко А.І. "Записки Українського мінералогічного товариства": історія і перспективи. Зап. Укр. мінерал. т-ва. 2018. 15. (у друці).
4.    Радченко Анна. Наукова періодика з мінералогії в Україні: напрями розвитку. Мінерал. зб. 2018. № 68, Вип. 1. С. 190—194. 
5.    Gutsulyak K.M., Manzhara V.S. Scientometric Analysis of Publications in the "Ukrainian Journal of Physics" for the Period of 1990—2004. Ukr. J. Phys. 2007. 52, № 1. P. 99. 
6.    Балагура І.В. Дослідження тенденцій наукової співпраці в реферативній базі даних "Україніка наукова". Наука України у світовому інформаційному просторі. 2015. Вип. 11. С. 81—88.
7.    Головач Ю., Красницька М., Мриглод О., Ровенчак А. Двадцять років Журналу фізичних досліджень. Спроба журналометричного аналізу. Журнал фізичних досліджень. 2017. 21, № 4. C. 4001.
8.    Mryglod O. Scientometric analysis of Condensed Matter Physics journal. Condens. Matter Phys. 2018. 21, № 2. P. 22801.
9.    Albert R., Barabási A.-L. Statistical Mechanics of Complex Networks. Rev. Mod. Phys. 2002. 74. Р. 47. doi:10.1103/RevModPhys.74.47
10.    Newman M.E.J. The Structure and Function of Complex Networks. SIAM Rev. 2003. 45. Р. 167. doi:10.1137/S003614450342480
11.    Holovatch Yu., Olemskoi O., von Ferber C., Holovatch T., Mryglod O., Olemskoi I., Palchykov V. Complex Networks. J. Phys. Stud. 2006. 10. Р. 247 [in Ukrainian].
12.    Vlado A. 2019 Pajek: Program for Large Network Analysis. URL: http://mrvar.fdv.uni-lj.si/pajek/
13.    WordItOut. URL: https://worditout.com/word-cloud/create 
14.    Eck N.J. van. Methodological advances in bibliometric mapping of science. Erasmus Research Institute of Management (ERIM). 2011. No. EPS-2011-247-LIS.
15.    Garfield E. Citation indexing: its theory and application in science, technology, and humanities. New York: John Wiley & Sons, 1979.
16.    Priem J. Altmetrics (Chapter from Beyond Bibliometrics: Harnessing Multidimensional Indicators of Scholarly Impact). B. Cronin & C. Sugimoto (eds.). London: MIT Press, 2014.
17.    Moed H.F., Halevi G. On full text download and citation distributions in scientific-scholarly journals. Journal of the Association for Information Science and Technology. 2016. 67 (2). Р. 412—431.
18.    Mryglod O., Kenna R., Holovatch Y. Is your EPL attractive? Classification of publications through download statistics. EPL (Europhysics Letters). 2014. 15; 108 (5). Р. 50011.

Ukrainian