Чому в Україні не відкривають нові мінерали?

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.41.01.015
УДК 549.0 (477)
Г.О. Кульчицька, О.М. Пономаренко, Д.С. Черниш
Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України. 03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34
E-mail: kulchechanna@gmail.com
Чому в Україні не відкривають нові мінерали?
Мова: українська
Мінералогічний журнал 2019, 41 (1): 15-22

Анотація: Українські мінералоги не можуть похвалитися знахідками нових мінералів на території своєї країни. Попри опубліковані заявки щодо відкриття півсотні видів, зареєстрованими нині є лише 12. З огляду на розмір території і багатства надр України, число невиправдано мале: Україна поступається за числом знахідок сусіднім країнам. Світовими лідерами є США і Російська Федерація — по 15 % світових знахідок. Якщо у ХХ сторіччі головною причиною відставання була ізольованість Радянського Союзу від Міжнародної мінералогічної асоціації, яка затверджує нові види, то у незалежній Україні головними стали фінансові труднощі, а саме занепад геологічної галузі, скорочення чисельності наукових працівників, катастрофічне відставання рівня лабораторного забезпечення від міжнародного. Показовими є приклади Японії та Китаю, які завдяки появі аналітичного обладнання потрапили у першу десятку країн-лідерів. Деякі зміни до правил затвердження видів і можливості сучасних аналітичних приладів стимулювали, попри прогнози щодо скорочення числа відкриттів, хвилю знахідок нових мінералів у світі, щорічне число яких становить 50—100 видів. Особливість нових знахідок — розмір індивідів, що вимірюється мікрометрами. Формули нових мінералів зазвичай містять катіони зі змінним зарядом: Mn, As, V, P, Sb та індивідуальні REE. Без сучасного аналітичного обладнання на кшталт трансмісійних електронних мікроскопів, іонних мікрозондів і раманівських мікроспектрометрів українські мінералоги не наздоженуть світових лідерів. Водночас наявні дані свідчать про великий потенціал території України щодо знахідок нових мінералів. Особливої уваги варті твердофазові включення у мінералах.

Ключові слова: реєстрація мінеральних видів, знахідки нових мінералів, надра України, аналітичне обладнання.

Література:

 1. Байраков В.В., Якубович О.В., Симонов М.А., Борисовский С.Е., Зиборова Т.А. Симферит Li(Mg, Fe3+, Mn3+)2[PO4]2 — новый минерал. Мінерал. журн. 2005. 27, № 2. С. 112—120.
 2. Вернадский В.И. Введение. Опыт описательной минералогии. Вибр. наук. пр. акад. В.І. Вернадського. Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України. Київ, 2012. Т. 5. С. 10—18.
 3. Возняк Д.К., Бельський В.М., Вишневський О.А., Ільченко К.О., Курило С.І. Оксифлюоцерит-(Се) камерних пегматитів Волині (Український щит). Мінерал. журн. 2017. 39, № 3. С. 3—16.
 4. Кульчицька Г., Павлишин В. Мінералогія України в контексті мінералогії світу. Мінерал. зб. 2014. № 64, вип. 1. С. 25—32.
 5. Кульчицька Г.О., Павлишин В.І., Черниш Д.С., Герасимець І.М. Першочергові завдання і перспективи регіональної мінералогії України. Мінерал. журн. 2016. 38, № 3. С. 3—8.
 6. Кульчицька Г.О., Черниш Д.С., Соломатіна Л.О., Герасимець І.М. База даних мінералів України: аспекти збереження типових зразків. Матеріали VІІ наук.-практ. конф. (смт Хорошів, Житомир. обл., 5 жовт. 2018 р.). Хорошів, 2018. С. 109—115.
 7. Никель Э., Мандарино Д. Порядок рассмотрения материалов, представленных в Комиссию по новым минералам и названиям минералов при Международной минералогической ассоциации, и некоторые вопросы минералогической номенклатуры. Минерал. журн. 1989. 11, № 1. С. 51— 86.
 8. Павлишин В.И. Минералы, открытые в Украине: анализ и современная интерпретация. Минерал. журн. 1989. 11, № 3. С. 89—98.
 9. Поваренных А.С. Кристаллохимическая классификация минеральных видов. Киев: Наук. думка, 1966. 547 с.
 10. Пономаренко О.М., Кульчицька Г.О. Упорядкування номенклатури мінеральних видів у зв’язку з підготовкою "Мінералогічної енциклопедії України". Мінерал. журн. 2015. 37, № 2. С. 3—12.
 11. Семененко В.П., Гіріч А.Л., Русько Ю.О. Каталог метеоритів, що зберігаються в Національному науково-природничому музеї НАН України (на 1 січня 2007 р.). Мінерал. журн. 2007. 29, № 2. С. 72—82.
 12. Флейшер М. Словарь минеральных видов. Пер. с англ. М.: Мир, 1990. 206 с.
 13. Юшкин Н.П., Павлишин В.И., Асхабов А.М. Ультрадисперсное состояние минерального вещества и проблемы наноминералогии. Мінерал. журн. 2003. 25, № 4. С. 7—31.
 14. Hatert F., Burke E.A.T. The IMA-CNMNC dominant-constituent rule revisited and extended. Canad. Mineral. 2008. 46. P. 717—728. doi: 10.3749/canmin.46.3.717
 15. Nickel Ernest H., Grice Joel D. The IMA Commission on new minerals and mineral names: Procedures and guidelines on mineral nomenclature. Canad. Mineral. 1998. 36. P. 3—16.
Ukrainian