О.І. Матковський. АПОФЕОЗ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ ПЕТРА МИХАЙЛОВИЧА БІЛОНІЖКИ

АПОФЕОЗ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ ПЕТРА МИХАЙЛОВИЧА БІЛОНІЖКИ: П’ЯТЬ ОСОБИСТИХ МОНОГРАФІЧНИХ ВИДАНЬ (до 85-річчя від дня народження)

О.І. Матковський, д-р геол.-мін. наук, проф.

Львівський національний університет імені Івана Франка

79005, м. Львів, Україна, вул. Грушевського, 4

E-mail: mineral@lnu.edu.ua; Scopus AuthorID 6508384388

І.М. Наумко, д-р геол. наук, проф., зав. від. Інститут

геології і геохімії горючих копалин НАН України

79060, Львів, Україна, вул. Наукова, 3-a

E-mail: igggk@mail.lviv.ua; https://orcid.org/0000-0003-3735-047X

М.М. Павлунь, д-р геол. наук, проф.,

декан геол. факультету, акад. ВШ України

Львівський національний університет імені Івана Франка

79005, м. Львів, Україна, вул. Грушевського, 4

E-mail: mineral@lnu.edu.ua

В.І. Павлишин, д-р геол.-мін. наук, проф., акад. ВШ України

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення

ім. М.П. Семененка НАН України

03142, Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: V.I.Pavlyshyn@gmail.com; ResearcherID: D-6558-2019

Л.З. Скакун, канд. геол.-мін. наук, доц., в. о. зав. каф.

Львівський національний університет імені Івана Франка

79005, м. Львів, Україна, вул. Грушевського, 4

E-mail: lzskakun@gmail.com; Scopus AuthorID 6602288106

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2020, 42 (4): 124-126

Анотація: 28 травня 2020 р. виповнилося 85 років від дня народження Петра Михайловича Білоніжки, знаного українського ученого-геолога, геохіміка і мінералога, педагога, популяризатора науки, активного громадського діяча, кандидата геолого-мінералогічних наук, доцента, багатолітнього працівника геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Обговорено основні етапи життя і діяльності ювіляра, особливе місце в науково-педагогічній творчості якого займають нещодавно видані особисті монографічні видання такі як "Геохімічні закономірності формування родовищ калійних солей Передкарпаття" (2017), "Нариси з мінералогії Криму (межиріччя Бодраку і Качі)" (2017), "Геохімія біосфери" (2018), "Геохімія ізотопів" (навчальний посібник) (2019), "Ноосфера та проблеми її розвитку" (2020). Вони є вагомим внеском в геологічну і мінералогічну науку та отримали належну оцінку наукової спільноти.

Ключові слова: Петро Білоніжкa, геохімія, мінералогія, Передкарпаття, Крим, ізотопи, біосфера, ноосфера.

Література:

  1. Білоніжка П. Ноосфера та проблеми її розвитку. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2020. 172 с.
  2. Білоніжка П. Геохімія ізотопів. Навч. посіб. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2019. 190 с.
  3. Білоніжка П. Геохімія біосфери. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2018. 182 с.
  4. Білоніжка П. Геохімічні закономірності формування родовищ калійних солей Передкарпаття. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. 228 с.
  5. Білоніжка П. Нариси з мінералогії Гірського Криму (межиріччя Бодраку і Качі). Львів: ЛНУ ім. І. Франка. 2017. 166 с.

PDF

Українська