О.В. Митрохин. ПЕТРОЛОГІЯ ГАБРОЇДІВ ОСТРОВІВ АНАГРАМ (АРХІПЕЛАГ ВІЛЬГЕЛЬМА, ЗАХІДНА АНТАРКТИКА)

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.42.04.069

УДК 551.22+552.3+549

ПЕТРОЛОГІЯ ГАБРОЇДІВ ОСТРОВІВ АНАГРАМ (АРХІПЕЛАГ ВІЛЬГЕЛЬМА, ЗАХІДНА АНТАРКТИКА)

О.В. Митрохин, д-р геол. наук, проф. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Навчально-науковий інститут "Інститут геології"

03022, Київ, Україна, вул. Васильківська, 90

E-mail: mitrokhin.a.v@ukr.net; https://orcid.org/0000-0001-6269-0092

В.Г. Бахмутов, д-р геол. наук, проф., зав. від. 

Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України 

03142, Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 32 

Національний антарктичний науковий центр України 

01016, Київ, Україна. бул. Тараса Шевченка, 16

E-mail: bakhmutovvg@gmail.com; https://orcid.org/0000-0003-3804-9953

А.Г. Алексєєнко, канд. геол. наук, мол. наук. співроб.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Навчально-науковий інститут "Інститут геології"

03022, Київ, Україна, вул. Васильківська, 90

E-mail: scr315@gmail.com; https://orcid.org/0000-0002-4787-7542 

Т.В. Митрохіна, канд. геол. наук, мол. наук. співроб. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Навчально-науковий інститут "Інститут геології"

03022, Київ, Україна, вул. Васильківська, 90

E-mail: tanussa@ukr.net; https://orcid.org/0000-0001-9116-9837

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2020, 42 (4): 69-83

Анотація: 

Острови Анаграм розташовані в акваторії Берега Греяма Західної Антарктики, неподалік від Української антарктичної станції "Академік Вернадський". В основному вони складаються габроїдами, імовірно крейдяного віку. Нові дані про умови залягання габроїдів Анаграм та притаманну їм розшарованість були отримані у 2017, 2019, 2020 рр. під час сезонних робіт Українських антарктичних експедицій. Зібрані геологічні зразки досліджено з використанням оптичної мікроскопії, електронної мікроскопії та електронномікрозондового аналізу, а також методів вивчення анізотропії магнітної сприятливості гірських порід. Метою досліджень було уточнення геологічної позиції та петрографічних особливостей габроїдів Анаграм, визначення типоморфних ознак їхніх породоутворювальних мінералів, з’ясування походження розшарованості габроїдів. Автори виявили, що на островах Анаграм фрагментарно відслонюється придонна частина великої розшарованої габроїдної інтрузії. Продовження цієї інтрузії припускається у північно-східному та південно-східному напрямках. З’ясовано, що, незважаючи на розвиток метаморфічної амфіболізації, у габроїдах зберігаються первинно-магматичні особливості будови та мінерального складу. Вони виявляють типові кумулятивні структури магматичного походження. Головними кумулятивними фазами є плагіоклаз (An70—95), клінопіроксен (Wo41—49En34—47), ортопіроксен (Wo2—4En49—71), олівін (Fo67—69), титаномагнетит та ільменіт. Доведено, що тонка ритмічно-градаційна шаруватість габроїдів зумовлена гравітаційним осадженням кумулятивних мінералів на дно магматичної камери та їх сортуванням за густиною під дією придонних конвекційних течій. Прихована розшарованість, яка була вперше виявлена у габроїдах Анаграм, пов’язується з процесами кристалізаційної диференціації. Їх наслідком стало нагромадження найбільш кальцієвих плагіоклазів і найбільш магнезіальних мафічних мінералів у розшарованих габроїдах придонної частини інтрузії. Нинішнє субвертикальне залягання шаруватості пояснюється тектонічними деформаціями, які призвели до перекидання досліджуваної частини розрізу габроїдної інтрузії Анаграм. Ці висновки підтверджено результатами дослідження магнітної текстури габроїдів.

Ключові слова: петрологія, габроїди, розшаровані інтрузії, Західна Антарктика.

Література:

1. Артеменко Г.В., Бахмутов В.Г., Самборская И.А., Бахмутова Л.Н., Шпира В.В. Магматическая расслоенность габброидов батолита Антарктического полуострова. Укр. антаркт. журн. 2013. № 12. С. 30—33. https://doi.org/10.33275/1727-7485.12.2013.242

2. Артеменко Г. В., Бахмутов В.Г., Самборская И.А., Бахмутова Л.Н. Расслоенная интрамагматическая дайка в интрузии анортозитов на острове Берселот (архипелаг Аргентинские острова, Западная Антарктида). Укр. антаркт. журн. 2015. № 14. С. 36—42. https://doi.org/10.33275/1727-7485.14.2015.167

3. Бахмутов В.Г., Гладкочуб Д.П., Шпира В.В. Возрастная позиция, геодинамическая специфика и палеомагнетизм интрузивных комплексов западного побережья Антарктического полуострова. Геофиз. журн. 2013. 35, № 3. С. 3—30.

4. Митрохин О.В., Бахмутов В.Г., Гаврилів Л.І., Алєксєєнко А.Г. Геологічна будова острова Пітерман (Архіпелаг Вільгельма, Західна Антарктика). Вісник Київ. ун-ту. Геологія. 2018. 80, № 1. С. 7—15. https://doi.org/10.17721/1728-2713.80.01

5. Шпыра В.В., Бахмутов В.Г., Бахмутова Л.Н., Гладкочуб Д.П., Кошелев А.В., Скарбовийчук Т.В., Якухно В.И. Магнитные и плотностные характеристики магматических пород в районе УАС Академик Вернадский. Укр. антаркт. журн. 2014. № 13. С. 81—93. https://doi.org/10.33275/1727-7485.13.2014.215

6. Bouchez, J.-L., Hutton, D.W.H., Stephens, W.E. (eds.). Granite: From Segregation of Melt to Emplacement Fabric. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1997. 358 p.

7. Elliot D.H. The petrology of the Argentine Islands. British Antarctic Survey Sci. Rep. 1964. № 41. 31 р. 

8. Fraser A.G. Banded gabbros of the Anagram Islands, Graham Land. British Antarct. Survey Bull. 1964. 4. P. 23—38. 

9. Mytrokhyn O.V., Bakhmutov V.G., Aleksieienko A.G., Gavryliv L.I., Mytrokhina T.V. Geological position and age of Tuxene-Rasmussen layered gabbroid intrusion (West Antarctica). Ukrainian Antarctic Journ., 2017. № 16. P. 21—28. https://doi.org/10.33275/1727-7485.16.2017.55

10. Tarling D.H., Hrouda F. The magnetic anisotropy of rocks. London: Chapman & Hall, 1993. 217 p.

11. Wager L.R., Brown G.M. Layered igneous rocks. London: Oliver and Boyd, 1968. 588 p.

PDF

Українська