Л.М. Степанюк. U-Pb ГЕОХРОНОЛОГІЯ (LA-ICP-MS) ГЕОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ГРАНУЛІТАХ СЕРЕДНЬОГО ПОБУЖЖЯ. Стаття 2

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.42.04.084

УДК 550.93

U-Pb ГЕОХРОНОЛОГІЯ (LA-ICP-MS) ГЕОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ГРАНУЛІТАХ СЕРЕДНЬОГО ПОБУЖЖЯ. Стаття 2. Породна асоціація Чаусівської групи кар’єрів

Л.М. Степанюк, д-р геол. наук, чл.-кор. НАН України, проф., заст. дир.

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: stepaniuk@nas.gov.ua; https://orcid.org/0000-0001-5591-5169

Л.В. Шумлянський, д-р геол. наук, пров. наук. співроб. Інститут геохімії,

мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: lshumlyanskyy@yahoo.com; http://orcid.org/0000-0002-6775-4419

С.А. Вайлд проф. Університет Кьортіна, Школа наук про Землю та планети

GPO Box U1987, м. Перт, WA 6845 Австралія

E-mail: s.wilde@curtin.edu.au; http://orcid.org/0000-0002-4546-8278

А.А. Немчін, проф. Університет Кьортіна, Школа наук про Землю та планети

GPO Box U1987, м. Перт, WA 6845, Австралія

E-mail: A.Nemchin@curtin.edu.au; http://orcid.org/0000-0002-3955-3409

О.В. Білан, зав. лаб. Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

Навчально-науковий інститут "Інститут геології"

03022, м. Київ, Україна, вул. Васильківська, 90

E-mail: olenka.bilan@gmail.com; https://orcid.org/0000-0003-0964-6003

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2020, 42 (4): 84-103

Анотація:

Методом LA-ICP-MS вивчено U-Pb та Lu-Hf ізотопні системи кристалів циркону із чарнокітоїдів, розкритих кар’єрами поблизу с. Чаусово Первомайського району. Кар’єрами розкрита асоціація ендербіто-гнейсів, мафітових і ультрамафітових (піроксеніти) гранулітів, прорваних жильними тілами рожевих біотитових гранітів. Ендербітоїди досить неоднорідні, їх склад варіює від лейкократових кварцитоподібних відмін до ендербіт-діоритів. Молдовський кар’єр, розташований південніше, практично повністю знаходиться в масиві чарнокітів. Отримані дані дають підстави стверджувати, що асоціація ендербітів і чарнокітів кристалізувалася 2850—2760 млн рр. тому з мантійної речовини (ізотопний склад гафнію в кристалах циркону із ендербіт-діориту становить 176Hf/177Hf = 0,280915 ± 12, εHf2850 = +2, з лейкочарнокіту 176Hf/177Hf = 0,280875 ± 12, εHf2760 = –1, та з чарнокіту 176Hf/177Hf = 0,280875 ± 12, εHf2760 = –1). Вона являла собою новоутворену мезо-неоархейську кору, а не продукт переплавлення давнішої континентальної кори. Ця асоціація зазнала значних перетворень у палеопротерозої. Останній етап перетворень супроводжувався кристалізацією нової генерації цирконів у чарнокітоїдах, а також кристалізацією монациту 2,04—2,06 млрд рр. тому.

Ключові слова: Середнє Побужжя, гранулітова асоціація, чарнокіт, уран-свинцевий ізотопний вік, РТ умови формування.

Література:

 1. Артеменко Г.В., Самборская И.А., Швайка И.А., Гоголев К.И., Довбуш Т.И. Этапы раннепротерозойского коллизионного гранитоидного магматизма и метаморфизма на Приазовском и Среднеприднепровском мегаблоках Украинского щита. Мінерал. журн. 2018. 40, № 2. С. 45—62. https://doi.org/10.15407/mineraljournal.40.02.045
 2. Пономаренко А.Н., Степанюк Л.М., Шумлянский Л.В. Геохронология и геодинамика палеопротерозоя Украинского щита. Мінерал. журн. 2014. 36, № 2. С. 48—60.
 3. Степанюк Л.М., Андрієнко О.М., Довбуш Т.І. Ізотопний вік чарнокітів Середнього Побужжя. Зб. наук. пр. УкрДГРІ. 2002. № 1—2. С. 111—115.
 4. Степанюк Л.М., Гаценко В.А., Лобач-Жученко С.Б., Балаганский В.В., Балтыбаев Ш.К., Довбуш Т.И., Юрченко А.В. Калиевые мафитовые дайки. Мінерал. журн. 2013. 35, № 3. С. 73—84.
 5. Степанюк Л.М., Довбуш Т.І., Курило С.І., Лісна І.М. Фінальний етап гранітоїдного магматизму в Дністровсько-Бузькому мегаблоці Українського щита. Геохімія та рудоутвор. 2016. 36. С. 72—81. https://doi.org/10.15407/gof.2016.36.072
 6. Степанюк Л.М., Шумлянський Л.В., Гаценко В.О., Лісна І.М., Довбуш Т.І., Вайлд С.А., Немчін А.А., Багінські Б., Білан О.В. U-Pb геохронологія (LA-ICP-MS) геологічних процесів у гранулітах Середнього Побужжя. Стаття 1. Породна асоціація Кошаро-Олександрівського кар’єру. Мінерал. журн. 2020. 42, № 3. С. 50—68. https://doi.org/10.15407/mineraljournal.42.03.050
 7. Шумлянський Л.В. Геохімія піроксенових плагіогнейсів (ендербітів) Побужжя та ізотопний склад гафнію в цирконах. Мінерал. журн. 2012. 34, № 2. С. 64—79.
 8. Шумлянський Л.В., Степанюк Л.М., Клаессон С., Руденко К.В., Беккер А.Ю. Уран-свинцева за цирконом та монацитом геохронологія гранітоїдів житомирського та шереметівського комплексів, Північно-Західний район Українського щита. Мінерал. журн. 2018. 40, № 2. С. 63—85. https://doi.org/10.15407/mineraljournal.40.02.063
 9. Щербак Н.П., Артеменко Г.В., Лесная И.М., Пономаренко А.Н., Шумлянский Л.В. Геохронология раннего докембрия Украинского щита. Протерозой. Наук. думка, 2008. 240 с.
 10. Claesson S., Bibikova E.V., Shumlyanskyy L., Whitehouse M.J., Billström K. Can oxygen isotopes in magmatic zircon be modified by metamorphism? A case study from the Eoarchean Dniester-Bug Series, Ukrainian Shield. Precam. Res. 2016. 273. P. 1—11. https://doi.org/10.1016/j.precamres.2015.11.002
 11. Lobach-Zhuchenko S.B., Kaulina T.V., Baltybaev S.K., Balagansky V.V., Egorova Yu.S., Lokhov K.I., Skublov S.G., Sukach V.V., Bogomolov E.S., Stepanyuk L.M., Galankina O.L., Berezhnaya N.G., Kapitonov I.N., Antonov A.V., Sergeev S.A. The long (3.7—2.1 Ga) and multistage evolution of the Bug granulite-gneiss complex, Ukrainian Shield, based on the SIMS U-Pb ages and geochemistry of zircons from a single sample. Geol. Soc., London, Spec. Publ. 2017. 449(1). P. 175—206. https://doi.org/10.1144/SP449.3
 12. Lobach-Zhuchenko S.B., Kaulina T.V., Lokhov K.I., Yegorova Yu.S., Skublov S.G., Galankina O.L., Antonov A.V. Isotopic-geochemical features of zircon and its significance for reconstructing the geological history of Paleoarchean granulites in the Ukrainian Shield. Geol. Ore Deposits. 2017. 59. P. 663—676. https://doi.org/10.1134/S1075701517080062
 13. Shumlyanskyy L., Wilde S.A., Nemchin A.A., Claesson S., Billström K., Bagiński B. Eoarchean rock association in the Dniester-Bug Domain of the Ukrainian shield: a suite of LILE-depleted enderbites and mafic granulites. Precam. Res. 2020. https://doi.org/10.1016/j.precamres.2020.106001

PDF

Українська