Л.М. Степанюк, U-Pb ГЕОХРОНОЛОГІЯ (LA-ICP-MS) ГЕОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ГРАНУЛІТАХ СЕРЕДНЬОГО ПОБУЖЖЯ. Стаття 3. Породна асоціація нижньої течії р. Ятрань

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.43.01.034

УДК 550.93
U-Pb ГЕОХРОНОЛОГІЯ (LA-ICP-MS) ГЕОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ГРАНУЛІТАХ СЕРЕДНЬОГО ПОБУЖЖЯ. Стаття 3. Породна асоціація нижньої течії р. Ятрань
Л.М. Степанюк, д-р геол. наук, чл.-кор. НАН України, проф., заст. дир.
Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України
03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34
E-mail: stepaniuk@nas.gov.ua; https://orcid.org/0000-0001-5591-5169
Л.В. Шумлянський, д-р геол. наук, пров. наук. співроб. 
Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України
03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34
E-mail: lshumlyanskyy@yahoo.com; http://orcid.org/0000-0002-6775-4419 
С.І. Курило, канд. геол. наук., наук. співроб., 
Інститут наук про Землю Словацька академія наук
974 01, Банська-Бистриця, Словаччина, Думбієрська, 1
E-mail: kurylo.sergiy@gmail.com; https://orcid.org/0000-0003-4466-6851
В.О. Сьомка, д-р геол. наук, пров. наук. співроб. 
Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України
03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34
E-mail: syomka1949@gmail.com; https://orcid.org/0000-0001-5202-4045
С.М. Бондаренко, канд. геол. наук, старш. наук. співроб. 
Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України
03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34
E-mail: sbond.igmr@gmail.com; https://orcid.org/0000-0001-7948-3583 
С.А. Вайлд, проф. Університет Кьортіна, Школа наук про Землю та планети 
GPO Box U1987, м. Перт, WA 6845, Австралія
E-mail: s.wilde@curtin.edu.au; http://orcid.org/0000-0002-4546-8278
А.А. Немчін, проф. Університет Кьортіна, Школа наук про Землю та планети 
GPO Box U1987, м. Перт, WA 6845, Австралія
E-mail: A.Nemchin@curtin.edu.au; http://orcid.org/0000-0002-3955-3409
Мова: українська
Мінералогічний журнал 2021, 43 (1): 34-50
Анотація: За допомогою методу LA-ICP-MS проаналізовано U-Pb та Lu-Hf ізотопні системи кристалів циркону із чарнокіто-гнейсу (огнейсований чарнокіт) та біотит-гранат-гіперстенового ендербіту, поширених в нижній течії р. Ятрань (Ятраньський блок Побужжя). За отриманими ізотопними даними в чарнокіто-гнейсі є три групи (популяції) циркону. Найдавніша популяція представлена трьома кристалами, що мають ізотопний вік 3125—3300 млн рр., та величини εHf від –2,3 до –7,5. Добре виокремлено популяцію цирконів віком 2038 ± 25 млн рр., яка характеризується значною варіабельністю ізотопного складу гафнію: 176Hf/177Hf —0,28122—0,28261, εHf — від –9,3 до 4,6. Здебільшого фігуративні точки U-Pb аналізів розсіяні вздовж конкордії в інтервалі 2300—2800 млн рр. Усі циркони цієї популяції, незалежно від віку, мають схожий ізотопний склад гафнію, який варіює 176Hf/177Hf — 0,28072—0,28092. Характерно, що найдавніші (з непорушеною ізотопною системою) кристали циркону мають позитивні або орієнтовно до нуля негативні величини εHf. Здебільшого фігуративні точки U-Pb ізотопних аналізів кристалів циркону ендербіту лягають на дискордію, яка перетинає конкордію в точці з віком 2029 ± 18 млн рр. Невелика кількість помірно дискордантних кристалів мають за відношенням 207Pb/206Pb вік до 2500 млн рр. Ізотопний склад гафнію в кристалах циркону ендербіту варіює в широких межах 176Hf/177Hf — 0,28131—0,28151, та εHf — від –6,2 до 1,8.
Ключові слова: Середнє Побужжя, гранулітова асоціація, чарнокіто-гнейс, циркон, ендербіт, уран-свинцевий ізотопний вік.
Література:
1.    Артеменко Г.В., Самборская И.А., Швайка И.А., Гоголев К.И., Довбуш Т.И. Этапы раннепротерозойского коллизионного гранитоидного магматизма и метаморфизма на Приазовском и Среднеприднепровском мегаблоках Украинского щита. Мінерал. журн. 2018. 40, № 2. С. 45—62. https://doi.org/10.15407/mineraljournal.40.02.045
2.    Гинтов О.Б., Ентин В.А., Мычак С.В., Павлюк В.Н., Зюльцле В.В. Структурно-петрофизическая и тектонофизическая основа геологической карты кристаллического фундамента центральной части Голованевской шовной зоны Украинского щита. Геофиз. журн. 2016. 38, № 3. С. 3—28. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v38i3.2016.107777
3.    Гінтов О.Б., Шевчук В.В. Структурованість Українського щита та особливості ранньодокембрійського розломоутворення на прикладі Голованівської шовної зони. Київ: ТОВ "НВП Інтерсервіс", 2017. 162 с.
4.    Державна геологічна карта України. М-б 1 : 200 000. Геологічна карта і карта корисних копалин кристалічного фундаменту. Центральноукраїнська серія. Лист М-36-ХХХІ (Первомайськ). Київ: Держ. геол. служба України, 2004.
5.    Мычак С., Курило С., Муровская А. Структурные особенности кристаллического фундамента Голованевской шовной зоны в бассейне р. Ятрань по тектонофизическим данным. Вісник Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Геологія. 2018. № 1 (80). С. 23—32. http://doi.org/10.17721/1728-2713.80.03
6.    Пономаренко А.Н., Степанюк Л.М., Шумлянский Л.В. Геохронология и геодинамика палеопротерозоя Украинского щита. Мінерал. журн. 2014. 36, № 2. С. 48—60. https://doi.org/10.15407/mineraljournal
7.    Степанюк Л.М., Довбуш Т.І., Курило С.І., Лісна І.М. Фінальний етап гранітоїдного магматизму в Дністровсько-Бузькому мегаблоці Українського щита. Геохімія та рудоутворення. 2016. 36. С. 72—81. https://doi.org/10.15407/gof.2016.36.072
8.    Степанюк Л.М., Гінтов О.Б., Мичак С.В., Курило С.І., Довбуш Т.І., Зюльцле О.В., Сьомка В.О., Бондаренко С.М., Коваленко Н.О. Вік монациту кристалічних порід нижньої течії р. Ятрань (Дністровсько-Бузький мегаблок Українського щита) за уран-свинцевим методом. Геохімія та рудоутворення. 2018. 39. С. 24—35. https://doi.org/10.15407/gof.2018.39.024
9.    Степанюк Л.М., Шумлянський Л.В., Гаценко В.О., Лісна І.М., Довбуш Т.І., Вайлд С.А., Немчін А.А., Багінскі Б., Білан О.В. U-Pb геохронологія (LA-ICP-MS) геологічних процесів у гранулітах Середнього Побужжя. Стаття 1. Породна асоціація Кошаро-Олександрівського кар’єру. Мінерал. журн. 2020. 42, № 3. C. 50—68. https://doi.org/10.15407/mineraljournal.42.03.050
10.    Степанюк Л.М., Шумлянський Л.В., Вайлд С.А., Немчін А.А., Білан О.В. U-Pb геохронологія (LA-ICP-MS) геологічних процесів у гранулітах Середнього Побужжя. Стаття 2. Породна асоціація Чаусівської групи кар’єрів. Мінерал. журн. 2020. 42, № 4. C. 84—103. https://doi.org/10.15407/mineraljournal.42.04.084
11.    Шумлянський Л.В. Геохімія піроксенових плагіогнейсів (ендербітів) Побужжя та ізотопний склад гафнію в цирконах. Мінерал журн. 2012. 34, № 2. С. 64—79. https://doi.org/10.15407/mineraljournal
12.    Шумлянський Л.В., Степанюк Л.М., Клаессон С., Руденко К.В., Беккер А.Ю. Уран-свинцева за цирконом та монацитом геохронологія гранітоїдів житомирського та шереметівського комплексів, Північно-Західний район Українського щита. Мінерал журн. 2018. 40, № 2. С. 63—85. https://doi.org/10.15407/mineraljournal.40.02.063
13.    Щербаков И.Б. Петрография докембрийских пород центральной части Украинского щита. Киев: Наук. думка, 1975. 278 с.
14.    Bibikova E.V., Claesson S., Fedotova A.A., Stepanyuk L.M., Shumlyanskyy L.V., Kirnozova T.I., Fugzan M.M., Il'insky L.S. Isotope-geochronological (U-Th-Pb, Lu-Hf) study of the zircons from the Archean magmatic and metasedimentary rocks of the Podolia domain, Ukrainian shield. Geochem. Intl. 2013. 51 (2). P. 87—108. https://doi.org/10.1134/S0016702913020031
15.    Claesson S., Bibikova E., Shumlyanskyy L., Dhuime B., Hawkesworth C. The oldest crust in the Ukrainian Shield — Eoarchean U-Pb ages and Hf-Nd constraints from enderbites and metasediments. Eds. Van Kranendonk, N.M.W., Parman, S., Shirey, S. and Clift, P.D. Continent Formation Through Time. Geological Society, London, Spec. Publ. 2015. 389. P. 227—259. https://doi.org/10.1144/SP389.9
16.    Shumlyanskyy L., Wilde S.A., Nemchin A.A., Claesson S., Billström K., Bagiński B. Eoarchean rock association in the Dniester-Bouh Domain of the Ukrainian Shield: A suite of LILE-depleted enderbites and mafic granulites. Precam. Res. Available online 5 Novem. 2020. https://doi.org/10.1016/j.precamres.2020.106001 

PDF 

Українська