В.М. Квасниця, ПРО ДІАМАНТИ ІНГУЛО-ІНГУЛЕЦЬКОГО МЕГАБЛОКУ (УКРАЇНСЬКИЙ ЩИТ)

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.43.01.087

УДК 549.211

ПРО ДІАМАНТИ ІНГУЛО-ІНГУЛЕЦЬКОГО МЕГАБЛОКУ (УКРАЇНСЬКИЙ ЩИТ)

В.М. Квасниця, д-р геол.-мін. наук, проф., зав. від.

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: vmkvas@hotmail.com

http://orcid.org/0000-0002-3692-7153

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2021, 43 (1): 87-96

Анотація:Розглянуто три знахідки діамантів на Інгуло-Інгулецькому мегаблоці Українського щита: у брекчієподібних породах ділянки Грузьке, у еклогітоподібних породах у басейні р. Інгул та у метеоритному кратері Зелений Гай. Надано коротку характеристику цих діамантів, які представляють їхні різні геолого-генетичні типи. Зроблено оцінку істинності знахідок діамантів та природи їхніх кристалів. Показано, що вісім діамантів ділянки Грузьке різні за розміром (0,2—1,4 мм), формою, забарвленням, набором азотних центрів і ступенем збереження. За даними інфрачервоної спектроскопії всі вивчені кристали можна віднести до природних діамантів мантійного типу та погрупувати їх, оскільки вони належать до декількох спектральних типів: IIa, IaAB, Iab і Ib. Проте виникає декілька сумнівів щодо істинності цієї знахідки: 1. Знаходження в малих за вагою пробах із керна свердловин такої високої концентрації діамантів. 2. Велике розмаїття кристалів у цих пробах за спектральними типами фізичної класифікації. 3. Ознаки механічного впливу на всіх кристалах, що не виключає версію їхнього походження із діамантної бурової коронки (суміші кристалів природного і, можливо, штучного діаманту). Питання про належність знайдених діамантів брекчієподібним породам ділянки Грузьке залишається відкритим. Дрібні діаманти (до 0,3 мм), які виявлені в еклогітоподібних породах у басейні р. Інгул, за ознаками (переважно кубо-октаедричний габітус, прояви скелетних форм росту, плоский характер поверхні граней куба, жовто-зелене забарвлення, тяжі включень) дуже подібні до кристалів штучного HPHT діаманту. Однак такі ж дрібні діаманти знайдено в породах Євро-Азійського альпійського і Уральського та Центрально-Азійського каледонських офіолітових поясів і продуктах виверження сучасних вулканів Камчатки. Такі діаманти знайдено також у лампроїтоподібних породах трубки Мрія в Приазов’ї, вони трапляються в корах вивітрювання і теригенних відкладах України. Потрібно з’ясувати справжню природу цих знахідок. Тому необхідно здійснити ревізію всіх знахідок подібних діамантів в Україні. Показано, що діаманти з метеоритного кратера Зелений Гай є типовими імпактними апографітовими утвореннями — параморфозами діаманту по графіту. Спростовано висновки деяких дослідників про мантійну природу діамантів із цього кратера.

Ключові слова: мантійні та імпактні діаманти, Інгуло-Інгулецький мегаблок, Український щит.

Література:

 1. Вальтер А.А., Еременко Г.К., Квасница В.Н., Полканов Ю.А. Ударно-метаморфогенные минералы углерода. Киев: Наук. думка, 1992. 172 с.
 2. Гайовський О.В., Бекеша С.М., Сливко Є.М., Яценко Г.М. Геологія та літолого-структурні умови локалізації брекчієподібних порід центральної частини Українського щита (на прикладі Грузького поля трубкоподібних тіл). Геофизич. журн. 2019. 41, № 6. C. 93—110. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v41i6.2019.190068
 3. Галимов Э.М., Каминский Ф.В. Алмазы в океанической литосфере: вулканические алмазы и алмазы в офиолитах. Геохимия. 2021. 66, № 1. С. 3—14. https://doi.org/10.31857/S0016752521010040
 4. Гордеев Е.И., Силаев В.И., Карпов Г.А. Аникин Л.П., Васильев Е.А., Сухарев А.Е. Об истории открытия и природе алмазов в вулканических породах Камчатки. Вестник Перм. ун-та. Геология. 2019. 18, № 4. C. 307—331. https://doi.org/10.17072/psu.geol.18.4.307
 5. Езерский В.А. Гипербарические полиморфы, возникшие при ударном преобразовании углей. Зап. Всесоюзн. минерал. об-ва. 1986. 115, вып. 1. С. 26—33.
 6. Калашник Г.А. Основні результати геолого-геофізичних досліджень на Зеленогайській структурі Інгульського мегаблока Українського щита. Мінеральні ресурси України. 2017. № 3. С. 3—11.
 7. Яценко Г.М., Бабинін О.К., Квасниця В.М., Росихіна А.І., Сливко Є.М. Попереднє повідомлення про алмази в золотоносному метаморфічному комплексі докембрію (Український щит). Мінерал. зб. 1999. 49, вип. 1. С. 154—164.
 8. Яценко Г., Кирьянов М., Калашник Г., Гайовський О., Сливко Є., Яценко І., Соломатіна Л. Мінералогічні особливості рудоносних порід чохла Кіровоградського блока Українського щита на прикладі теригенно-глинистої алмазоносної формації. Мінерал. зб. 2009. 59, вип. 1. С. 144—159.
 9. Яценко И.Г., Скублов С.Г., Левашова Е.В., Галанкина О.Л., Бекеша С.Н. Состав сферул и нижнемантийных минералов, изотопно-геохимическая характеристика циркона из вулканогенно-обломочных фаций лампроитовой трубки Мрия. Зап. Горного ин-та. 2020. 242. С. 150—159. https://doi.org/10.31897/PMI.2020.2.150
 10. Das S., Basu A.R., Mukherjee B.K. In situ peridotitic diamond in Indus ophiolite sourced from hydrocarbon fluids in the mantle transition zone. Geology. 2017. 45, № 8. Р. 755—758. https://doi.org/10.1130/G39100.1
 11. Dilek Y., Yang J.S. Ophiolites, diamonds, and ultrahigh-pressure minerals: New discoveries and concepts on upper mantle petrogenesis. Lithosphere. 2018. 10, № 1. P. 3—13. https://doi.org/10.1130/L715.1
 12. Kaminsky F.V. Non-kimberlitic diamondiferous igneous rocks: 25 years on. J. Geol. Soc. of India. 2007. 69, № 3. Р. 557—575.
 13. Lian D., Yang J. Ophiolite-hosted diamond: A New window for probing carbon cycling in the deep mantle. Engineering. 2019. 5, Iss. 3. P. 406—420. https://doi.org/10.1016/j.eng.2019.02.006
 14. Litasov K.D., Kagi H., Voropaev S.A., Hirata T., Ohfuji H., Ishibashi H., Makino Y., Bekker T.B., Sevastyanov V.S., Afanasiev V.P., Pokhilenko N.P. Comparison of enigmatic diamonds from the Tolbachik arc volcano (Kamchatka) and Tibetan ophiolites: assessing the role of contamination by synthetic materials. Gondwana Research. 2019. 75. P. 16—27. https://doi.org/10.1016/j.gr.2019.04.007
 15. Shirey B.S., Cartigny P., Frost J.D., Keshav Sh., Nestola F., Nimis P., Pearson G.D., Sobolev V.N., Walter J.M. Diamonds and the geology of mantle carbon. Revs Mineral. and Geochem. 2013. 75. Р. 355—421. https://doi.org/10.2138/rmg.2013.75.12
 16. Shumilova T.G., Ulyashev V.V., Kazakov V.A., Isaenko S.I., Svetov S.A., Chazhengina S.Y., Kovalchuk N.S. Karite — diamond fossil: A new type of natural diamond. Geoscience Frontiers. 2020. 11, № 4. С. 1163—1174. https://doi.org/10.1016/j.gsf.2019.09.011
 17. Stachel T., Harris J.W., Muehlenbachs K. Sources of carbon in inclusion bearing diamonds. Lithos. 2009. 112. Р. 625—637. https://doi.org/10.1016/j.lithos.2009.04.017
 18. Yang J.S., Robinson P.T., Dilek Y. Diamonds in Ophiolites. Elements. 2014. 10, № 2. P. 127—130. https://doi.org/10.2113/gselements.10.2.127

PDF

Українська