Д.К. Возняк, АКТУАЛЬНА КНИГА З ІСТОРІЇ МІНЕРАЛОГІЇ В УКРАЇНІ (відгук на монографію Володимира Павлишина, Ореста Матковського, Станіслава Довгого "Історія мінералогії в Україні від глибокої давнини до 90-их років ХХ ст.")

АКТУАЛЬНА КНИГА З ІСТОРІЇ МІНЕРАЛОГІЇ В УКРАЇНІ (відгук на монографію Володимира Павлишина, Ореста Матковського, Станіслава Довгого "Історія мінералогії в Україні від глибокої давнини до 90-их років ХХ ст.")

Д.К. Возняк, д-р геол. наук, гол. наук. співроб.

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, м. Київ, Україна, пр. Акад. Палладіна, 34

E-mail: dkvoznyak@ukr.net; https://orcid.org/0000-0002-6124-2033

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2021, 43 (1): 97-100

Анотація: У 2019 р. вийшла друком монографія відомих мінералогів Володимира Павлишина, Ореста Матковського, Станіслава Довгого "Історія мінералогії в Україні від глибокої давнини до 90-х років ХХ ст.". Київ, 2019, 464 с. У ній уперше найповніше узагальнено різноманітну інформацію про розвиток мінералогії в Україні протягом тривалого часу. До появи цієї роботи така інформація стосувалася переважно деяких регіонів країни, наукових та виробничих установ геологічного профілю, науково-громадських організацій (товариств). Вона здебільшого характеризувала невеликі проміжки часу. Історія становлення мінералогії в Україні в книзі розділена на чотири періоди, які обґрунтовані з різною детальністю. Проте всі вони насичені цікавими спостереженнями й фактами. Головний висновок книги підтверджує, що історія становлення науки завжди актуальна, оскільки, знаючи її минуле, краще розумієш її теперішнє й певною мірою передбачаєш спрямування її розвитку в майбутньому.

Ключові слова: історія розвитку мінералогії в Україні, В.І. Вернадський, Українська академія наук (УАН), Український геологічний комітет, золотий вік мінералогії в Україні.

PDF

Українська