Л.М. Степанюк, УРАН-СВИНЦЕВА ГЕОХРОНОЛОГІЯ ЗА МОНАЦИТОМ ДВОПОЛЬОВОШПАТОВИХ ГРАНІТІВ

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.43.02.049

УДК 550.93

УРАН-СВИНЦЕВА ГЕОХРОНОЛОГІЯ ЗА МОНАЦИТОМ ДВОПОЛЬОВОШПАТОВИХ ГРАНІТІВ ІНГУЛЬСЬКОГО МЕГАБЛОКУ (УКРАЇНСЬКИЙ ЩИТ)

Л.М. Степанюк, д-р геол. наук, чл.-кор. НАН України, проф., заст. дир.

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: stepaniuk@nas.gov.ua; https://orcid.org/0000-0001-5591-5169

С.І. Курило, канд. геол. наук, наук. співроб.

Інститут наук про Землю, Словацька академія наук

974 01, м. Банська-Бистриця, Словаччина, Думбієрська, 1

E-mail: kurylo.sergiy@gmail.com; https://orcid.org/0000-0003-4466-6851

О.В. Ковтун, мол. наук. співроб., пров. інженер-геолог

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

Український державний геологорозвідувальний інститут (УкрДГРІ)

04114, м. Київ, Україна, вул. Автозаводська, 78-А

E-mail: kovtun85@ukr.net; https://orcid.org/0000-0003-0475-8778

Т.І. Довбуш, наук. співроб.

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: tetyana.dovbush1@gmail.com; https://orcid.org/0000-0002-3512-3313

О.Б. Висоцький, наук. співроб.

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: alek.vysotsky@gmail.com; http://orcid.org/0000-0002-3542-4685

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2021, 43 (2): 49-57

Анотація: У районі с. Новоолександрівка долиною р. Боковенька перетинається потужна смуга метаморфічних порід інгуло-інгулецької серії з численними дрібними тілами гранітоїдів кіровоградського комплексу. В правому борту долини річки на північ від с. Новоолександрівка спостережено майже суцільні скельні виходи порфіроподібних переважно крупнозернистих гранат-біотитових гранітів, які січуться жилами апліто-пегматоїдних та пегматоїдних гранітів. Вивчено уран-свинцеві ізотопні системи акцесорних монацитів із порфіроподібного, пластоподібного тіла нерівномірнозернистого та жильного тіла апліто-пегматоїдного граніту. Вік перших двох, крупнозернистіших відмін становить 2043,2 ± 2,6 та 2041 ± 2,3 млн рр. відповідно. Значимо менший вік мають монацити із жили апліто-пегматоїдного граніту — 2030 ± 0,3 млн рр. В гранітах у зазначеній послідовності, окрім структурно-текстурних характеристик (на загал зменшення розмірів зерен) зазначається зменшення кількості SiO2 (від 73,14 до 70,93 %) за досить суттєвого зростання K2O (від 3,96 до 7,58 %), коефіцієнт зворотної кореляції становить 0,98, значного зниження вмісту СаО від 2,04 до 0,97 %, та незначного зниження вмісту MgO від 1,14 до 0,82 %, що ймовірно, обумовлено кристалізаційною диференціацією вихідного гранітного розплаву.

Ключові слова: уран-свинцева геохронологія, монацит, двопольовошпатові граніти, Український щит.

Література:

  1. Бартницкий Е.Н., Бибикова Е.В., Верхогляд В.М., Легкова Г.В., Скобелев В.М., Терец Г.Я. ИГМР-1. Международный стандарт циркона для уран-свинцовых изотопных исследований. Геохимия и рудообразование. 1995. № 21. С. 164—167.
  2. Державна геологічна карта України. Аркуш М-36-ХХХIII (Кіровоград). Центральноукраїнська серія. 1 : 200000. Київ, 2007. 102 с.
  3. Щербак Н.П., Артеменко Г.В., Бартницкий Е.Н., Верхогляд В.М., Комаристый А.А., Лесная И.М., Мицкевич Н.Ю., Пономаренко А.Н., Скобелев В.М., Щербак Д.Н. Геохронологическая шкала докембрия Украинского щита. Киев: Наук. думка, 1989. 144 с.
  4. Krough T.E. A law contamination method for hedrotermal decomposition of zircon and extraction of U and Pb for isotopic age determination. Geochim. et cosmochim. acta. 1973. 37, № 3. P. 485—494.
  5. Ludwig K.R. Pb Dat for MS-DOS, version 1.06. U.S. Geol. Surv. Open-File Rept. 1989. 542, No 88. Р. 40.
  6. Ludwig K.R. ISOPLOT for MS-DOS, version 2.0. U.S. Geol. Surv. Open-File Rept. 1990. 557, No 88. Р. 38.

PDF

Українська