О.І. Матковський, СУЧАСНИЙ ТРИМОВНИЙ "СЛОВНИК УКРАЇНСЬКИХ НАЗВ МІНЕРАЛЬНИХ ВИДІВ"

СУЧАСНИЙ ТРИМОВНИЙ "СЛОВНИК УКРАЇНСЬКИХ НАЗВ МІНЕРАЛЬНИХ ВИДІВ"

О.І. Матковський, д-р геол.-мін. наук, проф.-консультант

Львівський національний університет імені Івана Франка

79005, м. Львів, Україна, вул. Грушевського, 4

E-mail: mineral@lnu.edu.ua; Scopus AuthorID 6508384388

І.М. Наумко, д-р геол. наук, проф., зав. від.

Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України

79060, м. Львів, Україна, вул. Наукова, 3-a

E-mail: igggk@mail.lviv.ua; https://orcid.org/0000-0003-3735-047X,

Scopus AuthorID 7801462266, 56618206900

Л.З. Скакун, канд. геол.-мін. наук, доц., зав. каф.

Львівський національний університет імені Івана Франка

79005, м. Львів, Україна, вул. Грушевського, 4

E-mail: lzskakun@gmail.com; Scopus AuthorID 6602288106

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2021, 43 (2): 80-81

Анотація: У науковому журналі "Записки Українського мінералогічного товариства" (2019, том 16, 446 с.) опубліковано "Словник українських назв мінеральних видів" (укладачі — Ганна Кульчицька, Дарія Черниш). Він охоплює перелік мінеральних видів, затверджених Комісією з нових мінералів, номенклатури і класифікації Міжнародної мінералогічної асоціації, ММА (International Mineralogical Association, IMA). Наведено такі відомості: назва мінерального виду англійською, українською і російською мовами, кристалохімічна формула, дата затвердження і походження назви. Зазначено своєчасність і важливість видання, як підґрунтя нового сучасного "Мінералогічного словника" і "Мінералогічної енциклопедії України". Hаголошено, що його вихід у світ став можливим завдяки титанічній праці укладачів — Ганни Кульчицької і Дарії Черниш.

Ключові слова: мінерал, мінеральний вид, українська назвa, Словник, Мінералогічний словник, Мінералогічна енциклопедія.

PDF

Українська