43 (3)

ЗМІСТ

Мінералогія

Павлишин В.І. Мінералогія в незалежній Україні (1991—2021 рр.) 3

Квасниця В.М. Діаманти України: здобутки та завдання 25

Кульчицька Г.О., Бельський В.М., Вишневський О.А., Кривдік С.Г. Інкрустований бастнезитом флюорит із сієнітів Великовисківського масиву (Український щит) як свідчення існування карбонатно-фторидного розплаву 42

Семененко В.П., Гіріч А.Л., Шкуренко К.О., Кичань Н.В. Макрохондри в деяких хондритах: 2. Генетичні аспекти 54

Геохімія

Степанюк Л.М., Довбуш Т.І., Бельський В.М., Висоцький О.Б., Білан О.В., Котвіцька І.М. Геохронологія кристалічних порід Шумилівської ділянки долини р. Південний Буг (Гайсинський блок) 62

Пономаренко О.М., Лісна І.М., Степанюк Л.М., Шумлянський Л.В., Мінєєва В.М., Заяць О.В., Сьомка Л.В., Гулько В.В., Коваленко О.О. До питання про вік чарнокітоїдів ташлицького комплексу (Інгульський мегаблок Українського щита) 73

Shumlyanskyy L.V., Hofmann M., Borodynya B.V., Artemenko G.V. The Local Sources of Detrital Material in Middle Devonian Quartzites of the Donets Basin: Results of U-Pb LA-ICP-MS Zircon Dating 85

Крюченко Н.О., Жовинський Е.Я., Папарига П.С. Геохімічні особливості постпірогенних змін ґрунтів Полісся (низова пожежа) 91

Петрологія

Daragan M.N., Mytrokhyn O.V. Enigmatic Stone Spheroids From Scythian Burial at Krasnyi Podol of Ukraine: Petrographic Characteristic, Place of Mining and Processing Methods 104

Критика і бібліографія

Наумко І.М. Вичерпний внесок у базу знань про генезис мінералів 113

Українська