Л.М. Степанюк, УРАН-СВИНЦЕВИЙ ВІК ГРАНІТІВ КІРОВОГРАДСЬКОГО МАСИВУ (ІНГУЛЬСЬКИЙ МЕГАБЛОК УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА)

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.43.04.056

УДК 550.93

УРАН-СВИНЦЕВИЙ ВІК ГРАНІТІВ КІРОВОГРАДСЬКОГО МАСИВУ (ІНГУЛЬСЬКИЙ МЕГАБЛОК УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА)

Л.М. Степанюк, д-р геол. наук, чл.-кор. НАН України, проф., заст. дир.

E-mail: stepaniuk@nas.gov.ua; orcid: 0000-0001-5591-5169

Н.М. Коновал, канд. геол. наук, наук. співроб.

E-mail: nasa246@ukr.net; orcid: 0000-0002-5645-0110

Т.І. Довбуш, наук. співроб.

E-mail: tetyana.dovbush1@gmail.com; orcid: 0000-0002-3512-3313

О.В. Ковтун, мол. наук. співроб., пров. інженер-геолог

E-mail: kovtun85@ukr.net; orcid: 0000-0003-0475-8778

О.Б. Висоцький, наук. співроб.

E-mail: alek.vysotsky@gmail.com; orcid: 0000-0002-3542-4685

В.П. Снісар, канд. геол.-мін. наук, в. о. зав. від.

E-mail: v.snisar@ukr.net; orcid: 0000-0002-3482-0563

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2021, 43 (4): 56-62

Анотація: Об’єктом дослідження є прорфіроподібні біотитові гранатвмісні граніти (пр. КВ-5-1), розкриті Соколівським кар’єром, що розташований в південно-західному (Соколівське) передмісті м. Кропивницький. Метою дослідження є визначення віку гранітів Кіровоградського масиву за допомогою U-Pb ізотопного методу за монацитом. Вік гранітів Кіровоградського масиву за допомогою методу U-Pb з використанням монациту поки не визначений. Результат дослідження показав, що порфіроподібні граніти Кіровоградського масиву сформувалися 2034 млн рр. тому. U-Pb вік порфіроподібних гранітів Кіровоградського масиву, розкритих Соколівським кар’єром, значимо менший, порівняно з U-Pb віком гранітів, поширених в інших частинах цього масиву. Це може бути зумовлено багатофазним формуванням Кіровоградського масиву, як наприклад, Новоукраїнський та деякі масиви гранітів житомирського комплексу Волинського мегаблоку.

Ключові слова: Соколівський кар’єр, монацит, уран-свинцевий ізотопний метод.

Література:

 1. Бартницкий Е.Н., Бибикова Е.В., Верхогляд В.М., Легкова Г.В., Скобелев В.М., Терец Г.Я. ИГМР-1. Международный стандарт циркона для уран-свинцовых изотопных исследований. Геохимия и рудообразование. 1995. Вып. 21. С. 164—167.
 2. Гранитоидные формации Украинского щита. Щербаков И.Б., Есипчук К.Е., Орса В.И., Усенко И.С., Бартницкий Е.Н., Голуб Е.Н., Горлицкий Б.А., Кириллов С.П., Забияка Л.И., Царовский И.Д., Осадчий В.К. Киев: Наук. думка, 1984. 192 с.
 3. Кореляційна хроностратиграфічна схема раннього докембрію Українського щита. Єсипчук К.Ю., Бобров О.Б., Степанюк Л.М., Щербак М.П., Глеваський Є.Б., Скобелєв В.М., Дранник А.С., Гейченко М.В. Київ: УкрДГРІ, НСК України, 2004. 30 с.
 4. Степанюк Л.М., Довбуш Т.І., Бондаренко С.М., Сьомка В.О., Грінченко О.В., Скуратівський С.Є. Уран-свинцева геохронологія порід калій-уранової формації Інгульського мегаблоку Українського щита. Мінерал. журн. 2012. 34, № 3. С. 55—63. https://doi.org/10.15407/mineraljournal
 5. Степанюк Л.М., Бондаренко С.М., Іванов Б.Н., Довбуш Т.І., Курило С.І., Сьомка В.О., Шестопалова О.Є. Геохронологія Ватутінського уранового родовища (Інгульський мегаблок Українського щита). Геохімія та рудоутворення. 2014. Вип. 34. С. 18—25. https://doi.org/10.15407/gof.2014.34.018
 6. Степанюк Л.М., Курило С.І. Довбуш Т.І. Уран-свинцева геохронологія за монацитом гранітів Долинського масиву Інгульського мегаблоку Українського щита. Вісн. НАН України. 2015. № 10. С. 46—49. https://doi.org/10.15407/visn2015.10.046
 7. Степанюк Л.М., Сьомка В.О., Курило С.I., Донський М.О., Бондаренко С.М., Довбуш Т.I. Уран-свинцевий ізотопний вік гранітів Вознесенського масиву (Інгульський мегаблок Українського щита). Допов. НАН України. 2016. № 8. С. 79—84. https://doi.org/10.15407/dopovidi2016.08.079
 8. Степанюк Л.М., Курило С.І., Сьомка В.О., Бондаренко С.М., Коваленко О.О., Довбуш Т.І., Висоцький О.Б. Особливості U-Pb ізотопних систем цирконів і монацитів асоціації граніт — "ксеноліт": петрологічні та геологічні наслідки. Мінерал. журн. 2017. 39, № 1. С. 63—74. https://doi.org/10.15407/mineraljournal.39.01.063
 9. Степанюк Л.М., Коновал Н.М., Висоцький О.Б., Довбуш Т.І., Білан О.В. Уран-свинцевий вік гранітів Чигиринського масиву. Геохімія та рудоутворення. 2020. Вип. 41. С. 77—82. https://doi.org/10.15407/gof.2020.41.077
 10. Степанюк Л.М., Курило С.І., Ковтун О.В., Довбуш Т.І., Висоцький О.Б. Уран-свинцева геохронологія за монацитом двопольовошпатових гранітів Інгульського мегаблоку (Український щит). Мінерал. журн. 2021. 43. № 2. C. 49—57. https://doi.org/10.15407/mineraljournal.43.02.049
 11. Шумлянський Л.В., Петренко О.В. Палеопротерозойський гранітоїдний магматизм Інгульського району Українського щита. Геол.-мінерал. вісн. Криворіз. нац. ун-ту. 2015. 33, № 1. С. 80—87.
 12. Щербак Д.Н., Пономаренко А.Н., Макаренко И.Д. Геохронология гранитоидов Ингуло-Ингулецкого мегаблока Украинского щита. Геохимия и рудообразование. 1995. Вып. 1. С. 74—88.
 13. Щербак Н.П., Артеменко Г.В., Бартницкий Е.Н., Верхогляд В.М., Комаристый А.А., Лесная И.М., Мицкевич Н.Ю., Пономаренко А.Н., Скобелев В.М., Щербак Д.Н. Геохронологическая шкала докембрия Украинского щита. Киев: Наук. думка, 1989. 144 с.
 14. Щербак Н.П., Артеменко Г.В., Лесная И.М., Пономаренко А.Н., Шумлянский Л.В. Геохронология раннего докембрия Украинского щита. Протерозой. Киев: Наук. думка, 2008. 240 с.
 15. Щербаков И.Б. Петрология Украинского щита. Львов: ЗУКЦ, 2005. 366 с.
 16. Krough T.E. A law contamination method for hedrotermal decomposition of zircon and extraction of U and Pb for isotopic age determination. Geochim. et. Cosmochim. Acta. 1973. 37, № 3. P. 485—494. https://doi.org/10.1016/0016-7037(73)90213-5
 17. Ludwig K.R. Pb Dat for MS-DOS, version 1.06. U.S. Geol. Survey Open-File Rept. 1989. 542, № 88. P. 40.
 18. Ludwig K.R. ISOPLOT for MS-DOS, version 2.0. U.S. Geol. Survey Open-File Rept. 1990. 557, № 88. P. 38.
 19.  Stepanyuk L.M., Kurylo S.І., Dovbush T.І., Hrinchenko O.V., Syomka V.O., Bondarenko S.M., Shumlyanskyy L.V. Geochronology of Granitoids of the Eastern Part of the Inhul Region (the Ukrainian Shield). Geochemistry and ore formation. 2017. 38. P. 3—13. https://doi.org/10.15407/gof.2017.38.003
 20. Stepanyuk L., Hrinchenko O., Slobodian B., Semka V., Kurylo S., Dovbush Т. Geochronology of lithium-bearing granitoids of Ingul megablock (Ukrainian Shield). Visn. Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv. Geology. 2018. Iss. 3(82). Р. 23—28. https://doi.org/10.17721/1728-2713.82.03

 PDF

Українська