О.М. Пономаренко, ДО 70-річчя ІГОРЯ МИХАЙЛОВИЧА НАУМКА

ДО 70-річчя ІГОРЯ МИХАЙЛОВИЧА НАУМКА

О.М. Пономаренко, E-mail: pan.igmof@gmail.com; orcid: 0000-0002-5179-6091

Г.О. Кульчицька, E-mail: kulchechanna@gmail.com; orcid: 0000-0002-7206-4797

Д.К. Возняк, E-mail: dkvoznyak@ukr.net; orcid: 0000-0002-6124-2033

Pедакційна колегія "Мінералогічного журналу"

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення

ім. М.П. Семененка НАН України

03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: kulchechanna@gmail.com

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2021, 43 (4): 100-102

Анотація: 10 червня 2021 року виповнилося 70 років Ігорю Михайловичу Наумку — знаному українському ученому, члену-кореспонденту НАН України зі спеціальності "Геохімія", доктору геологічних наук, професору, багаторічному завідувачу відділу геохімії глибинних флюїдів Інституту геології і геохімії горючих копалин НАН України, дійсному члену (академіку) Наукового товариства імені Тараса Шевченка, голові комісії з метаморфізму Українського національного комітету Карпато-Балканської геологічної асоціації, члену Спілки геологів України і Ради Українського мінералогічного товариства.

Ключові слова: Ігор Михайлович Наумко, 70 років.

PDF

Українська