О.М. Пономаренко, ПАМ’ЯТІ ЄВГЕНА МИХАЙЛОВИЧА ШЕРЕМЕТА

ПАМ’ЯТІ ЄВГЕНА МИХАЙЛОВИЧА ШЕРЕМЕТА

О.М. Пономаренко, О.А. Панова, Л.Д. Сєтая,

О.В. Сухініна, П.В. Галемський, С.Г. Кривдік

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України

03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: olena.panova@gmail.com

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2021, 43 (4): 103-104

Анотація: 20 вересня 2021 року на 82 році трагічно обірвалось життя Євгена Михайловича Шеремета — доктора геолого-мінералогічних наук, професора, відомого ученого у галузі петрології і геохімії, завідуючого відділом геологічних та геохімічних досліджень Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України, удостоєного звання "Почесний розвідник надр", лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки.

Ключові слова: Євген Михайлович Шеремет, відомий український учений, петрологія, геохімія.

PDF

Українська