О.В. Дубина, РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНІ МІНЕРАЛИ В ЖИЛЬНИХ НЕФЕЛІНОВИХ СІЄНІТАХ ЧЕРНІГІВСЬКОГО КАРБОНАТИТОВОГО МАСИВУ

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.44.01.071

УДК 549.552.33(477)

РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНІ МІНЕРАЛИ В ЖИЛЬНИХ НЕФЕЛІНОВИХ СІЄНІТАХ ЧЕРНІГІВСЬКОГО КАРБОНАТИТОВОГО МАСИВУ (ПРИАЗОВ’Я)

О.В. Дубина, д-р геол. наук, доц., старш. наук. співроб.

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Навчально-науковий інститут "Інститут геології"

03022, м. Київ, Україна, вул. Васильківська, 90

E-mail: dubyna_a@ukr.net; orcid: 0000-0002-6003-4873

С.Г. Кривдік, д-р геол.-мін. наук, проф.

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: kryvdik@ukr.net; orcid: 0000-0002-8356-1115

О.А. Вишневський, канд. геол.-мін. наук, пров. наук. співроб.

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: vyshnevskyy@i.ua; Researcher ID: I-9996-2018

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2022, 44 (1): 71-79

Анотація: Досліджено мінерали рідкісних земель у частково змінених жильних нефелінових сієнітах із чернігівського карбонатитового масиву, Приазов’я. Породоутворювальні мінерали в останніх представлені альбітом, зміненим нефеліном, біотитом та кальцитом. Серед акцесорних мінералів виявлено флуорапатит, аланіт-(Ce), монацит-(Ce), барит та стрональзит. Асоціація головних мінералів-концентраторів REE в таких нефелінових сієнітах виникла в результаті процесу урівноваження системи мінерал-флюїд та часткової перекристалізації первинних породоутворювальних мінералів. Висока початкова концентрація CaO, CO32–, лугів та летких компонентів сприяла накопиченню REE у залишкових порціях фонолітового розплаву в процесі його диференціації. Міграція такого розплаву в хімічно контрастні вміщувальні породи та присутність у розчинах Al та Si зумовили кристалізацією аланіту-(Ce). На пізніх етапах постмагматичні флюїди сприяли вилуговуванню Ba, Sr та REE із породоутворювальних мінералів (переважно апатиту та кальциту) та їхнього подальшому переносу і акумуляції в монациті-(Ce), бариті та стрональзиті.

Ключові слова: аланіт-(Се), монацит-(Се), барит, стрональзит, нефелінові сієніти, чернігівський карбонатитовий масив, Приазов’я, Україна.

Література:

  1. Глевасский Е.Б., Кривдик С.Г. Докембрийский карбонатитовый комплекс Приазовья. Киев: Наук. думка, 1981. 228 с.
  2. Дубина А.В., Кривдик С.Г., Шарыгин В.В. Геохимия нефелиновых и щелочных сиенитов Украинского щита (по данным ICP-MS). Геохимия. 2014. 10. С. 907—23. https://doi.org/10.7868/S0016752514080020
  3. Загнитко В.Н., Луговая И.П. Изотопная геохимия карбонатных и железисто-кремнистых пород Украинского щита. Киев: Наук. думка, 1989. 316 с.
  4. Кривдик С.Г., Ткачук В.И. Петрология щелочных пород Украинского щита. Киев: Наук. думка, 1990. 408 с.
  5. Новополтавское (Черниговское) карбонатитовое апатит-редкометальное месторождение Украинского щита. Под ред. А.Н. Пономаренко. Харьков: Панов А.Н., 2019. 198 с.
  6. Budzyń B., Harlov D.E., Kozub-Budzyń G.A., Majka J. Experimental constraints on the relative stabilities of the two systems monazite-(Ce) — allanite-(Ce) — fluorapatite and xenotime-(Y) — (Y, HREE)-rich epidote — (Y, HREE)-rich fluorapatite, in high Ca and Na-Ca environments under P-T conditions of 200—1000 MPa and 450—750 °C. Mineral. Petrol. 2017. 111. Р. 183—217. https://doi.org/10.1007/s00710-016-0464-0
  7. Hori H., Nakai I., Nagashima K., Matsubara S., Kato A. Stronalsite, SrNa2Al4Si4O16, a new mineral from Rendai, Kochi City. Mineral. J. (Japan). 1987. 13, Iss. 6. Р. 368—375. https://doi.org/10.2465/minerj.13.368
  8. Krenn E., Harlov D.E., Finger F., Wunder B. LREE-redistribution among fluorapatite, monazite, and allanite at high pressures and temperatures. Amer. Mineral. 2012. 97. Р. 1881—1890. https://doi.org/10.2138/am.2012.4005

PDF

Українська