С.Н. Ширінбекова, ОЗНАКИ ЗВІТРЮВАННЯ НІКЕЛИСТОГО ЗАЛІЗА І ТРОЇЛІТУ ХОНДРИТА ГРУЗЬКЕ (Н4)

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.44.02.011

УДК 523.681

ОЗНАКИ ЗВІТРЮВАННЯ НІКЕЛИСТОГО ЗАЛІЗА

І ТРОЇЛІТУ ХОНДРИТА ГРУЗЬКЕ 4)

С.Н. Ширінбекова, канд. геол. наук, наук. співроб.

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка НАН України

03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: svetlana_shirinbekova@ukr.net; orcid: 0000-0003-3872-0399 

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2022, 44 (2): 11-19

Анотація: Доземні хімічні та структурні характеристики зерен нікелистого заліза (Fe,Ni) і троїліту (FeS) звичайного хондрита Грузьке зазнали змін унаслідок впливу природного земного середовища. Розповсюдження вторинних оксидних жил і оболонок, псевдоморфоз гідроксидів заліза зумовлено пріоритетним вивітрюванням Fe,Ni-металу, головно камаситу α-(Fe,Ni), меншою мірою плеситу (α + γ)(Fe,Ni) і теніту γ-(Fe,Ni), а також троїліту. Підтверджено просторовий зв’язок між структурами ударного метаморфізму — деформації і нагріву та структурами звітрювання у метеоритній речовині. Розвиток псевдоморфоз гідроксидів заліза по зернах нікелистого заліза призвів до втрати їхніх доземних структурних особливостей і хімічного складу. Серед продуктів вивітрювання Fe,Ni-металу цього метеорита нами уперше знайдено вторинну високонікелисту фазу, ймовірно, аваруїт (Ni3Fe) або самородний нікель. Низький уміст хлору у корозійних продуктах може свідчити про нетривалий термін знаходження метеорита у ґрунті за відсутності або низької концентрації іонів Cl, через що значно знижується імовірність утворення агресивної корозійної фази хлорвмісного акаганеїту β-FeO(OH,Cl). Це буде запобігати активній корозії метеоритного металу і троїліту та сприяти довготривалому зберіганню метеорита Грузьке під час лабораторного дослідження і в музейній колекції.

Ключові слова: метеорит, хондрит Грузьке, вивітрювання, нікелисте залізо, камасит, теніт, троїліт, гідроксид заліза, аваруїт, самородний нікель.

Література:

 1. Кичань Н., Гіріч А., Ширінбекова С., Сливінський В. Скульптура поверхні відколу метеорита Челябінськ (LL5). Мінерал. зб. 2015. № 65, Вип. 2. С. 37—45.
 2. Литасов К.Д., Исикава А., Копылова А.Г., Подгорных Н.М., Похиленко Н.П. Минералогия, микроэлементный состав и классификация высоконикелистого атаксита Онелло. Докл. Акад. наук. 2019. 485, № 4. С. 484—487. https://doi.org/10.31857/S0869-56524854484-487   
 3. Металлы и сплавы. Справоч. Под ред. Ю.ПСолнцева. Санкт-Петербург: НПО Профессионал, Мир и Семья, 2003. 1066 с.
 4. Семененко В.П., Гіріч А.Л., Кичань Н. В. Тонкозернистий ксенолiт AL1 у хондритi Allende (CV3): мiнералогiя та походження. Допов. НАН України. 2012. № 8. С. 85—92.
 5. Семененко В.П., Гіріч А.Л., Кичань Н.В., Ширінбекова С.Н. Структурно-мінералогічні особливості кам’яного метеориту Грузьке. Мінерал. зб. Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. 2010. № 60, Вип. 1. С. 59—69.
 6. Сокол И.Я., Ульянин Е.А., Фельдгандлер Э.Г. и др. Структура и коррозия металлов и сплавов. Атлас. Справоч. изд. Москва: Металлургия, 1989. 400 с.
 7. Ширінбекова С.Н. Вплив земного вивітрювання на структурно-мінералогічні особливості метеоритів: автореф. дис. … канд. геол. наук. Київ, 2019. 23 с.
 8. Ширінбекова С.Н. Порівняльна характеристика ступеня вивітрювання хондритів з метеоритної колекції Національного науково-природничого музею НАН України. Зап. Укр. мінерал. тов-ва. 2008. 5. С. 96—104.
 9. Ширінбекова С.Н. Тонкі морфологічні особливості продуктів земного вивітрювання в метеоритах. Мінерал. журн. 2016. 38, № 2. С. 33—45. https://doi.org/10.15407/mineraljournal.38.02.033
 10. Юдин И.А., Коломенский В.Д. Минералогия метеоритов. Свердловск: Урал. НЦ АН СССР, 1987. 200 с.
 11. Ahmed Z., Bevan J.C. Awaruite, iridian awaruite, and a new Ru-Os-Ir-Ni-Fe alloy from the Sakhakot-Qila complex, Malakand Agency, Pakistan. Mineral. Mag. 1981. 44, Iss. 334. P. 225—230. https://doi.org/10.1180/minmag.1981.044.334.17
 12. Buchwald V.F., Clarke R.S. Corrosion of Fe-Ni alloys by Cl-containing akaganeite (β-FeOOH): The Antarctic meteorite case. Amer. Mineral. 1989. 74. P. 656—667.
 13. Davis A.M., Fisher J.B., Allen J.M., Grossman L. Major and Trace Element Abundances in Pentlandite and Awaruite from the Allende Meteorite: A Preliminary Study. Meteoritics. 1978. 13. P. 438.
 14. Flemming R.L., McCausland P.J., Kissin S.A., Corcoran P.L., Biesinger M.C., McIntyre N.S., Fuller M.L., Feng R. The unusual Lovina Ataxite: Examination of Meteoritic Microstructures and Terrestrial Weathering by μXRD, Petrography, SEM, INAA and sXRF. Amer. Geophys. Union, Spring Meeting, 2009, abstract id. MA11B-05. Bibcode: 2009AGUSMMA11B..05F    
 15. Holdsworth E., Nichiporuk W., Moore C.B. Composition of coexisting pentlandite and awaruite in the Allende meteorite. Meteoritics. 1973. 8, № 1. P. 45.
 16. Karwowski Ł., Gurdziel A. Secondary minerals in Morasko and Pułtusk meteorites. Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз. 2009. Вип. 43. С. 243—248.
 17. Pedersen T.P. Schwertmannite and Awaruite as Alteration Products in Iron Meteorites. Meteor. and Planet. Sci. 1999. 34. P. A90.
 18. Rubin A.E. Euhedral awaruite in the Allende meteorite: Implications for the origin of awaruite- and magnetite-bearing nodules in CV3 chondrites. Amer. Mineral. 1991. 76. P. 1356—1362.
 19. Wlotzka F. A weathering scale for the ordinary chondrites. Meteoritics. 1993. 28. P. 460. https://doi.org/10.1111/j.1945-5100.1993.tb00262.x

PDF

Українська