В.П. Семененко, НОВИЙ ВУГЛИСТИЙ КСЕНОЛІТ К4 ТА ЙОГО ПРИРОДА В ЗВИЧАЙНОМУ МЕТЕОРИТІ КРИМКА (LL3.1)

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.44.03.019

УДК 523.681

НОВИЙ ВУГЛИСТИЙ КСЕНОЛІТ К4 ТА ЙОГО ПРИРОДА В ЗВИЧАЙНОМУ МЕТЕОРИТІ КРИМКА (LL3.1)

В.П. Семененко, д-р геол.-мін. наук, чл.-кор. НАН України, проф., зав. від.

E-mail: cosmin@i.ua; orcid: 0000-0003-1479-6874 

К.О. Шкуренко, канд. геол. наук, наук. співроб.

E-mail: cosmin@i.ua; orcid: 0000-0002-2665-5916 

Ю.О. Литвиненко, мол. наук. співроб.

E-mail: lisick8@gmail.com; orcid: 0000-0001-6609-0000 

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2022, 44 (3): 19-29

Анотація: Наведено результати структурно-мінералогічних і хімічних досліджень знайденого в хондриті Кримка (LL3.1) ще одного вуглистого ксеноліту (К4), який за хімічним складом і деякими мінералогічними характеристиками не відповідає жодній з відомих хімічних підгруп вуглистих хондритів, хоча його тонкозернистий компонент наближається до хондритів СІ. За наявністю мікрокристалів графіту ксеноліт К4 близький до ксенолітів К1, К3, Gr1-Gr7 хондриту Кримка. Хімічні та мінералогічні особливості ксеноліту К4 зумовлені суттєвим домінуванням сульфіду заліза та відповідним збагаченням його сіркою, що ймовірно, пов’язано з неоднорідним характером розподілу мінеральних фракцій в пиловій компоненті протопланетної туманності, який міг мати як локальний, так і поширеніший характер. У доагломераційний період ксеноліт К4 акумулював на свою поверхню частково окиснений мінеральний пил в тій же зоні газово-пилової протопланетної туманності, що й інші ксеноліти та хондри метеориту Кримка. Еволюція К4 загалом подібна до еволюції інших графітовмісних ксенолітів у хондриті Кримка, однак відмінна співвідношенням мінералів у первинному пиловому акреціаті, що визначило його відмінні хіміко-мінералогічні характеристики, та є свідченням мінералогічної неоднорідності пилової компоненти на мікрорівні в доакреційний період розвитку мінеральної речовини Сонячної системи.

Ключові слова: метеорит, хондрит, вуглистий ксеноліт, мінерали, хімічний склад, походження.

Література:

 1. Дьяконова М.И., Харитонова В.Я. Результаты химического анализа некоторых каменных и железных метеоритов коллекции АН СССР. Метеоритика. 1960. Вып. 18. С. 48—67.
 2. Семененко В.П., Колесов Г.М., Самойлович Л.Г., Головко Н.В., Люль А.Ю. Углистые включения в хондрите Крымка (LL3). Геохимия. 1991. № 8. С. 1111—1121.
 3. Семененко В.П., Гіріч А.Л., Шкуренко К.О. Унікальний метеорит Кримка. Київ: Наук. думка, 2022 (у друці).
 4. Семененко В.П., Шкуренко К.О., Гіріч А.Л. Хімічна неоднорідність тонкозернистої речовини в метеориті Кримка (LL3.1). Мінерал. журн. 2014. 36, № 4. С. 39—49. https://doi.org/10.15407/mineraljournal
 5. Соботович Э.В., Семененко В.П. Вещество метеоритов. Киев: Наук. думка, 1984. 191 с.
 6. Шкуренко К.О. Мінералогія та походження тонкозернистої речовини метеорита Кримка: автореф. … канд. геол. наук. Київ, 2016. 18 с.
 7. Шкуренко К.О., Семененко В.П. Мінералогія тонкозернистої речовини оболонок хондр з метеориту Кримка (LL3.1). Мінерал. зб. Львів. ун-ту. 2015. № 65, Вип. 1. С. 53—63.
 8. Юдин И.А. Изменения некоторых непрозрачных минералов и структур каменных метеоритов. Метеоритика. 1973. Вып. 32. С. 119—125. https://doi.org/10.2307/127676
 9. Buseck P.R., Bo-Jun H. Conversion of carbonaceous material to graphite during metamorphism. Geochim. Cosmochim. Acta. 1985. 49. P. 2003—2016. https://doi.org/10.1016/0016-7037(85)90059-6
 10. Huss G.R., Keil K., Taylor G.J. The matrices of unequilibrated ordinary chondrites: Implications for the origin and history of chondrites. Geochim. Cosmochim. Acta. 1981. 45. P. 33—51. https://doi.org/10.1016/0016-7037(81)90262-3
 11. Kerridge J.F., Fredriksson K., Jarosewich E., Nelen J., MacDougall J.D. Carbonates in CI chondrites. Meteoritics. 1980. 15, № 4. P. 313—314. https://doi.org/10.1126/science.194.4262.313-a
 12. Lodders K., Fegley B.Jr. The planetary scientist’s Companion. New York, Oxford: Oxford Univ. Press, 1998. 372 p. https://doi.org/10.1016/0016-7037(81)90262-3
 13. Semenenko V.P., Jessberger E.K., Chaussidon M., Weber I., Wies C., Stephan T. Carbonaceous xenoliths from the Krymka chondrite as probable cometary material. 66th Annual Meteoritical Society Meeting, Institut für Planetologie, Münster, German, 2003. P. 5005. URL: https://www.lpi.usra.edu/meetings/metsoc2003/pdf/5005.pdf (дата звернення 10.09.2022).
 14. Semenenko V.P., Girich A.L., Nittler L.R. An exotic kind of cosmic material: Graphite-containing xenoliths from the Krymka (LL3.1) chondrite. Geochim. Cosmochim. Acta. 2004. 68, № 3. P. 455—475. https://doi.org/10.1016/S0016-7037(03)00457-5
 15. Semenenko V.P., Perron C. Shock-melted material in the Krymka LL3.1 chondrite: Behavior of the opaque minerals. Meteoritics & Planet. Sci. 2005. 40, № 2. P. 173—185. https://doi.org/10.1111/j.1945-5100.2005.tb00373.x
 16. Semenenko V.P., Jessberger E.K., Chaussidon M., Weber I., Stephan T., Wies C. Carbonaceous xenoliths in the Krymka LL3.1 chondrite: Mysteries and established facts. Geochim. Cosmochim. Acta. 2005. 69, Iss. 8. P. 2164—2182. https://doi.org/10.1016/j.gca.2004.10.027
 17. Van Schmus W.R., Wood J.A. A chemical-petrologic classification for the chondritic meteorites. Geochim. Cosmochim. Acta. 1967. 31, Iss. 5. P. 747—754. https://doi.org/10.1016/S0016-7037(67)80030-9

PDF

Українська