О.В. Митрохин, ПЕТРОЛОГІЯ КАЙНОЗОЙСЬКИХ ДАЙОК АРГЕНТИНСЬКИХ ОСТРОВІВ (АРХІПЕЛАГ ВІЛЬГЕЛЬМА, ЗАХІДНА АНТАРКТИКА)

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.44.03.067
УДК 552.3+552.22
ПЕТРОЛОГІЯ КАЙНОЗОЙСЬКИХ ДАЙОК АРГЕНТИНСЬКИХ
ОСТРОВІВ (АРХІПЕЛАГ ВІЛЬГЕЛЬМА, ЗАХІДНА АНТАРКТИКА)

О.В. Митрохин, д-р геол. наук, проф. 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
Навчально-науковий інститут "Інститут геології"
03022, м. Київ, Україна, вул. Васильківська, 90
E-mail: mitrokhin.a.v@ukr.net; orcid: 0000-0001-6269-0092
Л.І. Гаврилів, канд. геол. наук
Університет Коменіуса, Природничий інститут
841 04, м. Братислава, Словаччина, вул. Ільковичова, 3278/6
E-mail: liubomyr.gavryliv@uniba.sk; orcid: 0000-0001-9239-2520 
В.Г. Бахмутов, д-р геол. наук, проф., зав. від. 
Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України 
03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 32 
E-mail: bakhmutovvg@gmail.com; orcid: 0000-0003-3804-9953
Мова: українська
Мінералогічний журнал 2022, 44 (3): 67-82
Анотація: Досліджено дайки, які інтрудують палеогенові гранітоїди на Аргентинських островах у районі Української антарктичної станції "Академік Вернадський". Вивчення умов залягання, мінералого-петрографічних і геохімічних особливостей дайкових порід дало змогу уточнити їхні геологічний вік та геодинамічні умови прояву дайкового магматизму в регіоні. З’ясовано, що магматична активність на досліджуваній території не припинялася щонайменше до кінця міоцену. Водночас процеси орогенного здіймання призвели до ерозійного розкриття палеогенового гранітоїдного масиву Барчанс-Фордж. Тектонічна ексгумація останнього супроводжувалася вкоріненням дайок різного складу та рівня глибинності. Кайнозойські дайки базальтів та діабазів найрозповсюдженіші на досліджуваній території. Щонайменше більша частина з них є субвулканічними тріщинними інтрузивами. Вони були сформовані після повної ексгумації вмісних гранітоїдів, що закінчилася наприкінці міоцену (11 млн рр. тому). Імовірно, базальтові дайки є одним з наймолодших проявів магматизму в регіоні. За особливостями речовинного складу досліджені базальти займають проміжне положення між high-LILE толеїтами та вапнисто-лужною серією. Можливий вплив корової контамінації на склад базальтових дайок потребує додаткових досліджень. Кайнозойські дайки мікродіоритів за поширенням поступаються базальтовим. Це гіпабісальні тріщинні інтрузиви, які сформувалися у процесі тектонічної ексгумації гранітоїдів Барчанс-Фордж в інтервалі часу між початком палеоцену та кінцем міоцену (61—11 млн рр. тому). Мікродіорити є типовими представниками орогенної вапнисто-лужної серії. Їхня магмогенерація може бути пов’язана з субдукційними процесами. Знахідка лише однієї дацитової дайки засвідчує рідкісність проявів кислого магматизму у кайнозойський час. Ця субвулканічна тріщинна інтрузія подібно до базальтів сформувалася після ексгумації вмісних гранітоїдів. Приналежність до вапнисто-лужної серії та інші особливості речовинного складу не виключають комагматичність дацитів з мікродіоритами.
Ключові слова: Антарктида, петрологія, дайкові гірські породи.

Література:

  1. Артеменко Г.В., Ганоцкий В.И. Геохимические особенности дайковых пород островов архипелага Арджентайн и прилегающей части Антарктического полуострова (Западная Антарктида). Проблемы Арктики и Антарктики. 2018. 64, № 3. С. 270—293. https://doi.org/10.30758/0555-2648-2018-64-3-270-293
  2. Бахмутов В.Г., Гладкочуб Д.П., Шпира В.В. Возрастная позиция, геодинамическая специфика и палеомагнетизм интрузивных комплексов западного побережья Антарктического полуострова. Геофиз. журн. 2013. 35, № 3. С. 3—30. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v35i3.2013.116387
  3. Гаврилів Л.І. Кайнозойські дайки Аргентинських островів (Західна Антарктида): склад, умови утворення та геологічні співвідношення: автореф. дис. … канд. геол. наук. Київ, 2019. 20 с. 
  4. Митрохин О.В., Бахмутов В.Г., Марущенко О.Л., Андреєв О.В., Хлонь О.А. Петрографія, мінералогія та потенційна рудоносність гранітоїдів Барчанс-Фордж (Аргентинські острови, Західна Антарктика). Мінерал. журн. 2020. 42, № 2. С. 32—42. https://doi.org/10.15407/mineraljournal.42.02.032
  5. Elliot D.H. The petrology of the Argentine Islands. British Antarctic Survey Sci. Rep. 1964. № 41. 31 р. 
  6. Guenthner W.R., Barbeau D.L., Reiners P.W., Thomson S.N. Slab window migration and terrane accretion preserved by low-temperature termochronology of a magmatic arc, northern antarctic peninsula. Geochem., Geophys., Geosyst. 2010. 11, № 3. P. 1—13. https://doi.org/10.1029/2009GC002765
  7. Leat P.T., Scarrow J.H., Millar I.L. On the Antarctic Peninsula Batholith. Geolog. Mag. 1995. 132, № 4. P. 399—412. https://doi.org/10.1017/S0016756800021464
  8. Mytrokhyn O., Gavryliv L., Bakhmutov V. Neogene-Quaternary magmatic activities in the region of Ukrainian Antarctic Station "Akademik Vernadsky". XII Int. Sci. conf. (Kyiv, 13—16 Novem.). Kyiv: In-te of continuing education T. Shevchenko Nat. Univ. Kyiv, 2018. 4 p.
  9. Rex D.C. Geochronology in relation to the stratigraphy of the Antarctic Peninsular. Bull. British Antarctic Survey. 1976. № 43. P. 49—58. 
  10. Scarrow J.H., Leat Ph.T., Wareham C.D., Millar I.I. Geochemistry of mafic dykes in the Antarctic Peninsula continental-margin batholith: a record of arc evolution. Contribs Mineral. and Petrol. 1998. 131. P. 289—305. https://doi.org/10.1007/s004100050394

PDF

Українська