39 (1)

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.39.01

МІНЕРАЛОГIЯ

О.М. Пономаренко, Г.О. Кульчицька, Д.С. Черниш
Словник українських назв мінеральних видів у інформаційному просторі

Мова: українська
Мінералогічний журнал 2017, 39 (1): 3-10
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.39.01.003
Текст

В.М. Квасниця, Э.В. Науменко
Кристаломорфологія граутиту (α-MnOOH) із Заваллівського родовища графіту (Український щит)
Мова: українська
Мінералогічний журнал 2017, 39 (1): 11-18
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.39.01.011
Текст

В.В. Шаригін , С.Г. Кривдік
Мінерали рідкісних елементів у маліньїтах Покрово-Киріївського массиву (Україна) та їхній петрогенезис
Мова: українська
Мінералогічний журнал 2017, 39 (1): 19-35
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.39.01.019
Текст

В.П. Пономар, Н.О. Дудченко, О.Б. Брик, В.В. Овсієнко, Ю.О. Алексєйцев, Ю.І. Черевко
Кінетика перетворення гематиту на магнетит в атмосфері монооксиду вуглецю
Мова: українська
Мінералогічний журнал 2017, 39 (1): 36-45
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.39.01.036
Текст

Т.С. Савченко, О.Є. Гречанівський, О.Б. Брик, Н.О. Дудченко
Зміна магнітних характеристик оксидів та гідроксидів заліза у водному середовищі

Мова: українська
Мінералогічний журнал 2017, 39 (1): 46-52
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.39.01.046
Текст

В.В. Ріпенко, В.М. Хоменко, О.А. Вишневський, О.О. Косоруков
Синтез і фізичні властивості літій-алюмосилікатних склокристалічних матеріалів, отриманих із петаліту Полохівського родовища (Український щит)

Мова: українська
Мінералогічний журнал 2017, 39 (1): 53-62
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.39.01.053
Текст

ПЕТРОЛОГIЯ

Л.М. Степанюк, С.І. Курило, В.О. Сьомка, С.М. Бондаренко, О.О. Коваленко, Т.І. Довбуш, О.Б. Висоцький
Особливості U-Pb ізотопних систем цирконів і монацитів асоціації граніт — "ксеноліт": петрологічні та геологічні наслідки

Мова: українська
Мінералогічний журнал 2017, 39 (1): 63-74
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.39.01.063
Текст

РУДОУТВОРЕННЯ

Д.К. Возняк, О.М. Пономаренко, А.І. Самчук, С.М. Стрекозов,В.М. Бельський, О.О. Косоруков
Особливості утворення Покрово-Киріївського родовища плавикового шпату в Приазов’ї (Український щит)
Мова: українська
Мінералогічний журнал 2017, 39 (1): 75-83
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.39.01.075
Текст

ДИСКУСІЇ, КРИТИКА, БІБЛІОГРАФІЯ

С.Г. Кривдік
Деякі особливості хімізму фемічних мінералів магматичних порід залежно від їхньої лужності

Мова: українська
Мінералогічний журнал 2017, 39 (1): 84-99
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.39.01.084
Текст

ХРОНІКА

Світлої пам’яті Петра Васильовича Заріцького
Мова: українська
Мінералогічний журнал 2017, 39 (1): 100-102
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.39.01.100
Текст

Українська