39 (2)

МІНЕРАЛОГІЯ
ПАВЛИШИН В.І.
Онтогенез ґраткоподібних агрегатів гетиту Криворізького басейну (Україна)

Мова: українська
Мінералогічний журнал 2017, 39 (2): 3-7
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.39.02.003
Текст

ЛИЖАЧЕНКО Н.М., БОНДАРЕНКО С.М., КУРИЛО С.І., СЬОМКА В.О., ГРІНЧЕНКО О.В.
Золоторудна мінералізація в скарнах Бандурківського рудопрояву (Інгульський мегаблок, Український щит)

Мова: українська
Мінералогічний журнал 2017, 39 (2): 8-18
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.39.02.008
Текст

ПОНОМАР В.П., БРИК О.Б., ЧЕРЕВКО Ю.І., ОВСІЄНКО В.В.
Вплив розміру частинок на магнетизувальний випал гематитового кварциту в атмосфері монооксиду вуглецю
Мова: українська
Мінералогічний журнал 2017, 39 (2): 19-28
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.39.02.019
Текст

ПЕТРОЛОГІЯ

КРИВДІК С.Г., ШАРИГІН В.В., ГАЦЕНКО В.О., ЛУНЬОВ Є.С., КУШНІР С.В.
Нефелінові сієніти Покрово-Киріївського масиву (Приазов’я, Україна)

Мова: українська
Мінералогічний журнал 2017, 39 (2): 29-45
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.39.02.029
Текст

ГЕОХІМІЯ

СТЕПАНЮК Л.М., ДОВБУШ Т.І., КУРИЛО С.І., ЗЮЛЬЦЛЕ О.В., ЯСЬКЕВИЧ Т.Б.
Уран-свинцевий вік монацитів біотитових гнейсів середнього Побужжя Українського щита

Мова: українська
Мінералогічний журнал 2017, 39 (2): 46-56
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.39.02.046
Текст

НАСЄДКІН Є.І.
Геохімічні аспекти досліджень атмосферного аерозолю м. Запоріжжя
Мова: українська
Мінералогічний журнал 2017, 39 (2): 57-63
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.39.02.057
Текст

РУДЕНКО І.М., ПУШКАРЬОВ О.В., ДОЛІН В.ВІК., ЗУБКО О.В., ГРЕЧАНОВСЬКА О.Є.
Тритієвий індикатор ефективності термомодифікації адсорбційних властивостей кліноптилоліту

Мова: українська
Мінералогічний журнал 2017, 39 (2): 64-74
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.39.02.064
Текст

РУДОУТВОРЕННЯ

НАУМОВ Г.Б.
Шляхи і механізми міграції речовини в гідротермальному процесі

Мова: російська
Мінералогічний журнал 2017, 39 (2): 75-91
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.39.02.075
Текст

ХРОНІКА

ШАТАЛОВ Н.Н.
Пам'яті видатного металогеніста — професора Леоніда Станиславовича ГАЛЕЦЬКОГО

Мова: російська
Мінералогічний журнал 2017, 39 (2): 92-95
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.39.02.092
Текст

ГРИГОРЧУК К.Г., ЖОВИНСЬКИЙ Е.Я., КРЮЧЕНКО Н.О.
Світлої пам’яті видатного вченого геолога Юрія Миколайовича СЕНЬКОВСЬКОГО

Мова: українська
Мінералогічний журнал 2017, 39 (2): 96-99
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.39.02.096
Текст

Положення про міжвідомчий тектонічний комітет України
Мова: українська
Мінералогічний журнал 2017, 39 (2): 100-102
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.39.02.100
Текст

Українська