Упорядкування номенклатури мінеральних видів у зв’язку з підготовкою "Мінералогічної енциклопедії України"

УДК 549.01

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.37.02.003

О.М. Пономаренко, Г.О. Кульчицька Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України 03680, м. Київ-142, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34 Е-mail: kulchec@igmof.gov.ua Мінералогічний журнал 2015, 37 (2): 3-12 Анотація: Порівняно з серединою минулого сторіччя регіонально-мінералогічні дослідження в Україні зазнали відчутного спаду. За цей час число відкритих у світі мінералів зросло вдвічі і попри всі прогнози продовжує зростати. Головні причини прогресивного росту кількості видів полягають в удосконаленні аналітичного устаткування, яке дає можливість вивчати мінерали все меншого і меншого розміру, визначати вміст окремих REE, виділяти види в залежності від заміщення іншими атомами другорядних структурних позицій у мінералі. Попри всі негаразди число відомих в Україні мінералів також невпинно зростає і на нинішній час сягає близько 1000. Ще 15 років тому стала очевидною необхідність створення "Мінералогічної енциклопедії України" (МЕУ), але далі Слóвника термінів справа не просунулась. Проблема ще у тому, що не всі мінерали, описані у вітчизняній літературі, затверджені спеціальними комісіями при Міжнародній мінералогічній асоціації як окремі види. Одні виявилися сумішшю видів, інші — морфологічними або хімічними відмінами видів, треті з різних причин були перейменовані. У статті звернено увагу на принципові зміни, що відбулись останнім часом в номенклатурі і термінології амфіболів, турмалінів, апатитів тощо і на випадки, коли внаслідок упорядкування номенклатури і термінології деякі терміни замінено на протилежні за змістом. Так сталося з тарамітом — залізистим амфіболом, відкритим в Україні і перейменованим нещодавно в феро-тараміт, при цьому назва "тараміт" присвоєна його магнієвому аналогу, відкритому в Норвегії. Очевидно, що підготовці МЕУ повинно передувати перевизначення відомих в Україні мінералів відповідно до змін у номенклатурі їхніх груп. Ключові слова: регіональна мінералогія, наукова термінологія, затверджені і дискредитовані мінерали, перейменування мінералів, словник мінеральних видів. Література: 1. Нові мінерали України // Зап. УМТ. — 2004. — Зінченко О.В. 1. — С. 100—108. 2. Зінченко О.В., Павлишин В.І., Васинюк А.В. Мінерали України: база даних // Зап. УМТ. — 2011. — 8. — С. 96—98. 3. Зінченко О., Павлишин В., Васинюк А. Хронологія відкриття мінералів у надрах України // Мінерал. зб. — 2012. — № 62, вип. 1. — С. 31—37. 4. Минералогический словарь. — СПб. : Изд-во С.-Петербург. ун-та, 2008. — 556 с. Кривовичев В.Г. 5. Мінералогічний словник. — К. : Наук. думка, 1975. — 773 с. Лазаренко Є.К., Винар О.М. 6. Матковський О., Павлишин В., Сливко Є. Основи мінералогії України: підр. — Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. — 856 с. 7. . Минералы, открытые на Украине: анализ и современная интерпретация // Минерал. журн. — Павлишин В.И 1989. — 11, № 3. — С. 89—98. 8. Павлишин В.І., Зінченко О.В., Довгий С.О. Мінеральне царство України // Зап. УМТ. — 2006. — 3. — С. 121—124. 9. Павлишин В.І., Зінченко О.В., Довгий С.О. Загальні особливості мінерального складу геологічних утворень країни // Мінерал. журн. — 2007. — 29, № 2. — С. 5—18. 10. Alphabetical Index of Minerals, Varieties, Synonyms and other names [Електрон. ресурс]. — Режим доступа: http://www.mindat.org/ 11. Alphabetical Listing of Mineral Species [Електрон. ресурс]. — Режим доступа: http://www.webmineral.com/ 12. Armbruster T., Bonazzi P., Akasaka M., Bermanec V., Chopin C., Giere R., Heuss-Assbichler S., Liebscher A., Menchetti S., Pan V., Pasero M. Recommended nomenclature of epidote-group minerals // Eur. J. Mineral. — 2006. — 18. — P. 551—567. — DOI: 10.1127/0935-1221/2006/0018-0551. 13. Bindi L., Evain M., Spry P.G., Menchetti S. The pearceite-polybasite group of minerals: Crystal chemistry and new nomenclature rules // Amer. Miner. — 2007. — 92. — P. 918—925. 14. A mass discreditation of GQN minerals // Can. Miner. — 2006. — Burke E.A.J. 44. — P. 1557—1560. 15. Clarification of status of species in the pyrochlore supergroup // Miner. Mag. — 2013. — Christy A. G., Atencio D. 77(1). — P. 13—20. — DOI: 10.1180/minmag.2013.077.1.02. 16. The IMA–CNMNC dominant-constituent rule revisited and extended Hatert F., Burke E.A.T. // Can. Miner. — 2008. — 46. — P. 717—728. — DOI: 10.3749/canmin.46.3.717. 17. Hatert F., Mills S.J., Pasero M., Williams P.A. CNMNC guidelines for the use of suffixes and prefixes in mineral nomenclature, and for the preservation of historical names // Eur. J. Mineral. — 2013. — 25. — Р. 113—115. — DOI: 10.1127/0935-1221/2013/0025-226. 18. Hawthorne F.C., Oberti R., Harlow G.E., Maresch W.V., Martin R.F., Schumacher J.C., Welch M.D. Nomenclature of the amphibole supergroup // Amer. Miner. — 2012. — 97. — Р. 2031—2048. — DOI: http://dx.doi.org/10.2138/am.2012.4276. 19. Henry D.J., Novák M., Hawthorne F.C., Ertl A., Dutrow B.L., Uher P., Pezzotta F. Nomenclature of the tourmalinesupergroup minerals // Amer. Miner. — 2011. — 96. — P. 895—913. — DOI: 10.2138/am.2011.3636. 20. A census of minerals species in 2010 // Elements. — 2010. — Higgins M.A., Smith D.G.W. 6, No 5. — P. 346. 21. A system of nomenclature for rare-earth minerals // Amer. Miner. — 1966. — Levinson A.A. 51. — Р. 152—158. 22. Mills S.J., Hatert F., Nickel E.H., Ferraris G. The standardisation of mineral group hierarchies: application to recent nomenclature proposals // Eur. J. Mineral. — 2009. — 21. — P. 1073—1080. — DOI: 10.1127/0935-1221/2009/0021-1994. 23. Nickel Ernest H., Grice Joel D. The IMA Commission on new minerals and mineral names: Procedures and guidelines on mineral nomenclature // Can. Miner. — 1998. — 36. — Р. 3—16. 24. Pasero M., Kampf A.R., Ferraris C., Pekov I.V., Rakovan J., White T.J. Nomenclature of the apatite supergroup minerals // Eur. J. Mineral. — 2010. — 22. — Р. 163—179. — DOI: 10.1127/0935-1221/2010/0022-2022. 25. The official IMA-CNMNC List of Mineral Names. Updated list of IMA-approved minerals (March 2015) [Електрон. ресурс]. — Режим доступа: http://pubsites.uws.edu.au/ima-cnmnc/

Українська