37 (3)

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.37.03

МІНЕРАЛОГІЯ

ПОНОМАРЕНКО О.М., КУЛЬЧИЦЬКА Г.О., ЧЕРНИШ Д.С.
Упорядкування українських назв мінеральних видів у зв’язку з підготовкою "Мінералогічної енциклопедії України"
Мова:
українська
Мінералогічний журнал 2015, 37 (3): 3-14
Текст

ХОМЕНКО В.М.
Кристалохімія та спектроскопія егіринів Октябрського масиву та лужних метасоматитів Приазов’я
Мова:
українська
Мінералогічний журнал 2015, 37 (3): 15-27
Текст

ЦІЛЬМАК О.В., СКАКУН Л.З.
Особливості формування метакристалів піриту і арсенопіриту Бобриківського золоторудного родовища (Донбас)
Мова:
українська
Мінералогічний журнал 2015, 37 (3): 28-36
Текст

СЬОМКА В.О., КВАСНИЦЯ І.В., БОНДАРЕНКО С.М., СЬОМКА Г.В.
Дипірамідальні кристали молібденіту Пержанського рудного району (Яструбецький масив, Волинський мегаблок Українського щита)
Мова:
українська
Мінералогічний журнал 2015, 37 (3): 37-44
Текст

ВИШНЕВСКИЙ О.А.
Високохромистий аланіт-(Се): перша знахідка в кімберлітах
Мова:
російська
Мінералогічний журнал 2015, 37 (3): 45-50
Текст

ГЕОХІМІЯ

СТЕПАНЮК Л.М., ПОНОМАРЕНКО О.М., ПЕТРИЧЕНКО К.В., КУРИЛО С.І., ДОВБУШ Т.І., СЕРГЕЄВ С.А., РОДІОНОВ М.В.
Уран-свинцева ізотопна геохронологія гранітоїдів бердичівського типу Побужжя (Український щит)
Мова:
українська
Мінералогічний журнал 2015, 37 (3): 51-66
Текст

ЗАЯЦЬ О.В.
Геохімія русько-полянських рідкіснометалевих гранітів Корсунь-Новомиргородського плутону (Інгульський мегаблок УЩ)
Мова:
українська
Мінералогічний журнал 2015, 37 (3): 67-77
Текст

РУДОУТВОРЕННЯ

ЧЕРНИШОВ М.М.
Золото-платинометалеве зруденіння в залізистих кварцитах і сланцях КМА — спільна рудоутворювальна система
Мова:
російська
Мінералогічний журнал 2015, 37 (3): 78-97
Текст

ПАВЛУНЬ М.М.
Про метаморфогенно-гідротермальну природу родовищ золоторудних формацій Українського щита
Мова:
українська
Мінералогічний журнал 2015, 37 (3): 98-111
Текст

ХРОНІКА

Леониду Станиславовичу ГАЛЕЦКОМУ — 80!
Мова:
російська
Мінералогічний журнал 2015, 37 (3): 112-115
Текст

Светлой памяти Вадима Сергеевича УРУСОВА
Мова:
російська Мінералогічний журнал 2015, 37 (3): 116-118
Текст

Українська