39 (4)

 

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.39.04

Випуск присвячено 80-річчю від дня народження видатного українського вченого-мінералога Олексія Миколайовича Платонова

Мінералогія

ТАРАН М.М., МЮЛЛЕР Я., ФРІДРІХ А., КОХ-МЮЛЛЕР М.
Високобаричний перехід іонів Fe2+ із високо- в низькоспіновий електронний стан у сидериті: оптико-спектроскопічне дослідження

Мова: українська
Мінералогічний журнал 2017, 39 (4): 3-23
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.39.04.003
Текст

ХОМЕНКО В.М., ТАРАЩАН А.Н., РИПЕНКО В.В., ВИШНЕВСКИЙ А.А., КОСОРУКОВ А.А. 
Стеклокерамика как имитации драгоценных камней. II. Оптические спектры, люминесценция, природа опалесценции редкоземельных ситаллов

Мова: російська
Мінералогічний журнал 2017, 39 (4): 24-41
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.39.04.024
Текст

ГРЕЧАНОВСЬКА О.Є., ІЛЬЧЕНКО К.О., КАНУНІКОВА Л.І., КУРИЛО С.І., ГЕРАСИМЕЦЬ І.М.
Особливості фазоутворення під час нагрівання аланіту з "ортитової дайки" Анадольського рудопрояву

Мова:  українська
Мінералогічний журнал 2017, 39 (4): 42-57
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.39.04.042
Текст

ГРЕЧАНОВСКИЙ А.Е., БРИК А.Б., ЕРЕМИН Н.Н., РАДЧУК В.В., КАЛИНИЧЕНКО А.М., КАНУНИКОВА Л.И. Авторадиационные повреждения и SiO4-полимеризация в кристаллах циркона по данным молекулярно-динамического моделирования и ядерного магнитного резонанса

Мова: російська
Мінералогічний журнал 2017, 39 (4): 58-66
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.39.04.058
Текст

ПАВЛИШИН В.І. Симетрія–диссиметрія кристалів: нові аспекти

Мова: українська
Мінералогічний журнал 2017, 39 (4): 67-76
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.39.04.067
Текст

Рудоутворення

СЛОБОДЯН Б.І., ПАВЛИШИН В.І., БОНДАРЕНКО С.М., СТЕПАНЮК Л.М., СЬОМКА В.О., КУРИЛО С.І. Самороднометалево-сульфідна мінералізація Пержанського рудного вузла (Український щит)

Мова: українська
Мінералогічний журнал 2017, 39 (4): 77-88
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.39.04.077
Текст

ДЕМЧЕНКО О.С., ЄВТЄХОВ В.Д. Склад відсіву дробильно-сортувальних фабрик Криворізького басейну як вторинної залізорудної сировини

Мова: українська
Мінералогічний журнал 2017, 39 (4): 89-96
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.39.04.089
Текст

Хроніка

НАУМКО І.М., СЛИВКО Є.М., БЕЛЬСЬКИЙ В.М. Мінералогія в Україні: золотий вік, стан і проблеми

Мова: українська
Мінералогічний журнал 2017, 39 (4): 97-99
Текст

ДОЛІН В.В. Науковий онук академіка В.І. Вернадського (до 90-річчя від дня народження академіка Е.В. Соботовича)

Мова: українська
Мінералогічний журнал 2017, 39 (4): 100-103
Текст

Зміст журналу за 2017 р.

Наші автори

Українська