Будова та Сорбційні властивості вивітрених кристалів мікрокліну Глуховецького родовища

УДК 549.546.623.91

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.38.04.039

Розко А.М. 1, Федоренко Ю.Г. 2

1 Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03680, м. Київ-142, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: al.rozko@gmail.com

2 ДУ "Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України"

03680, м. Київ-142, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34-а

Будова та Сорбційні властивості вивітрених кристалів мікрокліну Глуховецького родовища

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2016, 38 (4): 39-44

Анотація: Лужні каоліни Глуховецького родовища утворились внаслідок малої швидкості вивітрювання калієвих польових шпатів (мікроклін-пертитів) у материнських породах. Вивчення вивітрених зразків мікроклінів із пегматоїдних зон родовища показало, що в кристалах мікрокліну поступово з’являються паралельні борозенки, які на пізніх стадіях вивітрювання розшаровують кристали на окремі пластини, оточені утвореними кристалами каолініту, що не мають певної орієнтації. Рентгенофазовий аналіз не виявив утворення проміжних фаз між мікрокліном і каолінітом під час вивітрювання. У зразках мікрокліну спостерігаються рентгеноаморфні тонкодисперсні утворення, які свідчать про те, що, ймовірно, він містить достатню кількість нескомпенсованих зв’язків, мікродефектів та високодисперсні фази, які підвищують його сорбційні характеристики. У результаті дослідження сорбційної здатності каолінів було встановлено, що коефіцієнти розподілу відносно 90Sr для вивітреного мікрокліну у 2—3 рази перевищують цей показник для каолініту і первинного мікрокліну.

Ключові слова: вивітрювання, сорбція, лужні каоліни, польовий шпат, мікроклін, каолініт.

Література

  1. Геологический словарь : В 2-х т. / Х.А. Арсланова, М.Н. Голубчина, А.Д. Искандерова ; Под ред. К.Н. Паффенгольца. — 2-е изд., испр. — М. : Недра, 1978. — Т. 1. — 546 с.
  2. Каолины Украины. Справ. / Под ред. Ф.Д. Овчаренко. — Киев : Наук. думка, 1987. — 367 с.
  3. Куковский Е.Г. Особенности строения и физико-химические свойства глинистых минералов / АН УССР. Ин-т геол. наук. — Киев : Наук. думка, 1966. — 132 с.
  4. Куковский Е.Г. Превращения слоистых силикатов. — Киев : Наук. думка, 1973. — 103 c.
  5. Милло Ж. Геология глин : Пер. с франц. М.Е. Каплана / Ред. А.Г. Коссовская.Л. : Недра, 1968. — 359 с.
  6. Русько Ю.А. Каолинизация и каолины Украинского щита / АН УССР. Ин-т геохимии и физики минералов. — Киев : Наук. думка, 1976. — 160 с.
  7. Федоренко Ю.Г., Кадошников В.М., Куковский Е.Г. Особенности субмикроскопической структуры каолинитов с различной упорядоченностью кристаллической структуры // Конституция и свойства минералов. — Киев : Наук. думка, 1975. — Вып. 9. — С. 13—19.
  8. Фекличев В.Г. Микрокристалломорфологический анализ / Отв. ред. Д.П. Сердюченко. — М. : Наука, 1966. — 200 с.
  9. DeVore G.W. Surface chemistry of feldspars as an influence on their decomposition products // Clays and Clay Minerals : Proceedings of the Sixth Nat. Conf. on Clays and Clay Miner. — 1959. — P. 26—41. — (Internat. Ser. of Monographs on Earth Sci., Vol. 2).
Українська