ГОЛОВНИЙ ГЕОЛОГ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ. ДО 100-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ АКАДЕМІКА ОЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬОВИЧА СИДОРЕНКА

УДК 55(09)

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.38.04.086

Павлишин В.І.

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.38.04.086

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення

ім. М.П. Семененка НАН України

03680, м. Київ-142, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: V.I.Pavlyshyn@gmail.com

ГОЛОВНИЙ ГЕОЛОГ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ. ДО 100-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ АКАДЕМІКА ОЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬОВИЧА СИДОРЕНКА

Мова: російська

Мінералогічний журнал 2016, 38 (4): 86-89

Анотація: Стисло викладено віхи життєвого шляху уродженця України академіка О.В. Сидоренка — видатного ученого-геолога, організатора науки, який тривалий час обіймав відповідальні посади в державних геологічних установах Радянського Союзу. Відзначено ключову роль О.В. Сидоренка, тоді віце-президента АН СРСР, у створенні "Мінералогічного журналу" — нового союзно-республіканського друкованого органу з центром у Києві.

Ключові слова: Олександр Васильович Сидоренко, спогади.

Українська