В.І. Павлишин. Український геологічний комітет і його ключові постаті (до 100-річчя геологічної служби України)

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.40.01.003
УДК 55.092
 В.І. Павлишин
Український геологічний комітет і його ключові постаті (до 100-річчя геологічної служби України)
Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України
03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34
E-mail: V.I.Pavlyshyn@gmail.com 
Мова: українська
Мінералогічний журнал 2018, 40 (1): 003-015
Анотація: Викладено історію зародження, становлення і розвитку Геологічної служби України — Українського геологічного комітету, починаючи з 1917 р. Розглянуто вагомий внесок українських вчених — В.І. Лучицького, Б.Л. Лічкова, В.В. Різниченка та В.М. Чирвінського — у розвиток науки, прикладної геології та Українського геологічного комітету.
Ключові слова: Український геологічний комітет, Геологічна служба України, В.І. Лучицький, Б.Л. Лічков, В.В. Різниченко, В.М. Чирвінський.
Література:

1.    Геологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. Вид. друге / П. Білоніжка, О. Матковський, М. Павлунь, Є. Сливко. — Львів : ВЦ Львів. нац. ун-ту, 2010. — 520 с.
2.    Геологія в Київському університеті / За ред. В.І. Павлишина. — К. : ВПЦ Київ. ун-т, 2011. — 479 с.
3.    Гошовський С.В., Гурський Д.С. Державній геологічній службі України 80 років // Мінеральні ресурси України. — 1998. — № 1. — С. 3—5.
4.    Гурський Д.С. Концептуальні засади державної мінерально-сировинної політики щодо використання стратегічно важливих для економіки країни корисних копалин. — Львів : ЗУКЦ, 2008. — 192 с.
5.    Державна геологічна служба. — К., 2006. — 19 с.
6.    Історія Академії наук України. 1918—1923. Документи і матеріали. — К. : Наук. думка, 1993. — 563 с.
7.    История минералогических исследований на Украине. Сб. науч. тр. / Отв. ред. Ю.П. Мельник. — Киев : Наук. думка, 1991. — 160 с.
8.    Лазаренко Е.К. Развитие минералогии в Украинской ССР за 30 лет советской власти // Минерал. сб. — 1948. — № 2. — С. 5—24.
9.    Ларченков Е.П., Кравчук О.П., Кравчук А.О. Геология в Одесском университете. — Одесса : Фенікс, 2009. — 532 с.
10.    Макаренко Д.Є. Геологічній службі України — 80 // Минерал. журн. — 1998. — 20, № 1. — С. 3—7.
11.    Макаренко Д.Є. Керманичі Інституту геологічних наук // Геологія в XXI столітті. — К. : Тов. "Знання" України, 2001. — С. 16—26.
12.    Молявко Г.И., Франчук В.П. Геологи, географы. Биограф. справ. — К. : Наук. думка, 1985. — 351 с.
13.    Нариси з історії геологічних досліджень у Київському університеті / За ред. В.Г. Молявка, О.В. Зінченка. — К. : Рада, 1999. — 326 с.
14.    Новик Е.О., Пермяков В.В., Коваленко Е.Е. История геологических исследований Донецкого каменноугольного бассейна (1700—1917). — Киев : Изд-во АН УССР, 1960. — 531 с.
15.    Онопрієнко В.І. Володимир Іванович Лучицький. — К. : Наук. думка, 1991. — 191 с.
16.    Оноприенко В.И., Оноприенко М.В. Чирвинские. — М. : Наука, 2008. — 303 с.
17.    Павлишин В.И., Платонов А.Н., Таращан А.Н. Основные закономерности минералообразования на ранних этапах развития земной коры // Минерал. журн. — 1998. — 20, № 1. — С. 72—83.
18.    Різниченко Володимир Васильович (18.X.1870—1.IV.1932) // Відділ. наук про Землю Нац. академії наук України. — К., 2003. — С. 68—69.

Українська