М.М. Решетник. Історія геохронологічних досліджень в Україні на прикладі колекції зразків перших датованих порід Національного науково-природничого музею НАН України

УДК 55(09) + 550,93 (477)
М.М. Решетник
Історія геохронологічних досліджень в
Україні на прикладі колекції зразків перших датованих  порід Національного науково-природничого музею НАН України
Національний науково-природничий музей НАН України
01601, м. Київ, Україна, вул. Б. Хмельницького, 15
E-mail: reshetnyk@bigmir.net
Мова: українська
Мінералогічний журнал 2018, 40 (1): 088-092
Анотація: Описано загальні характеристики  перших датованих зразків порід Українського щита, депонованих у Національному науково-природничому музеї НАН України. Значну частину з них було відібрано видатними геологами України В.І. Лучицьким і М.І. Безбородьком. Наведено склад і місця відбору зразків.
Ключові слова: геохронологія, петрографія, колекції зразків гірських порід, Український щит, гранітоїди.
Література:

  1. Геохронология докембрия Украины / Н.П. Щербак, Е.Н. Бартницкий, Э.И. Логвин ; Отв. ред. Н.П. Семененко. — Киев : Наук. думка, 1965. — 262 с.
  2. Русько Ю.А., Гриценко В.П. Изотопно-геохронологическая коллекция пород докембрия Украины // Вісн. Нац. наук.-природ. музею. — 2008—2009. — 6—7. — С. 241—244.
  3. Щербак Д.В., Огар В.В. Стратиграфія Українського щита та його схилів. Навч. пос. — К. : ВПЦ Київ. ун-т, 2005. — 85 с.
  4. Щербак Н.П., Артеменко Г.В., Лесная И.М., Пономаренко А.Н. Геохронология раннего докембрия Украинского щита. Архей. — Киев : Наук. думка, 2005. — 244 с.

 

Українська