О.М. Пономаренко, Л.М. Степанюк, Г.В. Артеменко, Є.М. Бартницький 1, В.М. Загнітко, І.М. Лісна, Т.І. Довбуш. Пам’яті видатного українського ученого Миколи Петровича Щербака

О.М. Пономаренко 1, Л.М. Степанюк 1, Г.В. Артеменко 1, Є.М. Бартницький 1, В.М. Загнітко 2, І.М. Лісна 1, Т.І. Довбуш 1
Пам’яті видатного українського ученого Миколи Петровича Щербака

1 Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України
03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34
E-mail: stepaniuk@nas.gov.ua
2 Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Навчально-науковий інститут "Інститут геології"
03022, м. Київ, Україна, вул. Васильківська, 90
E-mail: zagnitko@univ.Kyiv.ua
Мова: українська
Мінералогічний журнал 2018, 40 (1): 099-102
Анотація: 18 січня 2018 р. на 94-му році пішов із життя видатний український учений-геолог, академік НАН України Микола Петрович Щербак. Заслужений діяч науки і техніки України, двічі лауреат Державної премії у галузі науки і техніки, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, відомий у наукових колах не тільки нашої країни, але й усього світу як один із провідних геохронологів, дослідник докембрійських геологічних формацій. Він мав глибокі знання в області геохімії, мінералогії, петрології, стратиграфії та створив потужну ізотопно-геохронологічну школу в Україні.
Ключові слова: Микола Петрович Щербак, український учений-геолог, докембрій.

Українська