40 (2)

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.40.02

Мінералогія

ШАРИГІН В.В., КРИВДІК С.Г.
Мінерали рідкісних елементів у ювітах Покрово-Киріївського масиву (Приазов’я, Україна)

Мова: українська
Мінералогічний журнал 2018, 40 (2): 3-16
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.40.02.003
Текст

ГЕРАСИМЕЦЬ І.М., КУЛЬЧИЦЬКА Г.О., ГРЕЧАНОВСЬКА О.Є.
Особливості циркону з Великовисківського сієнітового масиву (Український щит)

Мова: українська
Мінералогічний журнал 2018, 40 (2): 17-26
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.40.02.017
Текст

СТРЕЛЬЦОВ В.О., ЄВТЄХОВ В.Д., ЄВТЄХОВА А.В.
Закономірності зміни мінерального складу магнетитових кварцитів Криворізького басейну в зв’язку з рибекітизацією

Мова: українська
Мінералогічний журнал 2018, 40 (2): 27-35
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.40.02.027
Текст

АНТОНЕНКО Т.С., БРИК О.Б., ПОНОМАР В.П., ДУДЧЕНКО Н.О.
Перетворення слабомагнітних мінералів (гематит, гетит) на магнетит у водному розчині солей заліза (ІІ)

Мова: українська
Мінералогічний журнал 2018, 40 (2): 36-44
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.40.02.036
Текст

Петрологія

АРТЕМЕНКО Г.В., САМБОРСЬКА І.А., ШВАЙКА І.А., ГОГОЛЄВ К.І., ДОВБУШ Т.І.
Етапи ранньопротерозойського колізійного гранітоїдного магматизму та метаморфізму на Приазовському та Средньопридніпровському мегаблоках Українського щита

Мова: російська
Мінералогічний журнал 2018, 40 (2): 45-62
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.40.02.045
Текст

Геохімія

ШУМЛЯНСЬКИЙ Л.В., СТЕПАНЮК Л.М., КЛАЕССОН С., РУДЕНКО К.В., БЕККЕР А.Ю.
Уран-свинцева за цирконом та монацитом геохронологія гранітоїдів житомирського та шереметівського комплексів, Північно-Західний район Українського щита

Мова: українська
Мінералогічний журнал 2018, 40 (2): 63-85
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.40.02.063
Текст

Дискусії, критика, бібліографія

ВАКУЛЕНКО М.О.
Українська мінералогічна термінологія і номенклатура: проблеми розвитку та унормування

Мова: українська
Мінералогічний журнал 2018, 40 (2): 86-90
Текст

МАТКОВСЬКИЙ О.І., НАУМКО І.М.
Цінна праця про топаз України і світу

Мова: українська
Мінералогічний журнал 2018, 40 (2): 91-93
Текст

Втрати науки

Світлої пам’яті Степана Миколайовича Цимбала
Мова: українська
Мінералогічний журнал 2018, 40 (2): 94-96
Текст

Світлої пам’яті Олександра Миколайовича Донського
Мова: українська
Мінералогічний журнал 2018, 40 (2): 97-98
Текст

Наші автори
Мова: українська
Мінералогічний журнал 2018, 40 (2): 99
Текст

Правила для авторів
Мова: українська
Мінералогічний журнал 2018, 40 (2): 100-101
Текст

Українська