Нова книга з геохімії процесів галогенезу

I.М. Наумко 1, О.І. Матковський 2
1 Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України
79060, м. Львів, Україна, вул. Наукова, 3-a
E-mail: igggk@mail.lviv.ua
2 Львівський національний університет імені Івана Франка
79005, м. Львів, Україна, вул. Грушевського, 4
E-mail: mineral@franko.lviv.ua
Нова книга з геохімії процесів галогенезу
Мова:
 українська
Мінералогічний журнал 2018, 40 (3): 105-107

Анотація: У 2017 р. було видано монографію "Геохімічні закономірності формування родовищ калійних солей Передкарпаття" (Петро Білоніжка. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2017, 228 с.), у якій викладено результати вивчення мінерального складу, геохімії і генезису калійних солей Передкарпаття.

Ключові слова: Петро Білоніжкa, геохімія, галогенез, калійні солі, Передкарпаття.

Українська