В.О. Сьомка, В.В. Сукач, С.М. Бондаренко, З.В. Карли, М.О. Донський. Деякі актуальні аспекти розвитку напряму рудоутворення в Інституті геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка Національної академії наук України

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.40.04.014
УДК 553.2
В.О. Сьомка, В.В. Сукач, С.М. Бондаренко, З.В. Карли, М.О. Донський
Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України
03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34
E-mail: syomka1949@gmail.com
Мова українська
Мінералогічний журнал 2018, 40 (4): 14-20
Деякі актуальні аспекти розвитку напряму рудоутворення в Інституті геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка Національної академії наук України
Анотація: Український щит (УЩ) є найбільш перспективним геологічним регіоном України на пошуки та розвідку рудних родовищ. Необхідність надійного прогнозу для виявлення найперспективніших геологічних ділянок розвідки промислового вмісту золота, вольфраму, молібдену, урану, торію та рідкісних металів у породах УЩ зумовлює актуальність вивчення геолого-структурних умов локалізації, мінералого-петрографічних і геохімічних особливостей та визначення формаційної належності різних генетичних типів зруденіння. Викладено основні досягнення відділу геології та геохімії рудних родовищ Інституту Геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка Національної академії наук України за останні десятиріччя.
Ключові слова: рудоутворення, золото, молібден, вольфрам, уран, торій, рудні родовища.
Література:

  1. Бондаренко С.М. Золоторудна мінералізація західної частини Українського щита : автореф. дис. канд. геол. наук. — Київ, 2009. — 20 с.
  2. Карли З.В. Геохімія рідкісноземельно-уран-торієвих рудопроявів західної частини Українського щита : автореф. дис. … канд. геол. наук. — Київ, 2016. — 20 с.
  3. Сукач В.В. Геологічна будова та золотоносність Солонянського рудного поля (Сурська структура, Середнє Придніпров’я) : автореф. дис. … канд. геол. наук. — Київ, 2002. — 26 с.
  4. Сукач В.В., Рязанцева Л.О. Комплексні золото-молібденові родовища і рудопрояви в зеленокам’яних поясах Середнього Придніпров’я Українського щита // Мінеральні ресурси України. — 2018. — № 2. — С. 3—9.
  5. Сьомка В.О. Петрологія молібдено- і вольфрамоносних метасоматитів Українського щита : автореф. дис. … д-ра геол. наук. — Київ, 2013. — 46 с.

 

Українська