38 (1)

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.38.01

МІНЕРАЛОГІЯ

Семененко В.П., Горовенко Т.М.
Ниткоподібні кристали шрейберзиту в метеоритах
Мова: українська
Мінералогічний журнал 2016, 38 (1): 3-11
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.38.01.003
Текст

Гуров Е.П., Пермяков В.В.
Циркон і баделеїт в ударно-розплавлених породах Бовтиської структури

Мова: російська
Мінералогічний журнал 2016, 38 (1): 12-20
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.38.01.012
Текст

Іваницький В.П., Пономаренко О.М., Брик О.Б., Дудченко Н.О., Польшин Е.В., Редько Я.В., Овсієнко В.В.
Вплив термічної обробки з крохмалем руд Керченського залізорудного басейну на їхні властивості за даними месcбауерівської спектроскопії

Мова: українська
Мінералогічний журнал 2016, 38 (1): 21-31
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.38.01.021
Текст

ПЕТРОЛОГІЯ

Бобров О.Б.
Зеленокам’яні структури Оріхово-Павлоградської зони: перший досвід геологічного опису. Стаття 2. Чистопільська структура
Мова: українська
Мінералогічний журнал 2016, 38 (1): 32-42
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.38.01.032
Текст

Митрохін О.В., Вишневська Є.О., Гаценко В.О., Митрохіна Т.В., Михальченко І.І., Шумлянський Л.В.
Петрологія, геохімія та рудоносність ультрамафітових дайок Новоукраїнського дайкового поля (Інгульский мегаблок Українського щита)

Мова: російська
Мінералогічний журнал 2016, 38 (1): 42-57
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.38.01.042
Текст

Сукач В.В.
Сублужні біотитові амфіболіти району Балки Башмачка, Середнє Придніпров’я
Мова: українська
Мінералогічний журнал 2016, 38 (1): 58-72
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.38.01.058
Текст

ГЕОХІМІЯ

Артеменко Г.В., Бородиня Б.В., Швайка І.А.
Геохімічні особливості та генезис палеопротерозойських плагіогранітоїдів Центрального Приазов’я (Український щит)

Мова: російська
Мінералогічний журнал 2016, 38 (1): 73-83
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.38.01.073
Текст

Зюльцле О.В., Степанюк Л.М., Зюльцле В.В., Довбуш Т.І., Курило С.І.
Радіогеохронологія порід зони зчленування Дністровсько-Бузького та Росинсько-Тікицького мегаблоків. Стаття 1. Геохронологія породних комплексів Росинсько-Тікицького мегаблоку

Мова: українська
Мінералогічний журнал 2016, 38 (1): 84-95
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.38.01.084
Текст

Крюченко Н.О., Панаіт Е.В.
Особливості міграції та концентрації ртуті в донних відкладах поблизу територій промислових зон
Мова: російська
Мінералогічний журнал 2016, 38 (1): 96-101
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.38.01.096
Текст

ДИСКУСІЇ, КРИТИКА, БІБЛІОГРАФІЯ

Колтун Ю.В.
Рецензія на дві завершальні книги із серії "Мінерали Українських Карпат"

Мова: українська
Мінералогічний журнал 2016, 38 (1): 102-104
Текст

Українська