В.М. Квасниця 1, Є.В. Науменко 2, І.В. Квасниця 3, О.Є. Гречановська. КРИСТАЛИ ВЮРТЦИТУ-СФАЛЕРИТУ ІЗ МУЖІЇВСЬКОГО ЗОЛОТО-ПОЛІМЕТАЛІЧНОГО РОДОВИЩА В ЗАКАРПАТТІ

https://doi.org/10.15407/mine

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.40.04.036
УДК 549.548.321
В.М. Квасниця 1, Є.В. Науменко 2, І.В. Квасниця 3, О.Є. Гречановська 1
1 Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України
03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34
Е-mail: vmkvas@hotmail.com
2 Національний науково-природничий музей НАН України
01601, м. Київ, Україна, вул. Б. Хмельницького, 15
3 Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Навчально-науковий інститут "Інститут геології"
03022, м. Київ, Україна, вул. Васильківська, 90
Мова українська
Мінералогічний журнал 2018, 40 (4): 36-44
КРИСТАЛИ ВЮРТЦИТУ-СФАЛЕРИТУ ІЗ МУЖІЇВСЬКОГО ЗОЛОТО-ПОЛІМЕТАЛІЧНОГО РОДОВИЩА В ЗАКАРПАТТІ
Анотація: 
Вивчено кристали вюртциту-сфалериту із Мужіївського золото-поліметалічного родовища в Закарпатті з використанням методів гоніометрії, растрової електронної мікроскопії, рентгеноспектрального, рентгенoфлуоресцентного і рентгенометричного аналізів. Кристали вюртциту-сфалериту знайдені в малопотужній жилі на 130 верхньому горизонті родовища, восьме рудне тіло. Жила складена галенітом, сфалеритом і вюртцитом-сфалеритом, угору за розрізом — кальцитом, арагонітом і баритом. Прошарок галеніту і сфалериту в 2-3 см є субстратом для масивних агрегатів із променистих субпаралельних кристалів вюртциту-сфалериту потужністю до 2 см. В порожнинах агрегатів трапляються ідіоморфні кристали вюртциту-сфалериту розмірами до декількох міліметрів за видовженням, зрідка до 5-7 мм. Стовпчасті кристали мінералу поєднують форми росту вюртциту і сфалериту. На них наростають мікророзмірні кристали халькопіриту і піриту. Середній хімічний склад вюртциту-сфалериту, мас. %: Zn — 59,65, Fe — 6,18, Cd — 0,30, Mn — 0,26 і S — 33,29. Рентгенівські дослідження кристалів показали наявність рефлексів сфалериту і вюртциту. Вюртцит ідентифіковано як гексагональний політип 10Н, інтенсивність його рентгенівських рефлексів невисока. Кристали вюртциту-сфалериту за габітусом гексагонально пірамідальні і гексагонально призматичні з добре вираженою горизонтальною штриховкою. За даними гоніометричних замірів прості форми піраміди — це комбінація {1 0 -1 2} + {2 0 -2 5} + {1 0 -1 3}. Головки більшості кристалів мають типове сфалеритове огранення — комбінація додатного тетраедра і куба. На призматичних кристалах ці форми утворюють скіпетри. Головна вісь гексагональних піраміди і призми збігається з однією із потрійних осей сфалеритового огранення на головці кристала: L6 вюртциту паралельна L3 сфалериту і, відповідно, (0001) вюртциту паралельна (111) сфалериту. Ймовірно, такі кристали є полісинтетичними двійниками вказаних фаз ZnS по (111). Швидка кристалізація з пересичених розчинів із незначним надлишком сірки за відносно низької температури є можливою причиною росту таких пірамідальних і призматичних кристалів ZnS.
Ключові слова: вюртцит-сфалерит, пірамідальні кристали, політип 10Н, Мужіївське золото-поліметалічне родовище, Закарпаття.
Література:

 1. Галий С.А. О политипии сульфидов цинка в месторождениях Закарпатья // Вопросы геохимии, минералогии, петрологии и рудообразования. — Киев : Наук. думка, 1975. — С. 7—9.
 2. Минералы. Справ. Т. 1 / Гл. ред. Ф.В. Чухров. — М. : Изд-во АН СССР, 1960. — 616 с.
 3. Минералы Украины. Краткий справ. / Гл. ред. Н.П. Щербак. — Киев : Наук. думка, 1990. — 408 с.
 4. Минералы Украинских Карпат. Простые вещества, теллуриды и сульфиды / Гл. ред. Н.П. Щербак. — Киев : Наук. думка, 1990. — 150 с.
 5. Платонов О.М., Поваренних О.С. Вюртцит-4Н з Берегівського родовища в Закарпатті // Допов. АН УРСР, Сер. Б. — 1967. — № 11. — С. 1000—1003.
 6. Платонов А.Н., Шадлун Т.Н., Полякова О.П., Добровольская М.Г. О политипии природных сфалеритов и ее типоморфном значении // Геология рудных месторождений. — 1969. — № 2. — С. 3—16.
 7. Chao G.Y., Gault R.A. The occurrence of two rare polytypes of wurtzite 4H and 8H, at Mont Saint-Hilaire, Quebec // Canad. Miner. — 1998. — 36. — P. 775—778.
 8. Evans H.T., McKnight Jr., McKnight E.T. New wurtzite polytypes from Joplin, Missouri // Amer. Miner. — 1959. — 44. — P. 1210—1218.
 9. Frondel C., Palache C. Three new polymorphs of zinc sulfide // Amer. Miner. — 1950. — 35. — P. 29—42.
 10. Goldschmidt V. Atlas der Krystallformen. — Heidelberg : C. Winters Universitatsbuchhandlung, 1923. — Bd 9, tafel 64, text 99.
 11. Koch S. The associated occurrence of three ZnS modifications in Gyôngyôsoroszi // Acta Mineralogica-Petrographica (Szeged, Hungary). — 1958. — 11. — P. 11—22.
 12. Minčeva-Stefanova J. A morphological SEM study of wurtzite-sphalerite relationships in specimens from Zvezdel, Bulgaria // Mineral. and Petrol. — 1993. — 49. — P. 119—126. https://doi.org/10.1007/BF01162930
 13. Nitta E., Kimata M., Hoshimo M., Echigo T., Hamasaki S., Nishida N., Shimizu M., Akasaka T. Crystal chemistry of ZnS minerals formed as high-temperature volcanic sublimates: matraite identical with sphalerite // J. Mineral. Petrol. Sci. — 2008. — 103. — P. 145—151. https://doi.org/10.2465/jmps.071022f
 14. Scott S.D., Barnes H.L. Sphalerite-wurtzite equilibria and stoichiometry // Geochim. et Cosmochim. Acta. — 1972. — 36. — P. 1275—1295. https://doi.org/10.1016/0016-7037(72)90049-X
 15. Sasvári K. ZnS mineral with ZnS-3R crystal structure // Acta Mineralogica-Petrographica (Szeged, Hungary). — 1958. — 11. — P. 23—27.
 16. Weiszburg T.G., Posfai M., Buseck P.R., Nagy T., Lovas Gy. Re-examination of matraite from the type locality, Gyongyosoroszi, Matra mts., Hungary // Acta Mineralogica-Petrographica (Szeged, Hungary). — 2000. — 41. — Suppl. 124.

 

Українська