О.І. Матковський, I.М. Наумко. ЮЛІЯН МЕДВЕДСЬКИЙ — ПЕРШИЙ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ ГЕОЛОГ І ПЕРШИЙ РЕКТОР-УКРАЇНЕЦЬ ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ

О.І. Матковський 1, I.М. Наумко 2
1 Львівський національний університет імені Івана Франка
79005, м. Львів, Україна, вул. Грушевського, 4

E-mail: mineral@franko.lviv.ua
2 Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України
79060, м. Львів, Україна, вул. Наукова, 3-a
E-mail: igggk@mail.lviv.ua
Мова: українська
Мінералогічний журнал 2018, 40 (4): 89-92
ЮЛІЯН МЕДВЕДСЬКИЙ — ПЕРШИЙ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ ГЕОЛОГ І ПЕРШИЙ РЕКТОР-УКРАЇНЕЦЬ ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ
Анотація: 
7 січня 2018 виповнилось 100 років від дня смерті першого західноукраїнського геолога Юліяна Медведського (Медвецький, Недзведський, Julian Niedzwiedzki) (28.10.1845—07.01.1918) — видатного вченого і педагога в галузі геології, мінералогії і петрографії, організатора видавничої справи і громадського діяча, першого ректора Львівської політехніки. Його поховано у Львові, на знаменитому Личаківському цвинтарі.
Ключові слова: Медведський (Медвецький, Недзведський, Julian Niedzwiedzki), Львівська політехніка.
Література:

  1. Бойко Г., Забігайло В., Гаврилишин В., Колодій В., Сеньковський Ю. Професор Юліян Медвецький (до 150-річчя від дня народження) // Геологія і геохімія горючих копалин. — 1995. — № 3—4. — С. 131—133.
  2. Бойко Г.Ю., Лещух Р.Й., Свинко Й.М. Видатний український геолог Юліян Медведський (до 90-річчя від дня смерті) // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геол. — 2007. — Вип. 21. — С. 194—199.
  3. Вульчин Е.И. Выдающийся украинский минералог и геолог Юлиан Медведский (Недведский) (к 50-летию со дня смерти) // Минерал. сб. — 1963. — № 22, вып. 3. — С. 329—332.
  4. Лев В. Сто років праці для науки і нації: коротка історія Наукового товариства ім. Шевченка. — Нью-Йорк : ТНШ в ЗДА, 1972. — С. 15.
  5. Лещух Р., Свинко Й. Перший західно-український геолог Юліян Медведський (до 95-річчя від дня смерті) // Палеонтолог. зб. — 2013. — № 45. — С. 129—136.
  6. Матковський О., Білоніжка П., Скакун Л., Сливко Є. Кафедра мінералогії Львівського національного університету імені Івана Франка (1864—2004). — Львів : ВЦ Львів. ун-ту, 2004. — 135 с.
  7. Самотий Р. Науково-видавничі досягнення українських учених Львівської Політехніки (середина ХІХ — початок ХХ ст.) // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. книгознав. — 2008. — Вип. 3. — С. 209—218.
  8. Студинський К. Юліян Недзведзкий // Ілюстративний календар товариства "Просвіта" з літературним збірником на переступний рік 1920. — Львів, 1919. — С. 320—322.
  9. Шендеровський В. Нехай не гасне світ науки. — Київ : Простір, 2017. — 336 с.
  10.  Niedzwiedzki J. Spis prac // Kosmos, 1918. — S. 17—19 (Bibliografia geologiczna Polski). — Wczszawa : Wydawniectwo P.I.G., 1921. — 67 s.).
Українська