І.М. Наумко, О.І. Матковський. ОРИГІНАЛЬНЕ ВИДАННЯ З МІНЕРАЛОГІЇ ГІРСЬКОГО КРИМУ

І.М. Наумко 1, О.І. Матковський 2
1 Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України
79060, м. Львів, Україна, вул. Наукова, 3-a
E-mail: igggk@mail.lviv.ua
2 Львівський національний університет імені Івана Франка
79005, м. Львів, Україна, вул. Грушевського, 4

E-mail: mineral@franko.lviv.ua
Мова: українська
Мінералогічний журнал 2018, 40 (4): 93-95
ОРИГІНАЛЬНЕ ВИДАННЯ З МІНЕРАЛОГІЇ ГІРСЬКОГО КРИМУ
Анотація: 
У 2017 р. було видано монографію "Нариси з мінералогії Гірського Криму (межиріччя Бодраку і Качі)" (Петро Білоніжка. Львів, ЛНУ ім. Івана Франка, 2017, 166 с.), у якій викладено результати вивчення мінералогії осадово-порoдних комплексів межиріччя Бодраку і Качі (Гірський Крим) як унікального полігону для проведення навчальної практики студентів з геологічного картування.
Ключові слова: Петро Білоніжкa, мінералогія, осадово-породні комплекси, геологічне картування, Гірський Крим.

Українська