Л.В. Шумлянський, Л.М. Степанюк, С. Клаессон, К.В. Руденко, А.Ю. Беккер. УРАН-СВИНЦЕВА ГЕОХРОНОЛОГІЯ ГРАНІТОЇДІВ ЗА ЦИРКОНОМ ТА МОНАЦИТОМ ЖИТОМИРСЬКОГО ТА ШЕРЕМЕТІВСЬКОГО КОМПЛЕКСІВ, ПІВНІЧНО-ЗАХІДНИЙ РАЙОН УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.40.02.063

УДК 550.93

Л.В. Шумлянський (1), Л.М. Степанюк (1), С. Клаессон (2), К.В. Руденко (3), А.Ю. Беккер (4)
(1) Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення
ім. М.П. Семененка НАН України
03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34
E-mail: lshumlyanskyy@yahoo.com
(2) Швецький природознавчий музей
P.O. Box 50007, м. Стокгольм, Швеція, SE-104 05
E-mail: stefan.claesson@nrm.se
(3) Національний науково-природничий музей НАН України
01601, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 15
E-mail: rudenkokseniiav@gmail.com
(4) Каліфорнійський університет, Відділення наук про Землю
СА 92521, м. Ріверсайд, США, пр-т Університетський, 900
E-mail: andreyb@ucr.edu
Мова: українська
Мінералогічний журнал 2018, 40 (2): 63-85

УРАН-СВИНЦЕВА ГЕОХРОНОЛОГІЯ ГРАНІТОЇДІВ ЗА ЦИРКОНОМ ТА МОНАЦИТОМ ЖИТОМИРСЬКОГО ТА ШЕРЕМЕТІВСЬКОГО КОМПЛЕКСІВ, ПІВНІЧНО-ЗАХІДНИЙ РАЙОН УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА

Розглянуто нові результати U-Pb датування цирконів та монацитів із гранітоїдів Північно-Західного району Українського щита, виконано їх зіставлення з раніше отриманими даними. Згідно із новими даними, Красногірський масив кристалізувався 2077 ± 8 млн рр. тому, Сербівський — 2061 ± 11, Курчицький — 2069 ± 4, Городський — 2070 ± 2, Олександрівський — 2044 ± 9 і Сусловський — 2059 ± 5 млн рр. тому. Встановлено, що граніти житомирського комплексу вкорінювалися упродовж декількох головних фаз — 2078, 2072, 2060 та 2045 млн рр. тому, плагіограніти шереметівського комплексу — 2092 та 2078 млн рр. тому. Зроблено висновок, що геохронологічні та ізотопно-геохімічні (ізотопний склад Hf та Nd) дані заперечують наявність архейського фундаменту в межах Північно-Західного району Українського щита. Показано, що гранітоїдний магматизм у межах Північно-Західного району є дещо давнішим, ніж в інших районах Українського щита, і був пов’язаний із субдукцією океанічної літосфери під північну окраїну архейського Подільського мікроконтиненту.

Ключові слова: U-Pb геохронологія, гранітоїди, палеопротерозой, Український щит.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Бойченко С.А. Корнинский гранит — структурно-текстурные особенности, состав и генезис // Геологія і магматизм докембрію Українського щита / Ред. М.П. Щербак ; НАН України. Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення. — К., 2000. — С. 127—129.
 2. Бойченко С.А. О взаимоотношении и генезисе житомирских и коростышевских гранитов // Геологія і магматизм докембрію Українського щита / Ред. М.П. Щербак ; НАН України. Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення. — К., 2000. — С. 129—130.
 3. Бойченко С.А. Правомерно ли выделение быстреевского типа гранитов в самостоятельный комплекс? // Геологія і магматизм докембрію Українського щита / Ред. М.П. Щербак ; НАН України. Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення. — К., 2000. — С. 131—132.
 4. Верхогляд В.М., Скобелев В.М. Изотопный возраст субвулканитов района г. Новоград-Волынский (северо-западная часть Украинского щита) // Геохимия и рудообразование. — 1995. — № 21. — С. 47—56.
 5. Гейченко М.В., Степанюк Л.М., Довбуш Т.І., Бобров О.Б. Печанівський масив (Волинський мегаблок, Український щит). Стаття 2. Радіологічний вік // Геол. журн. — 2015. — 75, № 3. — С. 101—108.
 6. Гейченко М.В., Бобров О.Б. Печанівський масив (Волинський мегаблок, Український щит). Стаття 1. Геологія, петрографія // Геол. журн. — 2015. — 75, № 2. — С. 71—80.
 7. Довбуш Т.И., Скобелев В.М., Степанюк Л.М. Результаты изучения докембрийских пород западной части Украинского щита Sm-Nd изотопным методом // Минерал. журн. — 2000. — 22, № 2—3. — C. 132—142.
 8. Єсипчук К.Ю., Бобров О.Б., Степанюк Л.М., Щербак М.П., Глеваський Є.Б., Скобелєв В.М.,Дранник А.С., Гейченко М.В. Кореляційна хроностратиграфічна схема раннього докембрію Українського щита (схема та поясн. зап.). — К. : УкрДГРІ, НСК України, 2004. — 30 с.
 9. Костенко М.М. Тектонічна будова кристалічного фундаменту Волинського мегаблока Українського щита // Зб. наук. пр. УкрДГРІ. — 2011. — № 1. — С. 68—90.
 10. Костенко М.М., Костенко О.М. Новоград-Волинська вулкано-тектонічна структура (Волинський мегаблок Українського щита). Стаття 2. Геологія і речовинний склад // Мінерал. ресурси України. — 2010. — № 4. — С. 33—38.
 11. Костенко О.М. Геологія та особливості речовинного складу колізійних гранітів Волинського мегаблока Українського щита // Зб. наук. пр. УкрДГРІ. — 2012. — № 3. — С. 48—67.
 12. Костенко О.М. Геохімія та радіогеохронологія гранітоїдів Волинського мегаблока: автореф. дис. ... канд. геол. наук / НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. — К., 2013. — 20 с.
 13. Костенко О.М., Довбуш Т.І., Степанюк Л.М. Геохронологія плагіогранітів "шереметівського" комплексу (Волинський мегаблок Українського щита) // Мінерал. журн. — 2011. — 33, № 2. — С. 83—88.
 14. Костенко О.М., Степанюк Л.М., Довбуш Т.І. Геологія та геохронологія гранітоїдів житомирського комплексу (Волинський мегаблок Українського щита) // Мінерал. журн. — 2012. — 34, № 2. — С. 49—63.
 15. Пономаренко А.Н., Лесная И.М., Зюльцле О.В., Гаценко В.А., Довбуш Т.И., Кануникова Л.И., Шумлянский Л.В. Неоархей Росинско-Тикичского мегаблока Украинского щита // Геохімія та рудоутворення. — 2010. — Вип. 28. — С. 11—16.
 16. Пономаренко О.М., Павлова О.О., Павлов Г.Г. Структурогенез та геохронологія палеопротерозойських гранітоїдів Волинського мегаблоку Українського щита. — К. : Компринт, 2014. — 177 с.
 17. Скобелев В.М. Петрохимия и геохронология докембрийских образований Северо-Западного района Украинского щита. — Киев : Наук. думка, 1987. — 140 с.
 18. Степанюк Л.М., Бибикова Е.В., Клайсен С., Скобелев В.М. Sm-Nd изотопная система в докембрийских породах западной части Украинского щита // Минерал. журн. — 1998. — 20, № 5. — С. 72—79.
 19. Степанюк Л.М., Єсипчук К.Ю., Бойченко С.О., Скобєлєв В.М., Довбуш Т.І., Щербак Д.М. Про час формування гранітів басейну річок Тетерів та Ірпінь // Минерал. журн. — 2000. — 22, № 1. — С. 115—118.
 20. Шумлянский Л.В. Геохимия пород Осницко-Микашевичского вулкано-плутонического пояса Украинского щита // Геохимия. — 2014. — № 11. — C. 972—985. — doi: https://doi.org/10.7868/S0016752514110089
 21. Шумлянский Л.В. Изотопный состав Sr, Nd и Hf в гранитоидах Северо-Западного района Украинского щита // Гранитоиды: условия формирования и рудоносность : Тез. докл. Междунар. науч. конф. (27 мая — 1 июня 2013) / Препр., ИГМР им. Н.П. Семененко. — Киев, 2013. — C. 157—160.
 22. Шумлянський Л.В. Ізотопна геохімія гранітного "валуна" із псевдоконгломерату тетерівської серії (Північно-Західна частина Українського щита) // Мінерал. журн. — 2012. — 34, № 1. — С. 54—62.
 23. Шумлянський Л.В. Стратиграфічне положення і джерела зносу відкладів Білокоровицької та Овруцької западин, Північно-Західний район Українського щита // Геохімія та рудоутворення. — 2011. — Вип. 29. — С. 44—53.
 24. Шумлянський Л.В., Петренко О.В. Палеопротерозойський гранітоїдний магматизм Інгульського району Українського щита // Геол.-мінерал. вісн. Криворіз. нац. ун-ту. — 2015. — 33, № 1. — С. 80—87.
 25. Щербак Н.П., Артеменко Г.В., Бартницкий Е.Н., Верхогляд В.М., Комаристый А.А., Лесная И.М., Мицкевич Н.Ю., Пономаренко А.Н., Скобелев В.М., Щербак Д.Н. Геохронологическая шкала докембрия Украинского щита. — Киев : Наук. думка, 1989. — 144 с.
 26. Щербак Н.П., Артеменко Г.В., Лесная И.М., Пономаренко А.Н., Шумлянский Л.В. Геохронология раннего докембрия Украинского щита. Протерозой. — Киев : Наук. думка, 2008. — 240 с.
 27. Щербаков И.Б. Петрология Украинского щита. — Львов : ЗУКЦ, 2005. — 366 с.
 28. Щербаков И.Б., Есипчук К.Е., Орса В.И., Усенко И.С., Бартницкий Е.Н., Голуб Е.Н.,Горлицкий Б.А., Кириллов С.П., Забияка Л.И., Царовский И.Д., Осадчий В.К. Гранитоидные формации Украинского щита. — Киев : Наук. думка, 1984. — 192 с.
 29. Bibikova E.V., Bogdanova S.V., Postnikov A.V., Popova L.P., Kirnozova T.I., Fugzan M.M.,Glushchenko V.V. Sarmatia-Volgo-Uralia junction zone: isotopic-geochronologic characteristic of supracrustal rocks and granitoids // Stratigraphy and Geological Correlation. — 2009. — 17. — P. 561—573. — doi: https://doi.org/10.1134/S086959380906001X
 30. Bogdanova S.V., Gorbatschev R., Garetsky R.G. Europe/East European Craton // Reference Module in Earth Systems and Environmental Sciences. — Elsevier, 2016. — P. 1—18. — doi: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-409548-9.10020-X
 31. Claesson S., Bibikova E., Bogdanova S., Skobelev V. Archaean terranes, Palaeoproterozoic reworking, and accretion in the Ukrainian Shield, East European Craton // European Lithosphere Dynamics / Eds. Gee D.G., Stephenson R.A. — Geol. Soc., London, Memoirs. — 2006. — 32. — P. 645—654. — doi: https://doi.org/10.1144/GSL.MEM.2006.32.01.38
 32. Shchipansky A.A., Samsonov A.V., Petrova A.Yu., Larionova Yu. Geodynamics of the Eastern Margin of Sarmatia in the Paleoproterozoic // Geotectonics. — 2007. — 41. — P. 38—62.
 33. Shumlyanskyy L., Bekker A., Billström K., Claesson S., Romer R.L., Albekov A., Rudenko K. Geochronology and geodynamic setting of Rhyacian (2.25—2.03 Ga) orogenic zones in Sarmatia (SW Baltica) // Proceed. 14th SGA Biennial Meeting (20—23 Aug. 2017, Québec City, Canada, 2017). — P. 253—256. — doi: https://doi.org/10.13140/RG.2.1.4878.0569
 34. Shumlyanskyy L., Bekker A., Claesson S. U-Pb zircon geochronology of rocks of the Teteriv series, Northwestern region of the Ukrainian Shield // Актуальные проблемы наук о Земле. Геологические и географические исследования трансграничных регионов : Сб. материалов Междунар. науч.-практ. сем. (Брест, 21—25 сент. 2015 г.). — C. 242—244. — doi: https://doi.org/10.13140/RG.2.1.4878.0569
 35. Shumlyanskyy L., Hawkesworth C., Billström K., Bogdanova S., Mytrokhyn O., Romer R., Dhuime B., Claesson S., Ernst R., Whitehouse M., Bilan O. The origin of the Palaeoproterozoic AMCG complexes in the Ukrainian Shield: new U-Pb ages and Hf isotopes in zircon // Precam. Res. — 2017. — 292. — P. 216—239. — doi: https://doi.org/10.1016/j.precamres.2017.02.009
 36. Shumlyanskyy L., Hawkesworth C., Dhuime B., Billström K., Claesson S., Storey C. 207Pb/206Pb ages and Hf isotope composition of zircons from sedimentary rocks of the Ukrainian shield: crustal growth of the south-western part of East European craton from Archaean to Neoproterozoic // Precam. Res. — 2015. — 260. — P. 39—54. — doi: https://doi.org/10.1016/j.precamres.2015.01.007
 37. Terentiev R.A., Savko K.A., Santosh M. Paleoproterozoic crustal evolution in the East Sarmatian Orogen: petrology, geochemistry, Sr-Nd isotopes and zircon U-Pb geochronology of andesites from the Voronezh massif, Western Russia // Lithos. — 2016. — 246—247. — P. 61—80. — doi: https://doi.org/10.1016/j.lithos.2015.12.025
 38. Terentiev R.A., Savko K.A., Santosh M., Korish E.H., Sarkisyan L.S. Paleoproterozoic granitoids of the Losevo terrane, East European Craton: Age, magma source and tectonic implications // Precam. Res. — 2016. — 287. — P. 48—72. — doi: https://doi.org/10.1016/j.precamres.2016.10.015
 39. Terentiev R.A., Skryabin V.Yu., Santosh M. U-Pb zircon geochronology and geochemistry of Paleoproterozoic magmatic suite from East Sarmatian Orogen: Tectonic implications on Columbia supercontinent // Precam. Res. — 2016. — 273. — P. 165—184. — doi: https://doi.org/10.1016/j.precamres.2015.12.009
 40. Whitehouse M.J., Kamber B., Moorbath, S. Age significance of U-Th-Pb zircon data from early Archaean rocks of west Greenland — a reassessment based on combined ion-microprobe and imaging studies // Chem. Geol. — 1999. — 160. — P. 201—224. — doi: https://doi.org/10.1016/S0009-2541(99)00066-2
Українська